Meest recente informatie

Brand Stadshagen nieuws en informatie

Deze pagina is bedoeld voor de bewoners van de getroffen appartementen van de brand in Stadshagen. Hier delen wij de meest recente informatie.

(01/07/2021):

Dank!

Wij zijn blij dat de meeste bewoners inmiddels weer terug zijn in hun eigen woning! Het zijn intensieve weken geweest voor u en ons. Wij hebben ons uiterste best gedaan u zo snel mogelijk terug te kunnen laten keren en u waar nodig te ondersteunen bij zaken zoals het vinden van een tijdelijk onderkomen. Ondanks dat u ongewild in een vervelende situatie terecht bent gekomen, hebben wij de afgelopen weken regelmatig hartelijke reacties van u mogen ontvangen. Zowel in persoonlijke contacten als in mailcontacten. Dat heeft ons goed gedaan, en wij willen u hartelijk bedanken voor uw medewerking en begrip.

Streng 5

Voor de bewoners van de appartementen die zich in streng 5, de woningen boven het appartement waar de brand is ontstaan, gaat het helaas nog wat langer duren voordat zij kunnen terugkeren. De verwachting was dat deze bewoners ook nog vóór de bouwvak konden terugkeren. Inmiddels is helaas duidelijk geworden dat dit niet haalbaar is. Dit heeft te maken met het feit dat de werkzaamheden in en aan de schachten (de ruimtes die zich achter de meterkasten bevinden) meer omvatten dan was voorzien. Zo heeft bijvoorbeeld het isolatiemateriaal rondom rookkanalen in de schacht de brandgeur aangenomen, waardoor het isolatiemateriaal geheel verwijderd en vervangen moet worden. Dit geldt ook voor de houten achterwanden van de meterkast. De aannemer is inmiddels begonnen met het openen van de gemetselde wanden van de schachten, waarna de schachten grondig gereinigd kunnen worden en het isolatiemateriaal rond de rookkanalen vervangen kan worden.
Wij praten de bewoners van de betreffende appartementen persoonlijk en op detailniveau bij over de nodig werkzaamheden in en aan hun woning.

Glas

Op 19 en 20 juli a.s. wordt bij een aantal woningen het glas naast de voordeur vervangen. Bewoners van de betreffende appartementen zullen vooraf door glaszetter Van der Geest worden benaderd voor het maken van een afspraak.

Voordeuren

Het vervangen van de voordeuren en herstellen van de kozijnen zal helaas pas na de bouwvak plaatsvinden. De exacte planning daarvan is op dit moment nog niet bekend, maar ook daarvoor zullen de betreffende adressen door de aannemer persoonlijk geïnformeerd worden.

Algemene ruimtes

Alle algemene ruimtes worden opnieuw geschilderd en gestoffeerd. Als het schilderwerk afgerond is, zal in de centrale gangen en liften nieuwe vloerbedekking aangebracht worden. We zijn op dit moment nog in gesprek met de schilder over de planning van de schilderwerkzaamheden.

Videofoon en deurbellen

Helaas bleek er door de brand een grote storing te zitten in de werking van de videofoon en bel installatie. Deze was helaas niet eerder opgemerkt, waarvoor onze excuses. Inmiddels is de storing verholpen.

Heeft u nog vragen of loopt u tegen zaken aan die nog niet goed zijn in uw woning? Laat het ons dan weten. Dat kan eenvoudig via het klantportaal of e-mail: reparatie@wonendelden.nl. En bellen kan natuurlijk ook.
Voor storingen aan uw CV ketel of WTW installatie kunt u weer rechtstreeks contact opnemen met de GEAS via 053-8528500.

——–

(21/06/2021):

Vorige week zijn de woningen van de strengen 4, 6, 7 en 8 (alle huisnummers eindigend op 4-6-7-8) vrijgegeven en ook daarvan kunnen de bewoners, na afronding van de schoonmaakwerkzaamheden in de woning zelf, weer terugkeren. Fijn!

Wij zijn ondertussen ook heel druk bezig om te zorgen dat de bewoners van streng 5 zo snel mogelijk terug kunnen keren. Zoals eerder gemeld streven we ernaar dat u voor de bouwvak weer in uw eigen woning zit. Dit is nog steeds zo.

Het grootste deel van de bewoners zal op korte termijn dus teruggekeerd zijn. Dat doet ons goed en we hopen dat het snel weer als uw thuis zal voelen. Loopt u nog tegen zaken aan of heeft u nog vragen? Neemt u dan contact met ons op. We helpen u graag!

———

(08/06/21):

Hoera!

