Verlaging van huur voor scheefhuurder

Vanaf 1 juli 2017  verlaagt Wonen Delden de huur van zogenaamde ‘scheefhuurders’. Deze mensen met recht op huurtoeslag, wonen in relatief dure huurhuizen. “In ons beleidsplan hebben we aangegeven dat de aanvangshuur van nieuw te verhuren woningen, niet hoger is dan 65% van de wettelijke maximale huur. We noemen dat de ‘streefhuur’”, licht directeur-bestuurder Henny Manrho toe. ”

Lees meer