Een goede buur…

Vaak kunnen buren het prima met elkaar vinden. Maar helaas kunnen er ook zomaar kleine irritaties door overlast ontstaan, die soms tot spanningen of zelfs ruzies leiden. Heel vervelend, omdat dit er vaak voor zorgt dat het woonplezier minder wordt.

Overlast voorkomen

Maak kennis met je buren, zorg dat je elkaar een beetje kent. Dit is de basis voor een goede onderlinge verstandhouding: je kunt dan meer van elkaar hebben en eventuele overlast makkelijker met elkaar bespreken.

Overlast is vaak al door wat eenvoudige tips te voorkomen:

 • houd het volume van muziek, radio en televisie op normale sterkte
 • beoefen je een muziekinstrument, maak afspraken met de buren over oefentijden, en houd ramen en deuren gesloten tijdens het oefenen
 • gebruik vilten doppen voor geluidsboxen, stoelpoten en dergelijke
 • informeer je buren als je een feestje geeft
 • neem niet buiten afscheid van je bezoek, en laat je bezoek niet ’s avonds of ’s nachts toeteren
 • verwijs je bezoek naar de gemeenschappelijke parkeerplaats als ze voor de deur van je buren parkeren
 • onderhoud je tuin en snoei bomen, struiken en planten op tijd

Overlast… en dan?

 • Stap 1: Praat met je buren
  Uitgangspunt bij burenoverlast is dat bewoners dit zelf met elkaar oplossen. Begin daarom met een vriendelijk gesprek en geef aan waar je last van hebt. Vaak zijn buren zich helemaal niet bewust van de overlast die zij veroorzaken. Als je de overlast bespreekbaar maakt, is het vaak snel opgelost.

  De volgende tips kunnen je helpen bij het bespreekbaar maken van de overlast:

  • Wacht niet te lang met het plannen van een goed gesprek. Kleine irritaties kunnen snel groot worden als je er niet over praat;
  • Ga niet met je buren praten op het moment dat je boos bent, maar wacht totdat je je rustiger voelt om het gesprek niet in een ruzie te laten uitlopen;
  • Bedenk vooraf wat je wilt zeggen, zodat je het probleem rustig en duidelijk kunt uitleggen. Probeer ook voorbeelden te geven. Blijf rustig en denk samen na over de mogelijke oplossingen;
  • Maak samen duidelijke afspraken over de oplossingen.
 • Stap 2: Buurtbemiddeling
  Kom je er zelf niet uit met je buren? Dan is het mogelijk om buurtbemiddeling van Salut in te schakelen. Buurtbemiddelaars helpen je dan bij het oplossen van de overlast en/of ruzie.
 • Stap 3: Politie
  Wanneer je er zelf niet uit komt, en ook bemiddelingspogingen geen effect hebben, kun je de politie inschakelen. Jouw melding wordt vastgelegd en de politie kan (bij geconstateerde overlast) proces verbaal opmaken

Dossier opbouwen

In uitzonderlijke situaties is het mogelijk om een gerechtelijke procedure te starten. Een belangrijke voorwaarde voor een juridische procedure in geval van burenoverlast, is dat er een uitgebreid dossier ligt. Daarom is het noodzakelijk dat je (en eventueel ook jouw buren) de klachten bijhoudt en schriftelijk bij ons meldt. Schrijf duidelijk op wat er wanneer gebeurt en hoe lang dit duurde. Anonieme klachten kunnen wij niet in behandeling nemen; jouw klacht wordt wel anoniem behandeld.