Corona en kerst: kantoor gesloten, wèl telefonisch bereikbaar

Vanwege de Coronamaatregelen is ons kantoor gesloten en kun je alleen op afspraak bij ons op kantoor terecht.

Voor vragen en/of reparatieverzoeken zijn wij telefonisch bereikbaar op:
maandag t/m donderdag van 8.30 – 12.30 uur. Mailen kan natuurlijk ook: info@wonendelden.nl.

Huurderszaken regelen?

Veel huurderszaken kun je regelen waar en wanneer het jou uitkomt. Zoals een huuropzegging, of het doorgeven van een reparatie. Regel het snel en eenvoudig in het klantportaal Mijn Wonen Delden.

Storing melden

Voor dringende storingen buiten de tijden van onze telefonische bereikbaarheid kun je bellen naar de meldkamer: (053) 852 80 87

Storingen tijdens de kerstvakantie

Vanwege de kerstvakantie van onze vaste aannemer kunnen in de periode van 23 december t/m 6 januari alleen reparatieverzoeken die grote spoed hebben in behandeling genomen worden. Overige reparatieverzoeken pakken we zo snel mogelijk in het nieuwe jaar weer op.

Voor CV-storingen kun je rechtstreeks bellen met Energiewacht: (053) 852 85 00
Voor verstoppingen kun je rechtstreeks bellen met RRS: (053) 428 28 25
Voor dringende storingen buiten de tijden van onze telefonische bereikbaarheid
kun je bellen naar de meldkamer: (053) 852 80 87

We wensen je fijne feestdagen en blijf gezond!

 

Prestatieafspraken 2022

Gemeente Hof van Twente, de woningcorporaties Wonen Delden en Viverion en de huurdersorganisaties Huurdersbelang Delden, Huurdersbelang GBH en Huurdersbelangen DMR werken samen aan een goede huisvesting en leefomgeving in de gemeente. De samenwerking wordt jaarlijks concreet gemaakt in de prestatieafspraken. Het samenwerkingsdocument, de Prestatieafspraken 2022, is eerder deze week door de partijen getekend.

Nieuw dit jaar is dat er voor is gekozen eerst de gezamenlijke ambities voor de komende jaren vast te leggen. Op basis daarvan zijn vervolgens de Prestatieafspraken voor 2022 concreet gemaakt. We lichten een aantal thema’s uit:
Betaalbaar wonen: dit vraagt aandacht voor de huurprijs, energiekosten en gemeentelijke lasten. Deze ‘woonlasten’ van huurders zullen beter in beeld worden gebracht, zodat de (nieuwe) huurder meer inzicht krijgt in de te verwachten kosten voor een woning.

In het verlengde daarvan wordt ingezet op verbetering en verduurzaming van woningen. Viverion voert in 2022 groot onderhoud en verduurzaming uit aan 195 eengezinswoningen en 54 appartementen. Wonen Delden zet in 2022 haar project ‘Zonnig Delden’ voort, waarbij op nog eens 166 daken zonnepanelen worden gelegd. Wonen Delden heeft in 2022 geen project gepland, wat betreft groot onderhoud.
Vanuit de gedachte ‘de juiste persoon in de juiste woning’ gaan alle partijen gezamenlijk onderzoeken hoe doorstroming binnen de bestaande woningvoorraad kan worden bevorderd. Een voorbeeld van doorstroming is de verhuizing van een oudere (alleenstaande) huurder naar een gelijkvloerse woning, zodat de bestaande vaak wat grotere woning weer beschikbaar komt.

Gemeente, corporaties en huurdersorganisaties streven ernaar dat alle bewoners zich thuis voelen in hun wijk, ook de mensen met een zorg- en/of hulpvraag. Hierbij wordt nauw samengewerkt met zorg- en welzijnspartijen.

De partijen streven naar een balans in het aanbod van vrijkomende woningen voor reguliere woningzoekenden en woningzoekenden die door directe bemiddeling worden gehuisvest. Om voldoende woningen voor regulier woningzoekenden beschikbaar te houden, is afgesproken dat de corporaties maximaal 15% van de nieuwe verhuringen toewijzen via directe bemiddeling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het huisvesten van urgent woningzoekenden of iemand die valt onder een bijzondere doelgroep komend uit een opvangsituatie.

Prestatieafspraken 2022 lezen?

Lees het volledige document hier.

Beter een goede buur…

Beter een goede buur, dan een verre vriend.

Wie kent het spreekwoord niet? Goed contact met de buren is goud waard is. Met deze gedachte organiseerde Salut in samenwerking met Wonen Delden, Viverion en gemeente Hof van Twente de “Beste Buur Verkiezing”. De beste buur levert een grote bijdrage aan de onderlinge sfeer in de buurt.

