De huurders zijn de klanten van Wonen Delden. Huurdersbelang Delden is dan ook de belangrijkste partij waarmee we afstemmen en samenwerken. Voor goede dienstverlening aan onze huurders werken we samen met de gemeente Hof van Twente, zorg- en welzijnsorganisaties zoals JP van den Bent Stichting, Carintreggeland, Welzijnsorganisatie Salut en de politie. Dat geldt ook voor leveranciers en andere partijen waarmee we samenwerken.

Als collega woningcorporaties binnen Hof van Twente hebben Wonen Delden en Viverion periodiek afstemming met elkaar over koers en uitvoering van het woonbeleid van Hof van Twente.

Wonen Delden participeert eveneens in WoON Twente, een netwerk van alle betrokken woningcorporaties in Twente. WoON Twente treedt op als belangenbehartiger en kennisplatform voor corporaties en partners in Twente.

Wonen Delden is lid van de Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties in Nederland. Zij behartigen de belangen van de leden. Ook zijn we lid van het MKW Platform dat de kleine en middelgrote woningbouwcorporaties vertegenwoordigt binnen Aedes