Energiebon van €80,- voor huurders

Huurders van Wonen Delden opgelet! In de week van 3 januari krijg je bijzondere post; je ontvangt dan namelijk een waardebon van €80,- die bedoeld is voor de aanschaf van energiebesparende producten. De Energiebon wordt als steuntje in de rug aangeboden vanuit een samenwerking van Gemeente Hof van Twente met Viverion, Wonen Delden, Huurdersbelang Delden, Huurdersbelangen GBH en Huurdersbelang DMR. In het kader van duurzaamheid zetten wij ons samen in voor een goed milieu, èn een prettig wooncomfort en lagere energiekosten voor onze huurders.

Bestellen bij lokale winkels

Je kunt voor de aanschaf van energiebesparende producten, zoals ledlampen, radiatorfolie, tochtstrips of een energiebesparende douchekop, terecht bij één van de vijf deelnemende winkels: Ten Dam (Delden), Welkoop (Markelo), en de Probin, Hubo en Karwei (Goor).

Lockdown

Helaas maakt de lockdown dat er tot en met 14 januari 2022 niet ín de winkels gewinkeld kan worden. Toch is het mogelijk om lokaal te winkelen: de producten kunnen telefonisch of per mail besteld worden bij de vijf deelnemende winkels en daar worden afgehaald. De medewerkers staan de klanten graag telefonisch en per mail te woord voor persoonlijk en deskundig advies. De Energiebon kan ook besteed worden in de online Bespaarshop. Belangrijk: het assortiment is in de online Bespaarshop wel beperkter dan in de winkel.

Op de deurmat

De Energiebon valt in de eerste week van januari op de deurmat. Houd de brievenbus dus goed in de gaten. De actie loopt van 1 januari tot en met 31 maart 2022 en de bon moet in één keer worden besteed. Meer informatie over de Energiebon lees je ook op www.energiebonhofvantwente.nl.

Wonen Delden koopt kantoor Langestraat

Wonen Delden is met de eigenaar van het voormalige Rabobankpand in Delden, Nystaete Group, tot overeenstemming gekomen over de aankoop van onze kantoorruimte in de Theldenhof aan de Langestraat. Ons kantoor was hier al gehuisvest, maar tot nu toe huurden wij deze kantoorruimte. Vanwege de grootschalige verbouwing van het pand verhuisden wij vorig jaar tijdelijk naar het voormalige Carintreggeland pand aan de Noordwal.

Wij zijn erg blij dat wij de mogelijkheid kregen onze kantoorruimte te kopen. Met de aankoop van het kantoor borgen we de huisvesting van Wonen Delden voor de toekomst. En bovendien is kopen voor ons financieel ook gunstiger dan huren. Wonen Delden verwerft met het kantoor een plek in het hart van Delden en is daarmee goed bereikbaar en vindbaar voor bezoekers.

Verhuizing

Het is nog niet duidelijk wanneer wij weer terug verhuizen naar ons kantoor aan de Langestraat. Eerst moet aan de binnenzijde van de ruimte nog een kleine verbouwing worden gerealiseerd, omdat wij achterin een hoek bij onze bestaande ruimte aan hebben gekocht. Vervolgens worden er nog wat wanden en kozijnen verplaatst om een herindeling van de kantoren en de ontvangstruimte te realiseren. We werken er hard aan om zo snel mogelijk terug te kunnen keren, en hopen nog in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar de deuren van ons vernieuwde kantoor te kunnen openen.

Nieuwsbrief december

Op de valreep voor de kerstdagen is onze laatste Nieuwsbrief van dit jaar verschenen! We zijn dit jaar gestart met deze Nieuwsbrief en inmiddels is dit alweer de vierde editie.

In deze Nieuwsbrief een interview met Ronald Schotsman. Ronald was voor veel mensen een bekend gezicht, en neemt na 18 jaar afscheid van Wonen Delden. Ook vertellen we meer over brandveilig wonen, de vernieuwde website van Wonen Delden en legt Huurdersbelang Delden uit op welke manier zij zich dit afgelopen jaar hun steentje hebben bijgedragen aan beter wonen én leven voor onze huurders.

Nieuwsgierig geworden? Je leest de Nieuwsbrief hier.

