Onze ambities

Wonen Delden gaat verder dan de kerntaken die de overheid ons voorschrijft. Naast bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen vinden we het erg belangrijk dat onze klanten tevreden zijn en prettig wonen in fijne wijken. Ook streven we naar kwalitatief goed onderhouden woningen die duurzaam en energiezuinig zijn.

Missie Wonen Delden

Als lokaalgerichte woningcorporatie biedt Wonen Delden kwalitatief goede en betaalbare huisvesting. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar mensen die minder goed in staat zijn om zelf in hun huisvesting te voorzien. Ook draagt Wonen Delden bij aan een leefbare woonomgeving.

Visie Wonen Delden

  • Betaalbare woningen door minimale huurverhogingen
  • Passend toewijzen
  • Levensloopbestendig bouwen en renoveren
  • Voldoende aanbod voor starters
  • Bijzondere doelgroepen huisvesten
  • Woonlasten beperken door energiebesparing
  • Geen grondgebonden huurwoningen meer toevoegen
  • Meer woningen verkopen (> 200 wws-punten)
  • Geen nieuwbouwkoopwoningen meer bouwen

Jaarverslag Wonen Delden

In het jaarverslag geven we een toelichting op het gevoerde beleid en de financiën. Wonen Delden is een financieel gezonde organisatie die blijft werken aan een duurzame en betaalbare woningvoorraad. In het jaarverslag 2019 lees je meer over de activiteiten die Wonen Delden in dat jaar ondernam.

Het ondernemersplan en strategische keuzes

Het ondernemersplan geeft zicht op de plannen en ambities van Wonen Delden. Het is een dynamisch plan met concrete beleidsdoelstellingen. Wonen Delden kiest voor vier belangrijke pijlers: beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit van wonen en leefbaarheid (veilig en schoon). Meer informatie over de ambities van Wonen Delden vind je in ons ondernemingsplan 2014-2018 met de titel ‘Kiezen voor Delden’. Daarin vind je ook de strategische keuzes die de Stichting Wonen Delden maakte.

Op dit moment ontwikkelt Wonen Delden een nieuw ondernemingsplan 2020-2025 met plannen en ambities voor de komende jaren. Hierover binnenkort meer.

Meer informatie

Heeft u vragen hierover, mail of bel: 074 376 64 64. We helpen u graag.