De eerste woningen zijn met ingang van vandaag, dinsdag 8 juni, vrijgegeven. Het gaat om de woningen van de strengen 1, 2 en 3 (zijde van de watertoren). Wij hebben deze bewoners inmiddels persoonlijk op de hoogte gesteld. Zij kunnen nu in overleg met hun eigen inboedelverzekering de reiniging van de inboedel gaan regelen. Zodra de reiniging is gebeurd, kunnen de bewoners weer terugkeren naar hun vertrouwde stek.
Wij hebben ons uiterste best gedaan alles weer te herstellen. Mocht u echter nog dingen tegenkomen in de woning die niet goed zijn, dan horen wij dat graag zo snel mogelijk. Liefst per mail aan reparatie@wonendelden.nl.

Ingang huur

Voor de eerste drie schachten is aangegeven dat de huur per 14 juni weer in zou gaan. We krijgen inmiddels signalen dat niet iedereen ook de 14e weer in de woning zal wonen, omdat het reinigen toch soms nog meer tijd nodig heeft. Is dit voor u het geval? Dan horen we dat graag nog even van u, zodat we met u persoonlijk een goede afspraak kunnen maken hierover.

Schachten 4, 6, 7, 8

Het is de bedoeling dat Freemont eind deze week de monsters neemt van de schachten 4, 6, 7 en 8. Als de uitslagen daarvan ook goed zijn, kunnen die woningen begin volgende week vrijgegeven worden. De werkelijke terugkeer naar de woning is vervolgens afhankelijk van de tijd die nog nodig is om de woning te reinigen of herstellen. U zou daarover al contact kunnen opnemen met uw inboedelverzekeraar, maar let wel op dat de woning eerst definitief vrijgegeven moet worden, er kan altijd nog een kink in de kabel komen immers! Alles dus nog onder voorbehoud.
Zoals bekend nemen de werkzaamheden voor streng 5 meer tijd in beslag. Hierover is helaas nog geen goede planning af te geven. We doen echter ons uiterste best deze woningen vóór de bouwvak (eind juli) vrij te kunnen geven.

——

(03/06/21):

Bewonersbijeenkomsten 28 mei 2021

Wij kijken terug op drie geslaagde bewonersbijeenkomsten vrijdag jl. en hopen dat het voor u ook een informatief, maar vooral ook prettig weerzien met uw medebewoners is geweest. Zoals toegezegd hebben wij de belangrijkste dingen die verteld zijn in de drie bijeenkomsten voor u op een rijtje gezet. Zodat u, maar ook de bewoners die vrijdag niet aanwezig konden zijn, de informatie nog eens rustig kunnen nalezen.

Oorzaak brand

Wonen Delden heeft op 25 mei jl. vanuit de gemeente Hof van Twente een terugkoppeling ontvangen naar aanleiding van de uitkomst van gecombineerde onderzoek van politie en brandweer. Tijdens de bijeenkomst is als volgt uit de mail geciteerd: “De brand is in de inboedel ontstaan. De brand is in elk geval niet ontstaan door of vanuit de installaties van het gebouw. Er is in elk geval geen sprake geweest van opzet of verwijtbaar handelen. Er is sprake geweest van een noodlottig ongeluk”.

Inzet brandweer

Tijdens de brand was Maike Effing een van de Officieren van Dienst vanuit de brandweer. Maike heeft tijdens de bewonersbijeenkomsten een korte uitleg gegeven over de werkwijze van de brandweer tijdens de nacht van de brand. “Gestart is met het blussen van de brand. Intussen is ook vanuit omliggende plaatsen inzet van brandweer gearriveerd en is begonnen met het evacueren. Dit gebeurt ook deels via het balkon. Nadat iedereen is geëvacueerd, heeft de brandweer voor verschillende bewoners nog medicijnen uit de woningen gehaald.”

Er was veel rookontwikkeling in het gebouw. Op het moment van evacuatie was er ook veel rook in het trappenhuis. Dit heeft mede te maken met het feit dat de deur van het appartement waarin de brand is ontstaan.

Om bewoners te informeren over het voorkomen van brand en het handelen en vluchten bij brand, stond vorig jaar een brandoefening gepland. Deze is in overleg tussen Wonen Delden en brandweer Delden vorig jaar wegens Corona niet doorgegaan. Later dit jaar, wanneer iedereen weer is ingehuisd en de situatie rondom Corona het toelaat, zal Wonen Delden samen met de brandweer een nieuwe brandoefening organiseren. Bewoners kunnen dan ook hun specifieke vragen rondom vluchten, vluchtroutes e.d. aan de brandweer voorleggen.

