Burenoverlast

Kleine irritaties leiden soms tot grote spanningen of zelfs ruzies. Heel jammer, want daardoor vermindert het woongenot voor beide partijen.

Tips om burenoverlast te voorkomen

Houd je rekening met jouw buren, dan is de kans groter dat zij ook rekening houden met jou.

 • Onbekend maakt onbemind: maak kennis met de nieuwe buren voor een goede verstandhouding.
  Stem onderling af waar eventuele ‘allergieën’ bestaan, zodat je daar rekening mee kunt houden
 • Verwijs jouw eigen bezoek naar de gemeenschappelijke parkeerplaats als ze de auto voor de deur
  van jouw buren zetten
 • Houd je een feestje of ga je verbouwen?
  Licht je buren vooraf in zodat zij zich daarop kunnen instellen
 • Neem binnen afscheid van jouw gasten in plaats van buiten op straat
 • Neem pakjes voor elkaar aan en geef ze bij thuiskomst meteen aan de buren

Stappenplan voor het oplossen van burenoverlast

Stap 1: Praat met jouw buren

Wonen Delden vindt je woongenot heel belangrijk. Helaas kunnen wij niet voorkomen dat er irritaties tussen buren en/of omwonenden ontstaan. Voordat je een klacht bij ons indient, verwachten we dat je zelf al pogingen hebt ondernomen om de overlast op te lossen. Ga daarom een vriendelijk gesprek aan met degene waar je last van heeft. Vaak zijn buren zich helemaal niet bewust van de overlast die zij elkaar bezorgen.

Tips voor een gesprek met uw buren

 • Wacht niet te lang met het plannen van een goed gesprek.
  Kleine irritaties kunnen snel groot worden als je er niet over praat.
 • Ben je boos, wacht dan met een gesprek tot jouw woede bekoeld is.
  Anders zeg je misschien dingen waar je later spijt van heeft.
 • Bedenk vooraf wat je wilt zeggen en denk na over mogelijke oplossingen.
  Als je met suggesties komt, laat je zien dat je meedenkt.

Stap 2: Zoek hulp bij andere buren

Helpt praten niet, onderzoek dan of er andere buren zijn die ook overlast hebben van deze persoon. Samen sta je sterker. Schrijf op wat er precies gebeurt en wanneer.

Stap 3: Vraag om bemiddeling

Als je eigen pogingen op niets zijn uitgelopen, is het mogelijk om Salut in te schakelen met de vraag om te bemiddelen. Hebben ook deze bemiddelingspogingen geen effect, dan is het mogelijk om een gerechtelijke procedure te starten. Dit gebeurt alleen in uitzonderlijke gevallen.

Dossieropbouw burenoverlast

Een belangrijke voorwaarde voor een juridische procedure in geval van burenoverlast, is dat er een uitgebreid dossier ligt. Daarom is het noodzakelijk dat je (en eventueel ook jouw buren) de klachten bijhoudt en schriftelijk bij ons meldt. Schrijf duidelijk op wat er wanneer gebeurt en hoe lang dit duurde. Anonieme klachten kunnen wij niet in behandeling nemen. Wel kunnen we je klacht anoniem behandelen.

Inschakelen politie bij burenoverlast

Bij voortdurende en/of ernstige overlast is het raadzaam de politie te bellen. Jouw melding wordt vastgelegd en de politie kan (bij geconstateerde overlast) proces verbaal opmaken. Meld je klacht ook altijd schriftelijk bij Wonen Delden. Hieronder staat het formulier wat je kunt gebruiken.

Advies in geval van burenoverlast

Heb je vragen in geval van burenoverlast? Mail of bel: 074 376 64 64. We helpen je graag.