Bestuurlijke reactie op visitatie

Het visitatierapport geeft een beeld van de activiteiten van Wonen Delden in de periode 2012-2016. Sociaal, meedenkend, persoonlijk, ambitieus, ondernemend, transparant waren de meest typerende woorden die onze belanghouders noemden. Treffende woorden waarin wij ons helemaal kunnen vinden. Wij zijn ons er lang niet altijd bewust van, maar we zijn wél trots op het resultaat van de visitatie:

  • Presteren naar opgaven en ambities              7,6
  • Presteren volgens belanghebbenden             8,1
  • Presteren naar vermogen                               7,3
  • Governance                                                    7,0

Het betekent een gemiddelde score van 7,5. Dit schitterende resultaat hebben we samen met onze medewerkers en maatschappelijke partners bereikt.

Lees meer