Planning werkzaamheden en terugkeer appartementen

Voor de toelichting op de planning van de werkzaamheden en de terugkeer naar de appartementen heeft Carel Vierveijzer, projectleider voor de herstelwerkzaamheden, een toelichting gegeven.

Er zijn inmiddels verschillende bedrijven ingezet voor schoonmaak en herstel, waaronder:

  • Dolmans en Polygon voor de reiniging van het gebouw
  • Piguillet voor de reiniging van de luchtkanalen en buizen
  • Corocor voor de reiniging van de WTW- en CV-installaties
  • GEAS voor de reparatie, vervanging en inregeling van de WTW- en CV-installaties
  • Freemont voor de controle en keuring na de reiniging van de kanalen en installaties.

Planning reiniging leidingen, schachten en installaties

De reiniging van de leidingen en schachten is inmiddels begonnen. Bij uitleg over de volgorde, spreken we over strengen van appartementen die boven elkaar gesitueerd zijn. Langs de woningen lopen kanalen omhoog die achtereenvolgens gereinigd worden. In totaal zijn er acht van deze strengen die onder handen genomen worden.

Er is begonnen aan de kant van de watertoren, en vervolgens wordt met de klok mee elke volgende streng aangepakt (eindigend aan de kant van de hoofdingang), met uitzondering van de streng woningen die boven de brandwoning liggen. Die zal als laatste volgen, omdat daar meer werkzaamheden verricht moeten worden. Ook de reiniging van de WTW- en CV-installaties is inmiddels gestart. Vanaf de week van 31 mei zal waar nodig ook begonnen worden met vervanging van de installaties.

Bij enkele bewoners is de schoonmaak van de inboedel al gedaan. Voorafgaand aan de reiniging van de kanalen en schachten worden openingen en roosters afgeplakt. Er zal daardoor niet heel veel stof/roet meer in de woning terecht komen, maar dit kan niet helemaal voorkomen worden.

Controle en keuring

Nadat alle leidingen, schachten en installaties zijn gereinigd, en waar nodig zijn hersteld, vindt er nog een controle en keuring plaats. Dit gebeurt door het bedrijf Freemont. Freemont controleert of alle werkzaamheden goed zijn uitgevoerd en de woon- en leefomgeving weer veilig en schoon is. Op basis van deze keuring wordt een woning al dan niet weer vrijgegeven voor schoonmaak en terugkeer in de woning.

Terugkeer

De werkzaamheden vinden grotendeels per streng plaats. Het is echter niet per definitie zo dat terugkeer ook per streng kan plaatsvinden; dit wordt per appartement bekeken. Dit heeft er mee te maken dat binnen dezelfde streng de benodigde werkzaamheden per appartement onderling verschillend kunnen zijn. Zo kan het zijn dat binnen dezelfde streng voor de ene woning alleen reinigingswerkzaamheden aan de WTW-/CV-installatie nodig zijn, en voor de andere woning de installaties hersteld moet worden of de keuring door Freemont uitwijst dat er nog aanvullende werkzaamheden nodig zijn.

Zodra uw woning is vrijgegeven door Freemont, neemt Wonen Delden contact met u op. U kunt dan met uw inboedelverzekering de reiniging van uw inboedel gaan regelen, en vervolgens de woning weer bewonen. Naar verwachting zullen de eerste appartementen medio juni vrijgegeven worden.

Zoals gezegd zullen voor streng 5, de woningen boven de brandhaard, de herstelwerkzaamheden langer gaan duren dan voor de andere strengen. Dit heeft onder meer te maken met het feit dat de schachten van deze streng het sterkst zijn vervuild, elektrische leidingen, meterkasten en WTW- en CV-installaties volledig vervangen moeten worden etc. De werkzaamheden worden waar mogelijk ook voor deze streng al zoveel mogelijk opgestart, echter zullen na het opstarten nog zeker 4 weken in beslag nemen.

Deuren

Tijdens de brand heeft de brandweer verscheidene voordeuren moeten forceren om de bewoners te kunnen alarmeren en evacueren. Er zit een levertijd van 12 weken op de originele deuren en bijhorend glaswerk, en zo lang willen we niet wachten. Vanaf volgende week (de week van 31 mei) worden de betreffende deuren en ramen daarom aan de binnenzijde afgedekt met brandwerend plaatmateriaal, zodat de lange levertijd geen vertragend effect heeft op terugkeer naar de appartementen.

