Wonen Delden wil zich sterker verbinden met spelers in de maatschappij en zo haar rol als woningcorporatie maatschappelijk verankeren. Dat kan alleen door het onderhouden van goede contacten en/of samenwerking met belanghouders.

Wij houden een register bij van partijen die Wonen Delden als belanghouder ziet.

Het register is openbaar, en is hier in te zien. Bedrijven en organisaties die niet op deze lijst staan maar vinden dat zij er wel op horen, kunnen hiertoe een verzoek indienen door ons een e-mail te sturen.