Onze ambities

Wonen Delden gaat verder dan de kerntaken die de overheid ons voorschrijft. Naast bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen vinden we het erg belangrijk dat onze huurders tevreden zijn en prettig wonen in fijne wijken. Ook streven we naar kwalitatief goed onderhouden woningen die duurzaam en energiezuinig zijn.

Missie Wonen Delden

Wonen Delden heeft haar bestaansrecht beknopt geformuleerd als “Sámen voor beter wonen en leven!”.
Onze ambities zijn gebaseerd op kansen en mogelijkheden in de markt, maar ook op behoeften en wensen van onze huurders, jongvolwassen woningzoekers, Huurdersbelang Delden en vele anderen. Het waarmaken van de ambities doen we door ze samen op te pakken met alle betrokkenen.

Ambities Wonen Delden

De ambities voor de toekomst van Wonen Delden zijn te verdelen in vier samenhangende thema’s die gericht zijn op beter wonen én leven voor onze huurders.

  • Huurder op z’n plek: wij zorgen voor de blijvende beschikbaarheid van passende en betaalbare woningen voor een grote diversiteit aan huurders
  • Samenhangend aanbod: we maken ons sterk voor een samenhangend aanbod op wonen, zorg en welzijn én inclusieve, leefbare buurten
  • Duurzame woon- en leefomgeving: wij gaan voor een duurzame woon- en leefomgeving en betaalbare energielasten voor de huurders
  • Accurate dienstverlening: we werken aan een actieve dienstverlening, fysiek dichtbij en 24 uur per dag digitaal bereikbaar

Koersplan 2025

Om te zorgen dat we samen de goede dingen doen, hebben we onze ambities voor de toekomst vastgelegd in het Koersplan 2020-2025. Over de vier thema’s waarop onze ambities zijn geformuleerd hebben wij bij de totstandkoming van ons Koersplan boeiende gesprekken gevoerd met huurders, Huurdersbelang Delden, gemeente Hof van Twente en samenwerkingspartners.  Onderwerpen als ‘hoe maak je zelf je tuin klimaatvriendelijker?’ ‘hoe kunnen wij huurders nóg beter helpen bij het voorkomen van betalingsproblemen?’ en ‘hoe zorgen we ervoor dat onze informatie begrijpelijker wordt voor iedereen?’ kwamen aan de orde. Meer over onze ambities en de manier waarop wij onze ambities willen realiseren lees je in ons Koersplan.