Balkons en constructie

Voor de balkons van streng 5 geldt dat er niet alleen schoonmaak nodig is, maar ook flinke herstelwerkzaamheden. Hier is een aannemer bij betrokken. De planning van deze werkzaamheden is nog niet helemaal bekend, maar deze is ook niet bepalend voor uw terugkeer. Het kan dus zijn dat u alweer in uw appartement kunt wonen, terwijl er nog wel werkzaamheden aan uw balkon moeten gebeuren.

Wat de constructie betreft is vastgesteld dat deze niet is doorgezakt en volledig veilig is. Door een deskundig team zijn alle bouw- en constructietekeningen van de bouw nagelopen en getoetst aan de huidige staat van het gebouw. Ook specialisten van bouw- en woningtoezicht van de gemeente Hof van Twente zijn hierbij betrokken geweest en hebben goedkeuring gegeven. De bouwkundige- en brandwerende constructie hebben hun dienst gedaan en zich in positieve zin bewezen. Het is wel mogelijk dat er in de afwerkingslaag schade zit, waardoor het lijkt alsof het balkon is doorgezakt. De aannemer zal dit verder beoordelen en aanwezige schade meenemen in de herstelwerkzaamheden.

Ontgeuren door middel van Ozon

In het weekend van 4 t/m 6 juni worden de schachten in de centrale hal en algemene ruimten van de Eschtoren behandeld met Ozon. Dit is een gas dat ervoor zorgt dat na de schoonmaak, ook de laatste geurtjes verdwijnen.

Bij deze behandeling wordt zuurstof onttrokken aan de lucht. De gehele ruimte is daarom tijdens de behandeling niet toegankelijk van vrijdag 4 juni, 19.00 uur tot zondag 6 juni, 13.00 uur. Toegang tot de gehele Eschtoren, de centrale hal van de Stadshagen (plaza) en de bergingen van de Eschtoren en de Vleugel, is in deze periode verboden. Dit geldt dus ook voor de toegang naar de brievenbussen bij de entree van de centrale hal, de bibliotheek en het restaurant. De parkeergarage is wel toegankelijk van buitenaf (via de loopdeur naast de speedgate).

Heeft u spullen nodig uit uw berging in het afgesloten deel? Zorg dan dat u deze vóór vrijdag 19.00 uur ophaalt. Uw fiets mag u indien nodig tijdelijk in de parkeergarage stallen. Op de deuren zal uiteraard ook duidelijk worden aangegeven dat de ruimtes niet toegankelijk zijn.

Communicatie

De beschikbare informatie zal zich de komende weken steeds verder toespitsen op niveau van specifieke strengen of appartementen.

Zodra er voor een appartement (of streng) specifieke informatie is, zal dit ook zoveel mogelijk telefonisch of via mail met u worden gedeeld. Wij zullen u via de website en/of mail iedere week voorzien van de laatste stand van zaken met betrekking tot herstel en terugkeer.

Verzekeringen: inboedel en opstal

De heren Jan Knikkenberg en Kaj Dimmendaal leggen uit dat zij als verzekeringsexperts zijn ingeschakeld om de belangen van Wonen Delden en haar bewoners te behartigen. Het betreft de belangenbehartiging dat betrekking heeft op het gebouw, niet op de inboedel. Zij beoordelen welke werkzaamheden nodig zijn voor een goed herstel van het gebouw en de appartementen. Daarnaast hebben zij contacten en afstemming met de verschillende verzekeringsexperts vanuit de inboedelverzekeringen van de bewoners. Zo is er onderling afgesproken dat het bedrijf dat vanuit de inboedelverzekering van de bewoner wordt ingeschakeld voor de reiniging van de inboedel, óók de reiniging vanuit de opstalverzekering van Wonen Delden voor rekening neemt (plafonds, keuken, badkamer, buitenzijde gebouw e.d.). Dit om te zorgen dat er zo weinig mogelijk verschillende bedrijven bij de reiniging van elk appartement afzonderlijk betrokken zijn. Richting inboedelverzekeraars en partijen die in de woningen werken zal nogmaals onder de aandacht worden gebracht dat deuren gesloten worden wanneer er niet in het appartement gewerkt wordt.

Bij de inboedelverzekering horen alle zaken zoals meubelen, wandbekleding of voorzieningen die u zelf in of aan de woning hebt aangebracht zoals zonneschermen of glazen afschermingen. Alle zaken die vast in of bij de woning horen, zoals keukenblok, toilet, plafonds e.d. horen bij de opstalverzekering van Wonen Delden.

