Stappenplan bij woningruil

Wil je misschien ruilen van woning? En wil je weten wat je dan allemaal moet regelen? Hieronder lees je stap voor stap hoe woningruil gaat.

1. Verandering van huurprijs

Bij woningruil verandert vaak de huurprijs. Vraag voordat je ruilt bij je verhuurder wat de nieuwe huurprijs van jouw woning wordt. Dit noemen we de ‘streefhuur’. (Bij woningruil geldt de reguliere huurprijs (streefhuur) en geldt geen tweehurenbeleid.) 
Let op: de definitieve huurprijs wordt vastgesteld na de vooropname, in verband met mogelijke wijzigingen in de woning die we mee moeten nemen.

2. Je zoekt een ruilpartner

Misschien ken je zelf iemand die met jou wil ruilen of je doet een oproep via social media. Je kunt ook een ruilpartner vinden op websites als www.woningruil.nl of www.ruilmijnwoning.nl. Hier biedt je jouw woning gratis te ruil aan. Ook bekijk je advertenties van anderen.

3. Controleer of je aan alle voorwaarden voldoet

Wij moeten toestemming geven voordat je kunt ruilen. Ook de verhuurder van je ruilpartner moet toestemming geven. En soms ook de gemeente(n) waar de woningen staan.

 1. Jij en jouw ruilpartner gaan er echt wonen.
 2. De ruilwoning moet passen bij het aantal mensen in jouw gezin. En jouw woning moet passen bij het gezin van jouw ruilpartner. De woning mag niet te groot zijn, maar ook niet te klein.
 3. Jullie voldoen aan de voorwaarden voor het passend toewijzen: het inkomen van jou en je (mogelijke) partner past bij de huurprijs van de ruilwoning. En het inkomen van jouw ruilpartner past bij jouw woning.
 4. Je mag niet ruilen met een woning die leeg staat.
 5. Na de woningruil blijft er geen woning leeg staan.
 6. Na de woningruil moet jouw ruilpartner de woning minimaal één jaar huren.
 7. Jij of je ruilpartner heeft geen andere woning gekocht, gehuurd of toegewezen gekregen.
 8. Jij en je ruilpartner hebben een goede verhuurdersverklaring van de verhuurder. Dit mag een andere verhuurder dan Wonen Delden zijn.
 9. Jij en je ruilpartner hebben geen huurachterstand.
 10. Jij en je ruilpartner komen in aanmerking voor een huisvestingsvergunning als dat nodig is. Een huisvestingsvergunning is een vergunning om in een goedkopere huurwoning te mogen wonen. Het verschilt per gemeente of een huisvestingsvergunning nodig is. In Hof van Twente is de vergunning niet nodig.
 11. De verhuurder van jouw ruilpartner moet de woningruil ook goedkeuren.
 12. Soms zijn er andere redenen waarom wij de aanvraag niet kunnen goedkeuren. We nemen dan contact met je op.

4. Dien jouw aanvraag in

Heb je iemand gevonden om mee te ruilen? Dan kun je jouw aanvraag indienen.

Wat moet je allemaal invullen?

 1. Formulier aanvragen woningruil
 2. Formulier opzeggen huur na woningruil
 3. Formulier gegevens ruilpartner (in te vullen door de ruilpartner)

Je vindt de formulieren hier.

Je kunt de ingevulde formulieren en gegevens over je ruilpartner per e-mail opsturen naar Wonen Delden: info@wonendelden.nl of Langestraat 61b, 7491 AB Delden.

Belangrijk om te weten
Wij kunnen jouw aanvraag alleen behandelen als je alle formulieren helemaal hebt ingevuld en ondertekend.
Heeft jouw ruilpartner een andere verhuurder dan Wonen Delden? Vraag daar dan ook de woningruil aan.

5. Wij beoordelen jouw aanvraag

Het duurt ongeveer 8 weken voordat wij jouw aanvraag hebben afgerond.

Wat we doen:

 • Wij kijken of jouw inkomen past bij de huurprijs van jouw nieuwe woning.
 • Huurt je ruilpartner een woning van een andere woningcorporatie? Dan vragen we aan die corporatie informatie over jouw ruilpartner.
 • Zodra wij jouw aanvraag hebben beoordeeld, ontvang je een brief waarin staat of de aanvraag is goedgekeurd of niet. Hierin staat ook wanneer wij bij je langskomen voor de voor- en eindinspectie van jouw woning.
 • Als wij de aanvraag goedkeuren, krijgt jouw ruilpartner van ons een brief waarin staat dat wij akkoord gaan met de ruil. In de brief staat ook wat de voorlopige nieuwe huurprijs is en de ingangsdatum van het huurcontract. Let op: Pas ná de voorinspectie kunnen wij de definitieve huurprijs laten weten.
 • Het duurt ongeveer 8 weken van het indienen van de aanvraag tot het tekenen van het huurcontract. In deze periode mogen jij en jouw ruilpartner nog niet verhuizen.

6. We komen langs voor de voorinspectie

Vraag je een woningruil aan? Dan vinden er twee controles in jouw woning plaats: de voorinspectie en de eindinspectie.

De voorinspectie
Een van onze medewerkers komt bij je langs en controleert jouw woning. We maken afspraken over hoe je de woning achterlaat. Je spreekt af in welke staat de woning moet zijn als je verhuist. Jouw ruilpartner moet ook bij deze inspectie aanwezig zijn.
Na de inspectie vragen wij jou en jouw ruilpartner om het inspectierapport te ondertekenen.

Spullen overnemen
Je kunt met jouw ruilpartner afspreken dat sommige spullen overgenomen worden. Bijvoorbeeld meubels, gordijnen of laminaat. Deze afspraken schrijven we op in een overnameformulier. Jij en jouw ruilpartner moeten dit allebei tekenen.

Huurprijs
Na de voorinspectie laten wij jouw ruilpartner weten wat de definitieve huurprijs is. Jouw ruilpartner kan dan beslissen of hij of zij hiermee akkoord gaat.
Is jouw ruilpartner het eens met de huurprijs? Dan krijgt hij of zij de woning aangeboden.

Let op: Ga jij of jouw ruilpartner na het aanbieden en akkoord op de huurprijs, toch niet akkoord met de woningruil? Dan moet je €150,- weigeringskosten betalen.

7. Je ondertekent jouw nieuwe huurcontract

Na de eindinspectie tekenen jij en jouw ruilpartner de huurcontracten. Daarna mag je pas verhuizen. Dit voorkomt dat er ruzie ontstaat over wie verantwoordelijk is voor de woning en wie de huur moet betalen. Wonen Delden is niet verantwoordelijk voor de gevolgen als je dingen zelf hebt afgesproken met jouw ruilpartner.

8. We komen langs voor de eindinspectie

De eindinspectie gebeurt als je de woning achterlaat. Jij en jouw ruilpartner moeten allebei aanwezig zijn bij deze inspectie. We kijken dan of je alles achterlaat zoals is afgesproken. Na de eindinspectie ruil je van sleutels. Wij plaatsen vervolgens nog nieuwe cilinders.