Burenoverlast

Kleine irritaties leiden soms tot grote spanningen of zelfs ruzies. Heel jammer, want daardoor vermindert het woongenot voor beide partijen.

Tips om burenoverlast te voorkomen

Houdt u rekening met uw buren, dan is de kans groter dat zij ook rekening houden met u.

 • Onbekend maakt onbemind: maak kennis met de nieuwe buren voor een goede verstandhouding.
  Stem onderling af waar eventuele ‘allergieën’ bestaan, zodat u daar rekening mee kunt houden
 • Verwijs uw eigen bezoek naar de gemeenschappelijke parkeerplaats als ze de auto voor de deur
  van uw buren zetten
 • Houdt u een feestje of gaat u verbouwen?
  Licht uw buren vooraf in zodat zij zich daarop kunnen instellen
 • Neem binnen afscheid van uw gasten in plaats van buiten op straat
 • Neem pakjes voor elkaar aan en geef ze bij thuiskomst meteen aan de buren

Stappenplan voor het oplossen van burenoverlast

Stap 1: Praat met uw buren

Wonen Delden vindt uw woongenot heel belangrijk. Helaas kunnen wij niet voorkomen dat er irritaties tussen buren en/of omwonenden ontstaan. Voordat u een klacht bij ons indient, verwachten we dat u zelf al pogingen heeft ondernomen om de overlast op te lossen. Ga daarom een vriendelijk gesprek aan met degene waar u last van heeft. Vaak zijn buren zich helemaal niet bewust van de overlast die zij elkaar bezorgen.

Tips voor een gesprek met uw buren

 • Wacht niet te lang met het plannen van een goed gesprek.
  Kleine irritaties kunnen snel groot worden als je er niet over praat.
 • Bent u boos, wacht dan met een gesprek tot uw woede bekoeld is.
  Anders zegt u misschien dingen waar u later spijt van heeft.
 • Bedenk vooraf wat u wilt zeggen en denk na over mogelijke oplossingen.
  Als u met suggesties komt, laat u zien dat u meedenkt.

Stap 2: Zoek hulp bij andere buren

Helpt praten niet, onderzoek dan of er andere buren zijn die ook overlast hebben van deze persoon. Samen staat u sterker. Schrijf op wat er precies gebeurt en wanneer.

Stap 3: Vraag om bemiddeling

Als uw eigen pogingen op niets zijn uitgelopen, is het mogelijk om Salut in te schakelen met de vraag om te bemiddelen. Hebben ook deze bemiddelingspogingen geen effect, dan is het mogelijk om een gerechtelijke procedure te starten. Dit gebeurt alleen in uitzonderlijke gevallen.

Dossieropbouw burenoverlast

Een belangrijke voorwaarde voor een juridische procedure in geval van burenoverlast, is dat er een uitgebreid dossier ligt. Daarom is het noodzakelijk dat u (en eventueel ook uw buren) de klachten bijhoudt en schriftelijk bij ons meldt. Schrijf duidelijk op wat er wanneer gebeurt en hoe lang dit duurde. Anonieme klachten kunnen wij niet in behandeling nemen. Wel kunnen we uw klacht anoniem behandelen.

Inschakelen politie bij burenoverlast

Bij voortdurende en/of ernstige overlast is het raadzaam de politie te bellen. Uw melding wordt vastgelegd en de politie kan (bij geconstateerde overlast) proces verbaal opmaken. Meld uw klacht ook altijd schriftelijk bij Wonen Delden.

Advies in geval van burenoverlast

Heeft u vragen in geval van burenoverlast? Mail of bel: 074 376 64 64. We helpen u graag.