Verduurzamingsplannen 2024 tot en met 2027

Wij krijgen vaak de vraag: ‘Wanneer wordt mijn woning verduurzaamd’.
Daarom vertellen we je graag meer over onze plannen.

Wonen Delden maakt veel woningen energiezuiniger

Wij willen onze woningen energiezuiniger maken, we noemen dat ook wel verduurzamen. We beginnen met de woningen die minder goed zijn geïsoleerd. Deze woningen hebben een slecht energielabel en soms zelfs nog enkel glas in de woonkamer, keuken of slaapkamers. We willen voor 2028 meer dan 150 woningen energiezuiniger maken. Bewoners van deze 150 woningen hebben van ons een brief ontvangen.

We zijn al druk bezig met de voorbereidingen

We zijn al druk bezig met de voorbereidingen om de meer dan 150 woningen energiezuiniger te maken. Die voorbereiding kost veel tijd, want we willen het in één keer goed doen. We hopen rond de zomer van dit jaar de juiste aannemer te kunnen kiezen. Daarna maken we samen met die aannemer plannen om de huizen goed onder handen te nemen.

Voorbereiding voor de komende jaren

Helaas kunnen we niet alle 150 woningen in één jaar verduurzamen. Daarvoor hebben we niet genoeg mensen en geld. En we moeten nog veel voorbereiden. We proberen elk jaar zo’n 35 tot 40 woningen aan te pakken. Als dat allemaal lukt, dan zijn 150 woningen voor 2028 een stuk energiezuiniger dan dat ze nu zijn. We weten nog niet wanneer welke woning aan de beurt is.

Planning in 2024

Om het werk goed voor te bereiden zul je ons vaker in de buurt zien. Dat is nodig om goed te onderzoeken wat er moet gebeuren om de woning energiezuiniger te maken. Zo laten we in februari een paar woningen aan een aantal aannemers zien. Dan krijgen zij een goed beeld van het uit te voeren werk. Op die manier weten zij wat zij ons aan kunnen bieden. Vanaf maart tot en met september wordt een flora en fauna onderzoek uitgevoerd. Dan wordt gekeken of er bijvoorbeeld vleermuizen in en om de woningen zitten. Dit onderzoek is nodig om te bepalen of er een vrijstelling voor de wet natuurbeheer aangevraagd moet worden. Als we de uitslag van de onderzoeken weten en we hebben een aannemer gekozen, dan kunnen wij ook meer informatie over de planning geven. We denken hier eind 2024 meer over te kunnen vertellen.

Heb je vragen?

Heb je vragen over de verduurzamingsplannen van Wonen Delden? Dan verwijzen we je graag naar de vragen en antwoorden hieronder.De vragen zijn onderverdeeld in verschillende categorieën. Je kan hierop klikken om bij de vragen te komen die bij deze categorie horen. Staat jou vraag hier niet bij? Dan horen we dat graag. Neem in dat geval even contact met ons op per mail of telefoon.

Specifieke planning per woning

Dat kunnen we nog niet precies zeggen. Helaas kunnen we niet alle 150 woningen in één jaar verduurzamen. Dat is te veel in één keer. We moeten nog veel voorbereiden en willen het werk goed uitvoeren. Daarom proberen we proberen elk jaar zo’n 35 tot 40 woningen aan te pakken.

We denken dat we eind van dit jaar (2024) meer weten over de volgorde en de planning.

Details van de verduurzaming

De werkzaamheden die we uitvoeren verschillen per woning en werken we nog nader uit met de aannemer in het bouwteam. We verbeteren in ieder geval de isolatie, de installatie wordt energiezuiniger en de woning krijgt zonnepanelen (als die dat nog niet heeft).

Het enkel glas wordt in ieder geval vervangen in de verblijfsruimtes. Dat zijn de keuken, woonkamer en slaapkamers. Het overige enkele glas is maatwerk en wordt samen met de aannemer per woning bekeken.

Dat verschilt per woning. We willen ook een aantal woningen gasloos maken. Dan kan je niet meer op gas  koken. Welke woningen dat zijn, weten we nu helaas nog niet.  
We zorgen in ieder geval dat in elke woning een aansluiting is om elektrisch te kunnen koken. Als je ook nog gas hebt, kun je dus zelf kiezen hoe je gaat koken.

Impact op de huurprijs

Alleen als je kiest voor zonnepanelen op je woning, wordt daar een vergoeding voor gevraagd. Hoeveel dat is, weten we nog niet. Als het zover is, bespreken we dat met je.
Voor de andere maatregelen betaal je geen huurverhoging.

