Huur betalen

Zoals afgesproken in de huurovereenkomst, betaalt u de huur voor uw woning, garage of bedrijfsruimte steeds vóór de vijftiende van de betreffende maand. Heeft u vragen over de huur, mail of bel: 074 376 64 64. We helpen u graag.

Machtiging

Gemakkelijk voor u als huurder, en voor ons als verhuurder, is betaling van het huurbedrag per automatische betaling (machtiging). Dit is de eenvoudigste manier en zo bent u nooit te laat met uw betaling, waarmee u onnodige kosten voorkomt. Ook in geval van automatische overboeking, ontvangt Wonen Delden de huur graag rond de vijftiende van de maand.

Huur te laat betaald

Als de huur niet tijdig bij Wonen Delden binnen is, ontvangt u een herinnering. Zo nodig herhalen wij dit. Blijft de huurbetaling langer uit, dan schakelen wij de deurwaarder in. Dit leidt voor u tot extra kosten. Als ook dit niet tot huurbetaling leidt, kan zelfs ontruiming van de woning volgen. Iets wat heel vervelend is voor u, en voor ons.

Betalingsproblemen

Mocht u om welke reden dan ook in financiële problemen komen, neem dan contact met ons op. In gezamenlijk overleg zoeken we naar een oplossing. We maken afspraken hoe u de achterstand inloopt. Als er problemen zijn waar wij niet bij kunnen helpen, verwijzen wij u naar andere instanties voor passende hulp. U kunt hierbij denken aan bv. maatschappelijk werk of schuldhulpverlening.

Stadsbank

De Stadsbank Oost Nederland helpt mensen bij het aflossen van een schuld. De afdeling budgetbeheer, beheert de bankrekening van mensen met schulden die zich vrijwillig hebben gemeld. De afdeling schuldenregeling probeert een regeling te treffen tussen u en de schuldeisers.

Gegevens Stadsbank Oost Nederland:
Hazenweg 121, Hengelo
Spelbergsweg 35, Enschede

Een gesprek met een consulent kan alleen op afspraak.
Tel: 088 766 36 66

Huurverhoging

Ieder jaar worden de huren per 1 juli verhoogd. De overheid bepaalt de hoogte van de huurverhoging aan de hand van de inflatie. U krijgt jaarlijks voor 1 mei bericht over de huurverhoging.

Bij nieuwe verhuringen wordt de huurprijs geharmoniseerd. Dat wil zeggen dat de huurprijs in een keer in overeenstemming wordt gebracht met de streefhuur. Hierdoor kan het voorkomen dat de opvolgende huurder enkele tientjes meer betaalt dan de vertrekkende huurder.

Passendheidstoets voor huurders met recht op huurtoeslag

Sinds 1 januari 2016 geldt de passendheidstoets. Dat houdt in dat corporaties aan huishoudens met recht op huurtoeslag, alleen woningen mogen verhuren met een huur onder de zogenaamde aftoppingsgrenzen. De aftoppingsgrens voor 1 en 2 persoonshuishoudens bedraagt € 619,01.
Voor 3 of meer gezinsleden geldt een grens van € 663,40.

Vragen over het betalen van de huur

Heeft u andere vragen over het betalen van de huur, neemt u dan gerust contact op. Mail of bel: 074 376 64 64. We helpen u graag.