Mijn tuin onderhouden

U woont graag in een fijne, mooie straat. Een goed onderhouden huis en een verzorgde tuin zijn dan heel belangrijk. Een verzorgde tuin draagt bij aan een positieve leefsfeer in de buurt. Daarom is Wonen Delden actief in het toezicht op tuinonderhoud. Als huurder bent u namelijk verplicht uw tuin goed te onderhouden.

Tips voor een verzorgde tuin:

  • Gebruik uw tuin niet voor opslag van afval.
  • Snoei tijdig uw struiken en planten, zodat ze niet overhangen of te groot worden. U voorkomt hiermee hinder bij de doorgang naar achterpaden, over trottoirs en in brandgangen.
  • Plant geen bomen die snel groot worden. U moet bomen tenminste 2 meter van de erf afscheiding planten.
  • Maai het gras regelmatig.
  • Verwijder regelmatig onkruid tussen tegels van terras en oprit en toegangspaden.

Onderhouden bomen

Staan er bomen in uw tuin? Snoeit u ze dan op tijd zodat ze niet te hoog en te breed worden. Bij het verlaten van de woning bent u verplicht om de bomen te (laten) verwijderen als deze te groot zijn of overlast veroorzaken.

Controles op woning- en tuinonderhoud

Wonen Delden voert geregeld controles uit waarbij we ook letten op tuinonderhoud. Als uw tuin slecht onderhouden is, nemen wij contact met u op. U ontvangt een brief met het verzoek uw tuin op te knappen. Als u daar geen gehoor aan geeft, sturen wij een hoveniersbedrijf naar u toe met de opdracht de werkzaamheden uit te voeren. Zoals gemeld in de huurovereenkomst, zijn de kosten die daaruit voortkomen, voor uw rekening.

Advies nodig?

Bent u zelf niet in de gelegenheid uw tuin op te knappen? Vraag ons om advies!

Regels en richtlijnen tuinonderhoud

In de brochure ‘Regels en richtlijnen tuinonderhoud’ vindt u meer informatie over onderhoud aan de tuin van uw huurwoning.

Vragen over onderhoud aan de tuin van uw huurwoning

Heeft u vragen over onderhoud aan de tuin? Neem dan gerust contact op.
Mail of bel: 074 376 64 64. We helpen u graag.