Winnaar Hof van Twente

Wie de titel dit jaar gaat winnen, blijft nog even spannend tot 1 november a.s. De uitreiking van de Beste Buur Bokaal in Hof van Twente zou op Burendag, 26 september jl., zijn maar helaas waren zowel de winnaar èn de buur die de winnaar heeft genomineerd zaterdag verhinderd.

Genomineerden in het zonnetje

Wij willen de genomineerden die de titel “Beste Buur 2021” niet hebben gewonnen in ieder geval wel vast in het zonnetje zetten en hen bedanken voor hun noaberschop! Het is goed om te horen dat er zoveel goede buren zijn, en als goede buur is het natuurlijk fijn om te weten dat de inzet door anderen wordt gewaardeerd. Dat verdient een bloemetje!

v.l.n.r.: Inge Broshuis (Wonen Delden), mevrouw Van het Bolscher, mevrouw Renssen, dochter Van het Bolscher

Onbetaalbaar!

Mevrouw Van het Bolscher en haar dochter nomineerden (voormalig) buurvrouw mevrouw Renssen uit Delden. Mevrouw Renssen was in de nacht van het overlijden van mevrouw Van het Bolschers echtgenoot direct ter plekke om haar buurvrouw de nodige hulp en ondersteuning te bieden. En sindsdien bleef zij jarenlang trouw een oogje in het zeil houden en stond zij altijd klaar voor mevrouw Van het Bolscher en haar kinderen. Inmiddels is mevrouw Van het Bolscher begin dit jaar verhuisd, en ook nu krijgt ze met regelmaat bezoek van mevrouw Renssen.
Vanmiddag hebben we samen met mevrouw Van het Bolscher en haar dochter een verrassingsbezoek aan mevrouw Renssen gebracht om haar in het zonnetje te zetten met een prachtig boeket en haar te bedanken voor al haar goede zorgen. Onbetaalbaar! Eenmaal bekomen van de ‘schrik’ werd er onder het genot van een kopje koffie en een gebakje nog de nodige herinneringen opgehaald. Mevrouw Renssen: bedankt!

 

 

Speel je ook mee? Aanmelden Junior Energiecoach kan weer!

De inschrijving voor een nieuwe ronde Junior Energiecoaches is geopend! Tot 3 oktober kunnen gezinnen zich inschrijven om mee te doen aan dit energiebespaarspel. Ook via scholen kunnen kinderen meedoen. In vijf weken tijd wordt elke week een leuke én leerzame energieopdracht uitgevoerd: van stekkerexpeditie tot een lampenjacht. Allemaal onder het motto ‘met energie kun je lachen!’. Deelname vraagt ongeveer een kwartier tot half uur per week tijd. Door heel Nederland zijn inmiddels al 3.200 junior energiecoaches met een diploma. Ook in Hof van Twente hebben al ruim 100 kinderen een diploma gekregen door deelname aan de afgelopen voorjaarseditie. Er is toen met veel fanatisme meegedaan aan de weekopdrachten! Het schoolprogramma van de gemeente (HofPower) volgt de deelnemers bij de uitvoer van de opdrachten. Deelname met het gezin aan Junior Energiecoach is gratis, aanmelden kan tot 3 oktober via de website www.juniorenergiecoach.nl. Het spel start vanaf 9 oktober.

 

 

 

FijneBuurtBudget

Wist je al dat Wonen Delden een budget heeft voor initiatieven van huurders om de leefomgeving aangenamer of prettiger te maken? Dit budget heet het FijneBuurtBudget.

Wonen Delden wil graag dat haar huurders fijn wonen, in een goede woning en een prettige buurt. We dragen daarom ook graag bij aan initiatieven van jou als huurder om de leefomgeving of sociale samenhang in jouw buurt te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan meer groen in de wijk, het opknappen van groen- of speelvoorzieningen, het plaatsen van een bankje of een activiteit voor de hele buurt. Het FijneBuurtBudget is bedoeld om dit soort initiatieven (financieel) te ondersteunen.

Inmiddels is het eerste initiatief dat vanuit het FijneBuurtBudget is gefinancierd een feit! De bewonerscommissie Peperkampweg heeft een bankje besteld en geplaatst, 2 bloembakken geschilderd en voorzien van beplanting. Wonen Delden financierde dit initiatief met een bedrag van € 500. Buurt en omwonenden blij, wij blij!

Ook een leuk idee voor de buurt? Meld je initiatief dan bij ons aan, en wie weet kun je jouw idee binnenkort daadwerkelijk uitvoeren!

Hart onder de riem voor huurders van getroffen appartementen in Stadshagen

“De aanleiding voor ons samenzijn vanmiddag is verdrietig, maar de reacties die ik nu al hoor van bewoners van de Eschtoren, die elkaar na ruim vier weken weer eens zien en spreken, is hartverwarmend. En juist dát is waarvoor deze middag bedoeld was: u de gelegenheid geven om elkaar even weer te ontmoeten en bij te praten. Daarnaast is er natuurlijk ook gelegenheid om nog vragen te stellen over onderwerpen die te maken hebben met de brand op 25 april in appartementencomplex Stadshagen.”

