Jaarverslag Wonen Delden

Elk jaar maken we een jaarverslag, waarin we een toelichting geven op het gevoerde beleid en de financiën over het afgelopen jaar. Wonen Delden is een financieel gezonde organisatie die blijft werken aan een duurzame en betaalbare woningvoorraad. In het jaarverslag 2021 lees je meer over de activiteiten die Wonen Delden in dat jaar ondernam.