——-

(20/05/21):

Planning herstelwerkzaamheden

Inmiddels krijgen wij de planning van de herstelwerkzaamheden na de brand steeds duidelijker in beeld. Zoals we al met de betreffende bewoners hebben gedeeld, zullen de herstelwerkzaamheden van de woningen die boven de woning van de brand liggen, helaas langer duren dan de herstelwerkzaamheden van de overige woningen. Het volgende is nu duidelijk:

Reiniging kanalen van de woningen

Op dinsdag 25 mei 2021 wordt gestart met de reiniging van de eerste kanalen. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door het bedrijf Piguillet en moeten per volledige streng van boven elkaar gelegen woningen worden uitgevoerd. De kanalen lopen immers door langs deze woningen. Het streven is per dag één streng af te ronden.

Herstel installaties

Na het reinigen van de kanalen kunnen de installaties hersteld worden. Heel verschillend per woning betekent dit ofwel reiniging ofwel vervanging van CV en/of WTW. Het kan ook zijn dat in woningen de WTW installatie wel vervangen wordt en de CV niet, of andersom. Het streven is om dit zo snel mogelijk na het reinigen van de kanalen in te plannen.

Keuring

Ná de herstelwerkzaamheden aan kanalen en installaties, moeten deze gekeurd worden door een onafhankelijke instantie. Freemont zal dat gaan doen. We streven ernaar de keuring te koppelen aan het herstel van de installaties.

Herstel Brandveiligheid

Voor de terugkeer naar de appartementen is het ook van belang dat de brandveiligheid weer geborgd is. De ramen en deuren zijn na de brand (waar nodig) tijdelijk vervangen met als doel de woningen weer af te sluiten. De materialen die nu gebruikt zijn, zijn echter niet afdoende voor de brandveiligheidseisen. Op de definitieve deuren en het glas zit een behoorlijke levertijd en we vinden het dan ook niet wenselijk daarop te wachten voor de terugkeer. We zoeken hiervoor daarom nu naar een tussenoplossing en streven ernaar dit binnen de termijn van herstel en keuring van installaties af te ronden.

Schoonmaak appartement

Nadat alle genoemde werkzaamheden zijn afgerond, kunnen de appartementen zélf pas schoongemaakt worden. Dit regelt u zelf met uw inboedelverzekering. Daarmee zijn afspraken gemaakt dat zij ook het deel meenemen dat normaal gesproken onder de opstalverzekering valt (denk aan wanden, keuken, badkamer, toilet etc.). Zo hoeft er dus maar één schoonmaakpartij per woning aan het werk. Welke dat is, is per woning verschillend.

Terugkeer

Bovenstaande zijn allemaal voorwaarden voor terugkeer naar het appartement. Zoals u heeft kunnen lezen zitten hier nog best een aantal onzekerheden in. Een definitieve planning voor terugkeer is helaas dan ook nog niet te geven.

Algemene ruimten

Het complete herstel van de algemene ruimten is geen voorwaarde voor een veilige terugkeer naar de appartementen. Het herstel van de woningen heeft voorrang.
Goede werking van de lift is wél belangrijk voor de terugkeer. Het streven is dan ook om de lift en liftschacht weer zo snel mogelijk veilig werkend te maken en te keuren.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact met ons op via info@wonendelden.nl of 074-3766464.

——

(12/05/21):

Uw appartement: betreedbaar, maar niet bewoonbaar

Wonen doen we in een schone en veilige leefomgeving. Door de brand is uw appartement momenteel niet geschikt voor wonen. Dit komt doordat de installaties in het hele gebouw (de algemene ventilatiekanalen en schachten) èn in elk afzonderlijk appartement (de gecombineerde installatie voor WarmteTerugWinning (WTW) / CentraleVerwarming (CV)) mogelijk vervuild zijn met roet. En deze roetdeeltjes zijn in uw appartement aanwezig; u ziet de roetdeeltjes misschien niet, maar ze zijn wel aanwezig. Het dringende advies is daarom alléén in uw appartement te komen, als dat echt nodig is. Bijvoorbeeld om iets op te halen, of om de GEAS de inspectie aan uw WTW/CV-installatie te kunnen laten uitvoeren. Totdat alle kanalen en installaties volledig zijn gereinigd (en waar nodig zijn hersteld en/of vervangen), raden wij u af om uw appartement te bewonen, ook als dat alleen overdag is. De vervuiling in de installaties is namelijk niet goed voor uw gezondheid.