Helaas kun je geen huurverlaging aanvragen vanwege bijvoorbeeld achterstallig onderhoud.
Er is tot eind 2024 wel een huurverlaging mogelijk voor mensen met een laag Inkomen. Daarover heb je bij de huurverhoging van 2023 bericht gehad. Je kunt die aanvragen als je inkomen sinds 2021 sterk gedaald is.

Bij de jaarlijkse huurverhoging houden we rekening met de energielabels. Woningen met een label D krijgen een lagere huurverhoging en woningen met een E, F of G label krijgen geen huurverhoging.
Woningen met label A, B of C krijgen de ‘normale’ huurverhoging voor dit jaar, net als onze andere huurders. We hebben die huurverhoging ook nodig om dit soort verduurzamingsprojecten uit te kunnen voeren.

Duur van de werkzaamheden

Daar kunnen we op dit moment nog niets over zeggen. Zodra wij een aannemer hebben gekozen,  kunnen wij pas meer vertellen over de verbeteringen per woning en de planning.

We weten de planning nog niet…

Tijdelijke huisvesting

We proberen het werk zo te doen dat je gewoon in je eigen woning kunt blijven wonen. Als dat niet kan, zorgen wij voor andere woonruimte.

Energiebesparing

Dat is helaas heel moeilijk uit te rekenen. Zeker zal je huis zuiniger zijn, alleen weten wij niet wat je nu verbruikt en bijvoorbeeld hoe warm je het wilt hebben of hoe lang je doucht. Bovendien zijn de verbeteringen die we gaan treffen per woning nog niet exact vastgelegd.

Heel veel van onze woningen hebben al zonnepanelen. Als jij nog geen zonnepanelen hebt, omdat je woning daarvoor niet geschikt was of omdat je het aanbod hebt afgeslagen, dan krijg je deze met de renovatie alsnog aangeboden.

Voor zonnepanelen rekenen we een huurverhoging per paneel. De exacte verhoging per paneel wordt te zijner tijd vastgesteld.

Dat kan verschillen per woning. We willen namelijk ook een aantal woningen gasloos maken. We weten nu nog niet precies welke woningen dit zijn.

Het is nu nog zo dat de stroom die je terug levert, verrekend wordt met de stroom die je verbruikt. Dat noemen we salderen. Er is afgesproken dat de salderingsregeling wordt afgebouwd.
2023: 100%
2024: 100%
2025: 64%
2026: 64%
2027: 55%
2028: 46%
2029: 37%
2030: 28%
2031: 0%

Daar staat tegenover dat je dan een vergoeding krijgt voor stroom die je niet kunt salderen.

Het blijft nog steeds interessant om zonnepanelen te nemen.

Let wel op welke leverancier je hebt: sommigen (bijvoorbeeld BudgetEnergie en ) vragen nu al kosten voor het terugleveren van energie bij een variabel contract. Kijk dit na in het contract dat je hebt met je energieleverancier.

Nee, helaas krijg je geen compensatie. We doen ons best om al onze woningen zo snel mogelijk aan te pakken, maar kunnen dat helaas niet allemaal tegelijk. We streven ernaar dat woningen met een E, F of G label geen huurverhoging meer krijgen en woningen met D label minder huurverhoging).

Betrokkenheid bij het proces / participatie

De maatregelen die we nemen zijn voor alle woningen in het blok hetzelfde. Wonen Delden bepaalt samen met de aannemer de welke verbeteringen worden uitgevoerd. Echter voeren wij met iedere huurder gesprekken en bekijken we of er extra  maatwerk oplossingen nodig zijn.

We hopen dat we dat in de zomer van 2024 weten.

Communicatie en updates

De planning voor jou eigen woning neemt de aannemer straks met jou door. Ze komen daarvoor bij jou thuis langs.

Flora en fauna onderzoek

Vanuit de natuurwetgeving zijn wij verplicht om te onderzoeken welke soorten dieren er aanwezig zijn in de wijken waar wij willen verduurzamen. Dit is het zogeheten soortenonderzoek. De ecologen gaan dan kijken of er bijvoorbeeld vleermuizen en vogels aanwezig zijn die beschermd zijn. In dat geval wordt er een vrijstelling aangevraagd  voor de werkzaamheden.

Nee, voor dat onderzoek worden alleen buiten dingen bekeken.

Overlast

We doen ons best om de overlast zoveel mogelijk te beperken, maar kunnen dat niet helemaal voorkomen. Waar gewerkt wordt, is immers ook geluid, stof etc.

Pas als we precies weten wat we bij jou in de woning gaan doen, kunnen we ook bekijken of een vergoeding op zijn plaats is. Dat werken we ook nog verder uit in het sociaal plan.