Lees meer

Glasvezel voor huurwoningen in Hengevelde

DELTA Fiber Netwerk wil glasvezel aanleggen in Hengevelde. Als op 21 april 2021 minimaal 35% van de inwoners zich heeft aangemeld, wordt er daadwerkelijk glasvezel aangelegd. Dit aanbod geldt ook voor bewoners van huurwoningen.

Wonen Delden verleent medewerking voor aanleg
Je bent vrij om zelf te kiezen of je een abonnement afsluit. Voor de toekomst vinden wij glasvezel een verstandige keuze. Wij steunen daarom de aanleg van glasvezel en verlenen dan ook medewerking voor de aanleg van de aansluiting in jouw woning, als je kiest voor glasvezel.

Gratis aansluiting
De glasvezelaansluiting is voor jou helemaal gratis. Het enige dat je betaalt zijn de abonnementskosten bij een telecomaanbieder. Kies je op een later moment alsnog voor glasvezel, dan betaal je € 650,- na-aansluitkosten. Meer informatie over de telecomaanbieders en de mogelijke glasvezelabonnementen vind je op gavoorglasvezel.nl. Mocht je in de toekomst gaan verhuizen, dan kun je het glasvezelabonnement bij de telecomaanbieder opzeggen, zonder verdere verplichtingen. Dat houdt in dat je na opzegging geen kosten meer betaalt voor het abonnement.

Tevreden met onze dienstverlening? KWH doet onderzoek

Als Wonen Delden willen we graag dat onze huurders tevreden zijn over onze dienstverlening. Eén keer per jaar meten we daarom hoe tevreden onze huurders zijn en kijken we waar we onze dienstverlening kunnen verbeteren. De gegevens worden ook vergeleken met andere woningcorporaties.

KWH voert het onderzoek voor ons uit. Zij doen hiervoor een steekproef onder de huurders die in de afgelopen maanden contact met ons hebben gehad vanwege een verhuizing, reparatieverzoek of planmatig onderhoud (bijvoorbeeld buitenschilderwerk of cv-ketelvervanging).

Heb jij recent nog contact met ons gehad? Dan kan het dus zijn dat je per mail of telefonisch benaderd wordt met de vraag om een enquête in te vullen. Maar zoals gezegd: het gaat om een steekproef, dus niet iedereen zal worden benaderd.

Ben jij tevreden over onze dienstverlening? Dan is dat voor ons erg fijn om te horen! Ben je ergens niet tevreden over? Ook dan is het voor ons belangrijk om dat te weten, zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Meewerken aan de enquête kost maar een paar minuten, kan anoniem en is geheel vrijwillig. Wij stellen het erg op prijs als je jouw mening wilt geven, alvast hartelijk dank!

Woning zoeken in Delden kan nu ook met Woonmatch app

Ben je ingeschreven als woningzoekende bij Wonen Delden? Tot nu toe was het alleen mogelijk om via onze website www.hurenbijwonendelden.nl je inschrijfgegevens in te zien, te wijzigen of te reageren op nieuw aanbod.

Deze website draait op het achterliggende systeem Woonmatch. Graag maken we het onze woningzoekenden nóg een stukje makkelijker en daarom kun je voortaan ook via de Woonmatch app jouw inschrijving regelen of op een beschikbare woning reageren.

Download de app via de AppStore of Playstore.
Je vindt de app snel door de onderstaande QR-code te scannen:

  • Ga via regio naar “Wonen Delden”
  • Log in met je account en de app is klaar voor gebruik

Tip:
stel notificaties in de app in, waardoor je o.a. een seintje krijgt als de reactietermijn van jouw favoriete huurwoning bijna verstrijkt, of als er een uitnodiging voor een woningbezichtiging is. Zo hoef je nooit meer iets te missen!

Inschrijfkosten? Je betaalt ze nu eenmalig!

Wil je je inschrijven als woningzoekende bij Wonen Delden? Dat kan op onze website www.hurenbijwonendelden.nl en tegen betaling van de inschrijfkosten van € 12,00.
Deze inschrijfkosten zijn sinds vorig jaar éénmalig! Woningzoekenden betaalden tot vorig jaar een jaarlijks bedrag om ingeschreven te blijven staan. Ben jij dus al langere tijd als woningzoekende ingeschreven bij Wonen Delden? Dan betaal je vanaf nu dus géén jaarlijkse inschrijfkosten meer en blijf je wèl gewoon ingeschreven staan.
Meer informatie over inschrijven vind je op www.hurenbijwonendelden.nl