WoON Twente is een netwerk van 15 betrokken corporaties in Twente en toont zich naar maatschappelijke partners en stakeholders als een samenwerkingsverband en belangenbehartiger. WoON Twente richt zich vijf focusthema’s:

  • De woningmarkt in Twente
  • Sociaal Domein
  • Huurdersparticipatie
  • Governance & Legitimiteit/Reputatie
  • Duurzaamheid

Wonen Delden is partner in WoON Twente. Door meer te werken als netwerkorganisatie willen én kunnen we invulling geven aan onze ambities.