Huurtoeslag

Huurtoeslag is een tegemoetkoming van de overheid. Of u recht heeft op huurtoeslag, en hoeveel toeslag u krijgt, hangt af van uw inkomen en de huurprijs van uw huis. Huurtoeslag wordt, net als kinderopvangtoeslag en zorgtoeslag, geregeld door de Belastingdienst.

Passendheidstoets voor huurders met recht op huurtoeslag

Sinds 1 januari 2016 geldt de passendheidstoets. Dat houdt in dat corporaties aan huishoudens met recht op huurtoeslag, alleen woningen mogen verhuren met een huur onder de zogenaamde aftoppingsgrenzen. De aftoppinggrens voor 1 en 2 persoonshuishoudens bedraagt € 607,46.
Voor 3 of meer gezinsleden geldt een grens van € 651,03.

Zaken om rekening mee te houden:

  • Huurtoeslag ontvangt u van de Belastingdienst
  • Ontvangt u geen huurtoeslag, maar denkt u er wel recht op te hebben, vraag dan een formulier aan bij de Belastingdienst
  • Het huurtoeslagjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december
  • De huurtoeslag wordt uitbetaald als maandelijks voorschot
  • De Belastingdienst stuurt u een eindafrekening over het voorgaande jaar
  • Is uw inkomen het afgelopen jaar gedaald of gestegen, bijvoorbeeld door een gewijzigde gezinssituatie? Geef dit dan direct door aan de Belastingdienst. Zo voorkomt u dat u te weinig toeslag krijgt of dat u later een bedrag moet terugbetalen
  • Uw aanvraag over het afgelopen jaar moet uiterlijk op 1 april van het nieuwe jaar bij de Belastingdienst binnen zijn
  • Heeft u nog vragen? Neem contact op met een consulent van de Belastingdienst: 0800-0543 of ga naar de website van de Belastingdienst

Vragen aan Wonen Delden met betrekking tot de huurtoeslag?

Als huurder kunt u altijd terecht bij Wonen Delden met uw vragen. Op deze website vindt u informatie, maar wilt u liever een persoonlijk gesprek, dan kan dat ook.
Mail of bel: 074 376 64 64. We helpen u graag.