Gewijzigde openingstijden

Koningsdag 27 april is ons kantoor de gehele dag gesloten.

Vrijdag 4 mei is ons kantoor de gehele dag gesloten i.v.m. een interne verbouwing.

Hemelvaartsdag en vrijdag 11 mei is ons kantoor de gehele dag gesloten.

Voor storingen kunt u bellen met (053) 852 80 87

Haafkes verzorgt dagelijks onderhoud aan woningen van Wonen Delden

Per 1 januari 2018 verzorgt Aannemingsbedrijf Haafkes uit Goor het dagelijks onderhoud aan het woningenbestand van Wonen Delden. “Tot voor kort werd dit naar aller tevredenheid gedaan door Bouwonderneming Oude Wolbers uit Borne”, vertelt directeur/bestuurder Henny Manrho. “Maar het is een goed gebruik om eens in de zoveel tijd omvangrijke contracten, zoals ook het dagelijks onderhoud aan ons woningenbestand, opnieuw aan te besteden. Naast prijs kijken we daarbij ook zeer zeker naar aspecten als kwaliteit, duurzaamheid en servicegerichtheid.”
Lees meer

Wonen Delden steady uitblinker

Wonen Delden draait al jaren mee aan de top als het gaat om vergelijkend onderzoek tussen woningcorporaties in Nederland. Onafhankelijke en uitvoerende instantie is Brancheorganisatie Aedes. Zij presenteerden dit jaar voor de vierde keer de cijfers van de benchmark. Alle 303 woningcorporaties (98% van de sociale huurwoningen) deden daaraan mee. Wonen Delden hoort al vele jaren tot de top in Nederland, en inmiddels lijkt ze zich daar een vaste plek te hebben verworven.

Lees meer

Prestatieafspraken 2018 getekend door Viverion, Wonen Delden, gemeente en alle huurdersorganisaties

Maandag 20 november werden handtekeningen gezet onder de Prestatieafspraken 2018. Dit na goed overleg tussen bestuurders van Viverion, Wonen Delden, gemeente Hof van Twente en vier huurdersorganisaties over belangrijke woonthema’s. In dit document staat wat er in 2018 door alle betrokkenen wordt bijgedragen om de doelstellingen op het gebied van volkshuisvestiging te realiseren. Doelen die aansluiten bij de Woonagenda en de Woonvisie Hof van Twente.      Lees meer

Hoogste punt bereikt bij renovatie 29 woningen Waterland

In opdracht van Wonen Delden, startte Aannemingsmaatschappij Hegeman uit Nijverdal in september met de renovatie van 29 woningen aan Waterland in Delden. Afgelopen donderdag om 12.30 uur bereikten zij, symbolisch gezien, het hoogste punt in de bouw. “Een mooie mijlpaal die we natuurlijk gevierd hebben met de bouwvakkers en installateurs”, aldus Henny Manrho, directeur/bestuurder van Wonen Delden. “Tijdens lunchtijd hebben we het traditionele pannenbier vervangen door iets fris met daarbij een lekkere, warme hap. Dat ging er wel in.”

Lees meer

Wonen Delden ontmoet graag starters op Woonfestival Hof van Twente

Ben jij jong en wil je binnenkort graag een woning huren in Delden, bezoek dan aanstaande zaterdag (14 oktober) de stand van Wonen Delden tijdens het Hofkracht & Woonfestival. “Natuurlijk zijn we er voor iedereen die meer wil weten over het huren van een woning in Delden. Maar voor starters in het bijzonder, zie ik mooie kansen op de huurwoningenmarkt,” aldus directeur/bestuurder Henny Manrho. Lees meer

Goed en betaalbaar wonen, jaarverslag 2016

Met trots presenteren wij ons jaarverslag 2016. Hierin leest u hoe Wonen Delden haar taak ingevuld heeft, met onderbouwing van cijfers. Door de wijziging van de Woningwet in 2015 ligt de focus van de woningcorporaties weer op de kerntaken. Denk daarbij aan bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen. Wonen Delden zorgt niet alleen voor een dak boven uw hoofd maar ook voor veiligheid, geborgenheid en perspectief voor mensen.

Lees meer

Verlaging van huur voor scheefhuurder

Vanaf 1 juli 2017  verlaagt Wonen Delden de huur van zogenaamde ‘scheefhuurders’. Deze mensen met recht op huurtoeslag, wonen in relatief dure huurhuizen. “In ons beleidsplan hebben we aangegeven dat de aanvangshuur van nieuw te verhuren woningen, niet hoger is dan 65% van de wettelijke maximale huur. We noemen dat de ‘streefhuur’”, licht directeur-bestuurder Henny Manrho toe. ”

Lees meer

Bestuurlijke reactie op visitatie

Het visitatierapport geeft een beeld van de activiteiten van Wonen Delden in de periode 2012-2016. Sociaal, meedenkend, persoonlijk, ambitieus, ondernemend, transparant waren de meest typerende woorden die onze belanghouders noemden. Treffende woorden waarin wij ons helemaal kunnen vinden. Wij zijn ons er lang niet altijd bewust van, maar we zijn wél trots op het resultaat van de visitatie:

  • Presteren naar opgaven en ambities              7,6
  • Presteren volgens belanghebbenden             8,1
  • Presteren naar vermogen                               7,3
  • Governance                                                    7,0

Het betekent een gemiddelde score van 7,5. Dit schitterende resultaat hebben we samen met onze medewerkers en maatschappelijke partners bereikt.

Lees meer