Woonbeleid Hof van Twente en prestatieafspraken

Van de twee woningcorporaties die in de gemeente Hof van Twente actief zijn, richt Wonen Delden zich met haar beleid specifiek op Delden. We zijn actief betrokken bij het opstellen van de nieuwe woonagenda Hof van Twente. De contacten met de gemeente Hof van Twente vinden plaats op bestuurlijk en ambtelijk niveau. Belangrijkste onderwerpen van gesprek zijn de prestatieafspraken, de woningmarkt, duurzaamheid, ruimtelijke ordening, infrastructurele werken, leefbaarheid en veiligheid.

Samen met Huurdersbelang Delden, maken we elk jaar heldere prestatieafspraken met de gemeente. Denk daarbij aan onderwerpen als: investeren in betaalbare woningen, leefbaarheid en opvang bijzondere doelgroepen. En zo zijn er nog vele thema’s waar we afspraken over maken. We willen namelijk dat het fijn wonen is in onze wijken; nu maar ook op de langere termijn.

Lees hier de prestatieafspraken die we voor 2024 hebben gemaakt.