Inspecties WTW/CV installatie per appartement

Volgende week rondt GEAS de inspecties aan de WTW/CV installaties in elk appartement verder af. Tijdens de inspecties is beoordeeld:
• Of de installatie meteen gereinigd kan worden;
• Of vervanging van onderdelen noodzakelijk is;
• Of dat de installatie geheel vervangen moet worden.
Waar mogelijk zullen eventuele schoonmaakwerkzaamheden ook direct ter plekke uitgevoerd.
Aan de hand van de afzonderlijke inspecties is er volgende week meer zicht op de nodige werkzaamheden t.a.v. de WTW/CV installaties, en gaan we vervolgens ook meer zicht krijgen op de termijn waarbinnen de werkzaamheden aan WTW/CV installaties afgerond kunnen worden. Zodra hier nieuws over is, stellen wij u daar uiteraard van op de hoogte.

Ventilatiekanalen en schachten

Zoals eerder gemeld is de aanbesteding voor de reiniging van ventilatiekanalen en schachten door de verzekeringsexperts in gang gezet. Ook hiervoor geldt dat wij verwachten over circa twee weken inzichtelijk te hebben binnen welke termijn deze werkzaamheden afgerond kunnen worden.

Filters vervangen

Uit voorzorg zijn inmiddels ook de filters van de WTW-installaties van de omliggende appartementen in de Stadstoren en Vleugel nagenoeg allemaal vervangen. Voor drie appartementen moet dit nog gebeuren, een afspraak met deze bewoners wordt gemaakt.

Schoonmaakwerkzaamheden

Deze week zal de schoonmaak van de algemene ruimten (gangen, trappenhuizen e.d.) afgerond worden. In tegenstelling tot onze eerdere berichtgeving zal de reiniging van de buitengevel niet deze week, maar volgende week starten. Deze week is wel een eerste proef gedaan om te kunnen vaststellen welke reinigingsmethode gehanteerd moet worden. Nadat de gevel is gereinigd, zullen er ook nog herstelwerkzaamheden aan de buitengevel nodig zijn. De omvang van de schade kan pas geïnventariseerd worden nadat de gevel is gereinigd. Wij houden u op de hoogte als wij hier nieuws over hebben.

——

(07/05/21):

Herstel van de brandschade – update

In de afgelopen week zijn veel partijen aan het werk geweest met het herstel van de brandschade, en zijn weer veel zaken verder in gang gezet. Op donderdag 6 mei hebben deze partijen ons op de hoogte gebracht van de voortgang, waarover wij u graag informeren.

Installaties

Zoals we u hebben laten weten, bleek uit een eerste inventarisatie dat de installaties en de kanalen met roet vervuild zijn. Er moet geïnspecteerd worden hoe sterk de vervuiling is, wat er nodig is om deze installaties en kanalen te reinigen en/of te vervangen, en hoe lang dit zal gaan duren. Deze inspecties zijn nog niet afgerond. Wanneer het over installaties gaat, moet onderscheid gemaakt worden tussen:

  • de algemene ventilatiekanalen en schachten in het gebouw; deze zijn de afgelopen week geïnspecteerd en moeten door gespecialiseerde bedrijven grondig gereinigd worden. De aanbesteding van deze werkzaamheden is door de verzekeraar in gang gezet, en aansluitend worden de werkzaamheden ingepland. Dit zal enige weken in beslag zal nemen.
  • de (gecombineerde) installatie voor WarmteTerugWinning (WTW) / CentraleVerwarming (CV). Deze installaties zitten in de appartementen zelf. Afgelopen week zijn enkele installaties gecontroleerd. Dit geeft geen eenduidig beeld, waardoor de installaties per appartement verder geïnspecteerd moeten worden.
Inspecties WTW/CV in uw appartement

Voor de WTW/CV installaties is dus maatwerk nodig; per appartement zal de WTW/CV installatie geïnspecteerd worden. Tijdens deze inspectie beoordelen de deskundigen:
– of vervanging van onderdelen noodzakelijk is;
– of de installatie meteen gereinigd kan worden;
– of dat de installatie geheel vervangen moet worden.
Om deze inspecties te kunnen uitvoeren zal aan u toegang tot uw appartement worden gevraagd. Hiervoor neemt GEAS in de komende weken contact met u op. Samen spreekt u een datum af waarop de inspectie van de WTW/CV installatie in uw appartement kan plaatsvinden. Eventuele schoonmaakwerkzaamheden aan de installaties zullen dan ook ter plekke worden uitgevoerd.

Voor de appartementen die boven de brandhaard zijn gelegen, is het inmiddels duidelijk dat de WTW/CV installatie en de meterkast in zijn geheel vervangen moet worden. Om deze werkzaamheden veilig te kunnen doen, is het nodig dat deze appartementen tijdelijk worden afgekoppeld van de hoofdstroomvoorziening. De bewoners van de betreffende appartementen zijn hierover donderdag 6 mei jl. telefonisch geïnformeerd, zodat zij hun koelkast en/of diepvries zo nodig tijdig kunnen leeghalen.