Wonen Delden presenteert nieuwbouwplan Noordwal

Wonen Delden heeft plannen voor nieuwbouw van 15 kleine tweekamerappartementen aan de Noordwal. De appartementen komen op de plek van het oude Carintreggeland-gebouw, waar Wonen Delden nu zelf tijdelijk gehuisvest is. Met de nieuwbouw op de locatie Noordwal wil Wonen Delden voorzien in de behoefte van starters op de woningmarkt.

Eind november presenteerde Wonen Delden de plannen aan de direct omwonenden. “Bij de ontwikkeling van nieuwbouw in Delden besteden we veel aandacht aan de vraag ‘wat heeft Delden nodig en zijn deze woningen passend?’”, aldus Harry Rupert, directeur-bestuurder van Wonen Delden. “De plannen zijn passend omdat ze aansluiten bij de woningbehoefte van starters, en omdat ze binnen het beeld passen dat deze locatie vraagt.”

Appartementen voor starters

De voorbereidingen voor de nieuwbouw op deze locatie lopen al langer. In 2018 werd een eerste plan gepresenteerd dat om verschillende redenen niet haalbaar bleek. Na een periode van herbezinning en voortschrijdend inzicht, zijn de plannen nu opnieuw uitgewerkt volgens een ander scenario. Op basis van gesprekken met de Jongerenraad is gekeken naar de behoefte die er in Delden bestaat bij starters. Samen met gemeente, Jongerenraad, architect en medewerkers is gekozen voor een scenario waarin 15 tweekamerappartementen voor starters worden gerealiseerd.

Nieuwsbrief

Op 18 november is het plan gepresenteerd aan de directe buren. Deze week ontvangt een grotere kring omwonenden een nieuwsbrief waarin Wonen Delden haar plannen verder toelicht. Vragen die door de direct omwonenden zijn gesteld over bijvoorbeeld verkeer en parkeren, inrichting straatprofiel en bouwverkeer zijn in deze nieuwsbrief verder uitgelicht.

De nieuwsbrief is hier te lezen.

Corona en kerst: kantoor gesloten, wèl telefonisch bereikbaar

Vanwege de Coronamaatregelen is ons kantoor gesloten en kun je alleen op afspraak bij ons op kantoor terecht.

Voor vragen en/of reparatieverzoeken zijn wij telefonisch bereikbaar op:
maandag t/m donderdag van 8.30 – 12.30 uur. Mailen kan natuurlijk ook: info@wonendelden.nl.

Huurderszaken regelen?

Veel huurderszaken kun je regelen waar en wanneer het jou uitkomt. Zoals een huuropzegging, of het doorgeven van een reparatie. Regel het snel en eenvoudig in het klantportaal Mijn Wonen Delden.

Storing melden

Voor dringende storingen buiten de tijden van onze telefonische bereikbaarheid kun je bellen naar de meldkamer: (053) 852 80 87

Storingen tijdens de kerstvakantie

Vanwege de kerstvakantie van onze vaste aannemer kunnen in de periode van 23 december t/m 6 januari alleen reparatieverzoeken die grote spoed hebben in behandeling genomen worden. Overige reparatieverzoeken pakken we zo snel mogelijk in het nieuwe jaar weer op.

Voor CV-storingen kun je rechtstreeks bellen met Energiewacht: (053) 852 85 00
Voor verstoppingen kun je rechtstreeks bellen met RRS: (053) 428 28 25
Voor dringende storingen buiten de tijden van onze telefonische bereikbaarheid
kun je bellen naar de meldkamer: (053) 852 80 87

We wensen je fijne feestdagen en blijf gezond!

 

Prestatieafspraken 2022

Gemeente Hof van Twente, de woningcorporaties Wonen Delden en Viverion en de huurdersorganisaties Huurdersbelang Delden, Huurdersbelang GBH en Huurdersbelangen DMR werken samen aan een goede huisvesting en leefomgeving in de gemeente. De samenwerking wordt jaarlijks concreet gemaakt in de prestatieafspraken. Het samenwerkingsdocument, de Prestatieafspraken 2022, is eerder deze week door de partijen getekend.

