Huurverhoging

Ieder jaar worden de huren per 1 juli verhoogd. De overheid bepaalt de hoogte van de huurverhoging aan de hand van de inflatie. Je krijgt jaarlijks voor 1 mei bericht over de huurverhoging.

Huurverlaging 2021

In 2021 krijgen huurders van een sociale huurwoning met een laag inkomen en een hoge huur een eenmalige huurverlaging.

Voor onze sociale huurwoningen met een huurprijs boven de toeslaggrenzen hebben wij bij de Belastingdienst opgevraagd welke huurders recht op de huurverlaging hebben. Er wordt daarvoor gekeken naar het inkomen van 2019. Alle huurders die op basis van deze gegevens in aanmerking komen voor de huurverlaging, hebben daar bericht van ons over ontvangen.

Het kan zijn dat je inkomen in 2020 is gedaald. Deze gegevens krijgen wij niet. Je kunt dan tot 31 december 2021 zelf een verzoek voor huurverlaging bij ons indienen.

Kijk voor meer informatie over de huurverlaging op de websites van de Rijksoverheid en van de Woonbond.