Groot onderhoud 23 woningen ’t Reef en De Horst

Aan de huurwoningen van Wonen Delden aan ’t Reef en De Horst wordt in 2019 groot onderhoud uitgevoerd, waaronder het aanbrengen van geïsoleerde daken. De ingreep zal bijdragen aan een verminderd energieverbruik en daarmee een verlaging van de energiekosten. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd zonder een verhoging van de huur. Door de renovatie zal het huidige energielabel is B verbeteren tot energielabel A. Wonen Delden is voornemens in 2020 zonnepanelen te plaatsen op de gerenoveerde daken.

De voorbereiding voor de renovatie is nagenoeg afgerond, de bouwvergunning is aangevraagd en de inspecties zijn uitgevoerd. Voor de bewoners van ’t Reef en De Horst is op 14 maart een bijeenkomst georganiseerd, waarbij projectleider Ronald Schotsman uitleg gaf over de renovatie. De tekeningen en te gebruiken materialen werden gepresenteerd, evenals de planning van de werkzaamheden. En uiteraard was er alle gelegenheid tot het stellen van vragen.