Een huurwoning is bedoeld om in te wonen. En voor iedereen die een woning bij Wonen Delden huurt geldt, dat het de bedoeling is dat de huurder de woning ook zelf bewoont.

Woonfraude

We spreken van woonfraude als een huurder de woning niet zelf bewoont, of als de huurder de woning voor andere zaken dan wonen gebruikt, maar ook als onjuiste gegevens zijn aangeleverd om voor de woning in aanmerking te komen. Woonfraude is een vorm van bedrog; de werkelijkheid is anders dan op papier of digitaal wordt voorgesteld.

Het is dus woonfraude als de huurder:

 • niet in de woning woont;
 • de woning aan iemand anders verhuurt (onderhuur) of in gebruik geeft;
 • de woning voor andere activiteiten gebruikt dan waar de woning voor bedoeld is, zoals voor prostitutie, het kweken van hennep of andere criminele en/of illegale activiteiten;
 • de woning enkel als postadres gebruikt voor bijvoorbeeld uitkerende instanties. Denk daarbij aan uitkeringsfraude, waarbij huurder een uitkering en/of huurtoeslag ontvangt, maar in werkelijkheid ergens anders samenwoont;
 • onjuiste gegevens heeft verstrekt.

Onacceptabel

Wanneer je een woning zoekt, moet je je eerst inschrijven. Het woonruimteverdeelsysteem zorgt er voor dat vrijkomende woningen zo eerlijk mogelijk worden toegewezen aan woningzoekenden. Bij woonfraude wordt de (sociale) huurwoning onrechtmatig bezet gehouden, waardoor de woning niet beschikbaar is voor iemand die er wel recht op heeft. Dat is onacceptabel. Bovendien heeft woonfraude vaak een negatieve invloed op de leefbaarheid en soms zelfs op de veiligheid in de buurt of wijk.
De aanpak van woonfraude staat daarom niet alleen landelijk, maar ook bij Wonen Delden hoog op de agenda.

Woonfraude herkennen

Buren/buurtbewoners zien vaak al snel wanneer er iets ‘niet pluis’ is in de eigen omgeving. Herken jij één of meer van de volgende signalen, dan zou er sprake kunnen zijn van woonfraude:

 • er is nooit iemand in de woning te zien of er zijn juist steeds wisselende, onbekende mensen in de woning (vaak tot laat in de nacht);
 • de brievenbus van de woning is vol of wordt bijna nooit leeggehaald;
 • of de brievenbus wordt juist wel regelmatig geleegd maar door verschillende (onbekende) personen;
 • of mensen gaan na het legen gelijk weer weg zonder de woning in te gaan;
 • bezoek staat vaak na een paar minuten weer buiten;
 • de bewoners willen graag anoniem blijven en zijn moeilijk aanspreekbaar;
 • verhuizen gebeurt op vreemde tijdstippen bijvoorbeeld midden in de nacht;
 • er brandt (bijna) nooit licht in de woning;
 • de gordijnen van de woning zijn altijd dicht, of de ramen zijn dichtgeplakt;
 • er komen vreemde geluiden en/of er komt een vreemde lucht uit de woning.

Woonfraude melden

Met jouw hulp kunnen we woonfraude aanpakken. Heb je het vermoeden van woonfraude in jouw buurt? Geef het ons dan door. Wij behandelen elke melding vertrouwelijk en doen onderzoek naar elke melding. Wanneer er daadwerkelijk sprake is van woonfraude, dan nemen we de daarvoor de nodige maatregelen.