Bewoonbaarheid appartementen

We hadden u graag al meer duidelijkheid willen geven over de termijn waarbinnen uw appartement weer bewoonbaar is, maar helaas kunnen de verzekeraar en de installatiebedrijven nu nog geen concrete termijn noemen. De termijn hangt nauw samen met de reiniging van de vaste ventilatiekanalen, de werkzaamheden aan de WTW/CV installatie in uw appartement en de schoonmaakwerkzaamheden van uw appartement. Bovendien zal een extra controle door een derde partij worden uitgevoerd, nadat alle installaties gereinigd en/of vervangen zijn, om zeker te zijn dat u naar een gezonde en schone leefomgeving terugkeert.

Wat gebeurt er komende week?

In de komende week wordt de schoonmaak van de algemene ruimten (denk aan trappenhuizen, gangen e.d.) afgerond. Ook wordt gestart met de schoonmaak van de buitengevel en wordt gestart met de inspecties en reiniging van de WTW/CV-installaties in uw appartementen.

Informatiebijeenkomst

Wij kunnen ons voorstellen dat u misschien veel vragen heeft of zult krijgen. Bijvoorbeeld over de herstelwerkzaamheden, wanneer u kunt terugkeren, over verzekeringszaken of vragen over de brand en brandveiligheid. Wij kunnen niet al uw vragen zèlf beantwoorden, maar kunnen wèl de deskundige partijen samenbrengen om u van de nodige antwoorden te voorzien. Daarom gaan wij een nieuwe informatiebijeenkomst voor bewoners van de Eschtoren organiseren. Tijdens deze bijeenkomst kunnen verzekeraars, installatie experts en Brandweer u van de meest recente informatie voorzien en uw vragen zoveel mogelijk beantwoorden. Hoe en wanneer deze bijeenkomst zal zijn, laten wij u in de komende week weten.

——-

(30/04/21):

Herstel van de brandschade

Op donderdag 29 april jl. zijn diverse bedrijven en andere partijen (zoals verzekeraars) bij de Eschtoren geweest om te inventariseren welke herstel- en reinigingswerkzaamheden er moeten worden uitgevoerd om het gebouw weer bewoonbaar te maken.

Vervuilde luchtbehandelingsinstallaties

Uit deze inventarisatie bleek dat de luchtbehandelingsinstallaties van alle appartementen, maar ook de afzuiging in gangen en trappenhuizen door de brand met roet verontreinigd zijn. Momenteel wordt onderzocht hoe sterk deze installaties vervuild zijn, wat er nodig is om deze installaties te reinigen en/of vervangen, en hoe lang dit zal gaan duren. Daarnaast worden preventief in beide naastgelegen appartementencomplexen filters van de luchtbehandelingsinstallaties vervangen.

Bewoonbaarheid appartementen

Zoals wij al eerder hebben aangegeven: uw appartement is momenteel dus niet bewoonbaar. De vervuiling van de installaties zorgt er voor dat er momenteel geen sprake is van een schone en gezonde leefomgeving in uw appartement. Zodra de onderzoeken zijn afgerond hebben wij meer zicht op de termijn waarop de leefomgeving weer schoon en gezond is, en u weer kunt terugkeren naar uw appartement. Wij hopen u daar eind volgende week meer informatie over te kunnen geven.

Wat gebeurt er nu en de komende week?

Inmiddels zijn er verschillende bedrijven, zoals Dolmans en Polygon, ingeschakeld die zullen zorgen voor de reiniging van het gebouw. U zult misschien al mensen van deze bedrijven hebben zien lopen in en om het gebouw. Ze regelen zaken zoals:
– Reiniging gangen, trappenhuizen e.d.
– Vloerbedekking in gangen en trappenhuizen verwijderen
– Reiniging buitengevel
Aansluitend aan de reiniging zal de bouwkundige aannemer samen met de schilder een start maken met herstelwerkzaamheden zoals:
– Schilderwerk in de algemene ruimtes
– Herstellen/vervangen van deuren van appartementen

Verzekering

De schade aan uw spullen in het appartement is in behandeling genomen door uw eigen verzekeraar, die voor uw schade een expert heeft ingeschakeld. Deze experts worden over de voortgang van de herstelwerkzaamheden aan het gebouw op de hoogte gehouden door de schade-experts van Wonen Delden.