Nieuw dit jaar is dat er voor is gekozen eerst de gezamenlijke ambities voor de komende jaren vast te leggen. Op basis daarvan zijn vervolgens de Prestatieafspraken voor 2022 concreet gemaakt. We lichten een aantal thema’s uit:
Betaalbaar wonen: dit vraagt aandacht voor de huurprijs, energiekosten en gemeentelijke lasten. Deze ‘woonlasten’ van huurders zullen beter in beeld worden gebracht, zodat de (nieuwe) huurder meer inzicht krijgt in de te verwachten kosten voor een woning.

In het verlengde daarvan wordt ingezet op verbetering en verduurzaming van woningen. Viverion voert in 2022 groot onderhoud en verduurzaming uit aan 195 eengezinswoningen en 54 appartementen. Wonen Delden zet in 2022 haar project ‘Zonnig Delden’ voort, waarbij op nog eens 166 daken zonnepanelen worden gelegd. Wonen Delden heeft in 2022 geen project gepland, wat betreft groot onderhoud.
Vanuit de gedachte ‘de juiste persoon in de juiste woning’ gaan alle partijen gezamenlijk onderzoeken hoe doorstroming binnen de bestaande woningvoorraad kan worden bevorderd. Een voorbeeld van doorstroming is de verhuizing van een oudere (alleenstaande) huurder naar een gelijkvloerse woning, zodat de bestaande vaak wat grotere woning weer beschikbaar komt.

Gemeente, corporaties en huurdersorganisaties streven ernaar dat alle bewoners zich thuis voelen in hun wijk, ook de mensen met een zorg- en/of hulpvraag. Hierbij wordt nauw samengewerkt met zorg- en welzijnspartijen.

De partijen streven naar een balans in het aanbod van vrijkomende woningen voor reguliere woningzoekenden en woningzoekenden die door directe bemiddeling worden gehuisvest. Om voldoende woningen voor regulier woningzoekenden beschikbaar te houden, is afgesproken dat de corporaties maximaal 15% van de nieuwe verhuringen toewijzen via directe bemiddeling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het huisvesten van urgent woningzoekenden of iemand die valt onder een bijzondere doelgroep komend uit een opvangsituatie.

Prestatieafspraken 2022 lezen?

Lees het volledige document hier.

Vernieuwde website Wonen Delden

Misschien heb je het al opgemerkt: onze website is vernieuwd. Het was één van de dingen die wij dit jaar wilden verbeteren: de toegankelijkheid van informatie over (huren bij) Wonen Delden op onze site. De website was al gevuld met veel handige informatie, maar het was toch vaak even zoeken om te vinden wat je zocht.

Teksten en structuur

Wij hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan het vernieuwen van de teksten en het overzichtelijker structureren en weergeven van de informatie. Hiermee is de informatie een stuk toegankelijker geworden voor onze huurder, maar ook voor woningzoekenden en iedereen die interesse in Wonen Delden heeft. Ook hebben we onder andere een zoekfunctie aan de site toegevoegd, veel handige buttons toegevoegd en kun je op elke pagina gemakkelijk naar andere informatie via het zij-menu.

Puntjes op de ‘i’

Hier en daar zullen we de komende tijd nog wat puntjes op de ‘i’ gaan zetten, maar we nodigen je van harte uit om snel eens een kijkje te nemen op de vernieuwde site. Heb je suggesties waarmee we de site nóg beter kunnen maken, of loop je ergens tegen aan zoals het niet kunnen openen van een link, of het niet kunnen vinden van informatie? Wij horen het graag! Stuur hiervoor een mail met jouw idee of opmerking naar d.bloemhard@wonendelden.nl .

Oud directeur-bestuurder Henny Manrho overleden

Met grote verslagenheid namen wij kennis van het bericht dat op 8 december jl. onze oud directeur-bestuurder Henny Manrho is overleden.

Henny was gedurende 15 jaar, van 2003 tot 2018, directeur bestuurder van Wonen Delden. Zijn warme persoonlijkheid was kenmerkend en met grote betrokkenheid bij onze huurders gaf hij leiding aan Wonen Delden. Wij zijn hem dankbaar voor het vele goede werk dat hij voor Wonen Delden en haar huurders heeft betekend.

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen, wij wensen hen veel kracht en sterkte toe bij de verwerking van dit verlies.