Huurtoeslag

Huurtoeslag is een tegemoetkoming van de overheid. Of je recht hebt op huurtoeslag, en hoeveel toeslag je krijgt, hangt af van je inkomen en de huurprijs van je huis. Huurtoeslag wordt, net als kinderopvangtoeslag en zorgtoeslag, geregeld door de Belastingdienst.

Passendheidstoets voor huurders met recht op huurtoeslag

Sinds 1 januari 2016 geldt de passendheidstoets. Dat houdt in dat corporaties aan huishoudens met recht op huurtoeslag, alleen woningen mogen verhuren met een huur onder de zogenaamde aftoppingsgrenzen. De aftoppingsgrens voor 1 en 2 persoonshuishoudens bedraagt € 633,25.
Voor 3 of meer gezinsleden geldt een grens van € 678,66.

Zaken om rekening mee te houden:

  • Huurtoeslag ontvang je van de Belastingdienst
  • Ontvang je geen huurtoeslag, maar denk je er wel recht op te hebben, dan kun je een proefberekening maken bij de Belastingdienst en vervolgens aanvragen
  • Het huurtoeslagjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december
  • De huurtoeslag wordt uitbetaald als maandelijks voorschot
  • De Belastingdienst stuurt je een eindafrekening over het voorgaande jaar
  • Is je inkomen het afgelopen jaar gedaald of gestegen, bijvoorbeeld door een gewijzigde gezinssituatie? Geef dit dan direct door aan de Belastingdienst. Zo voorkom je dat je te weinig toeslag krijgt of dat je later een bedrag moet terugbetalen
  • Vanaf 1 januari 2020 zijn er geen inkomensgrenzen meer. Hoe hoog je inkomen mag zijn hangt af van je huur, je leeftijd en de samenstelling van het huishouden.
  • Voor jongeren tussen 18 en 23 jaar is de huurtoeslaggrens € 442,46. Ben je ouder dan 23 jaar, dan ligt de maximale huurprijs waarvoor huurtoeslag kan worden toegewezen op € 752,33 per maand (prijspeil 2021). Meer informatie vind je op www.toeslagen.nl.
  • Je aanvraag over het afgelopen jaar moet uiterlijk op 1 september van het nieuwe jaar bij de Belastingdienst binnen zijn
  • Heb je nog vragen? Neem contact op met een consulent van de Belastingdienst: 0800-0543 of ga naar de website van de Belastingdienst

Vragen aan Wonen Delden met betrekking tot de huurtoeslag?

Als huurder kun je altijd terecht bij Wonen Delden met je vragen. Op deze website vind je informatie, maar wil je liever een persoonlijk gesprek, dan kan dat ook.
Mail of bel: 074 376 64 64. We helpen je graag.