——-

(28/04/21):

Gedenkplek met condoleance album

Tijdens de bewonersbijeenkomst hebben bewoners te kennen gegeven behoefte te hebben aan een gezamenlijke steunbetuiging aan de nabestaanden van de overleden bewoners. In de hal van Stadshagen staat daarom vanaf woensdagmiddag 28 april een gedenktafel, voorzien van een condoleance album. Bewoners en omwonenden kunnen hierin hun medeleven betuigen aan de nabestaanden.

Tijdelijke vervangende huisvesting

Bewoners moeten zelf in overleg met hun verzekering op zoek gaan naar tijdelijke woonruimte. Wanneer dit niet lukt, kunnen zij contact opnemen met de Gemeente, die vervolgens in overleg met Wonen Delden en bewoner zelf op zoek gaat naar een passende oplossing.

Bewoners van 18 appartementen hebben inmiddels een oplossing voor tijdelijke vervangende huisvesting gevonden. Bewoners van 8 appartementen hebben meer zorg nodig en hebben daarom vervangende huisvesting bij Carintreggeland kunnen vinden. Met de bewoners van de overige 9 appartementen hebben Gemeente en Wonen Delden contacten; de verwachting is dat de vervangende huisvesting voor hen ook snel geregeld zal zijn.

——

(27/04/21):

Veelgestelde vragen en antwoorden

Wij proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van het laatste nieuws en informatie die voor u als bewoner van belang is. Op deze website hebben wij daarom ook een aantal veelgestelde vragen met de antwoorden opgenomen. Ook op de website van gemeente Hof van Twente zijn een aantal veelgestelde vragen met antwoorden te vinden. Breng regelmatig een bezoek aan beide websites, zodat u belangrijke nieuwe informatie kunt lezen.

Toegang tot appartementen

Vanaf dinsdag 27 april 10.00 uur zijn de appartementen weer vrijgegeven voor bewoners. De appartementen kunnen alleen betreden worden, ze zijn niet bewoonbaar. Wij adviseren u de woning zo min mogelijk te betreden en geen spullen te verplaatsen. Dit bemoeilijkt de schoonmaak en is bovendien niet bevorderlijk voor de gezondheid.

Unit Salvage

Op dinsdag 27 april om 12.00 uur wordt de unit van Salvage weer weggehaald. De meeste mensen hebben zich al bij Salvage gemeld voor het doorgeven van de verzekeringsgegevens. Hebt u uw gegevens nog niet doorgegeven, of hebt u nog aanvullingen of vragen, dan kunt u deze week nog telefonisch contact opnemen met de Salvage alarmcentrale: (088) 40 40 200.

——–

(25/04/21):

Schema bezoek appartementen

Op maandag 26 april 2021 krijgen bewoners de mogelijkheid hun appartement te bezoeken om de hoogstnoodzakelijke spullen uit het appartement op te halen. De richtlijnen die hiervoor gelden zijn:
• Per appartement mag één bewoner onder begeleiding van een beveiliger de woning betreden
• De bewoner heeft maximaal een halfuur om de hoogstnoodzakelijke spullen uit het appartement te halen. Denk hierbij aan portemonnees, verzekeringspapieren, sleutels, telefoon, laptops, opladers en dergelijke.
• Houd het aantal spullen dat u meeneemt beperkt; een hoeveelheid van maximaal 2 vuilniszakken.
• Het is niet mogelijk om onderling te ruilen van tijd. De tijden zoals genoemd in het onderstaande schema is de enige mogelijkheid voor de bewoner om zijn/haar appartement te bezoeken.
• Zorg dat u op tijd aanwezig bent! U kunt zich melden bij de medewerkers van Salvage. Zij zijn te vinden in de Unit bij Stadshagen.

Het schema waarop u uw appartement kunt bezoeken is als volgt:

Wie Hoe laat
·         Appartementen 1e etage

·         Penthouse nr. 251

13.00 – 13.30 uur
·         Appartementen 2e etage

·         Penthouse nr. 252

14.00 – 14.30 uur
·         Appartementen 3e etage

·         Penthouse nr. 253

15.00 – 15.30 uur
·         Appartementen 4e etage

·         Penthouse nr. 254

16.00 – 16.30 uur

Hebt u tijdens de bewonersbijeenkomst op zondagmiddag 25 april niet alle verzekeringsgegevens kunnen invullen, dan vragen wij u deze vandaag alsnog aan ons door te geven. Dit is van belang zodat Salvage richting uw verzekeraar de nodige contacten kan leggen en het in behandeling nemen van uw schadeafhandeling door uw verzekeraar kan bespoedigen.