Aanbestedingsbeleid

Jaarlijks koopt Wonen Delden goederen, diensten en werken in bij derden. Wonen Delden is een maatschappelijke organisatie, en heeft daarom als inkopende en aanbestedende partij een bijzondere verantwoordelijkheid. Daarom hebben wij ons aanbestedingsbeleid geformuleerd, waarin wij onze werkwijze rond aanbesteden hebben vastgelegd.

Gedragscode derden

Van partijen die Wonen Delden inschakelt om bij een huurder werkzaamheden uit te voeren, verwachten wij dat deze partij zich aan de gedragsregels houdt die Wonen Delden ook in de dagelijkse omgang vanzelfsprekend vindt. Deze gedragsregels zijn onderdeel van de overeenkomst van aanneming/gunning.