Medehuurder worden in een woning van Wonen Delden

Er zijn twee mogelijkheden waarop u medehuurder bent of kunt worden van een huurwoning van Wonen Delden.

Medehuurder vanaf dag 1

Gaat u bij het ingaan van de huurovereenkomst samenwonen, dan kan de huurovereenkomst afgesloten worden op twee namen. U en uw partner zijn dan gelijkwaardige huurders. Mocht één van u beiden vertrekken, dan kan de ander gewoon in de woning blijven wonen. De vertrekkende partner moet dan overigens wel zijn of haar deel van de huur opzeggen.

Medehuurder worden op een bestaand huurcontract

Mogelijk gaat u samenwonen met iemand die al een woning huurt van Wonen Delden. Wilt u graag evenveel rechten en plichten hebben ten aanzien van uw huis als uw partner, dan is het raadzaam om medehuurder te worden. Medehuurderschap vraagt u schriftelijk aan bij Wonen Delden.

Wonen Delden toetst uw aanvraag als medehuurder op de volgende criteria:

  • De woning is minimaal twee jaar uw hoofdverblijf. Dit kunt u aantonen met een uittreksel uit het bevolkingsregister.
  • Er is sprake van een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Met het begrip ‘duurzaam’ wordt bedoeld dat het de opzet is om bij elkaar te blijven. Uw huishouden moet ook gemeenschappelijk zijn. Alleen inwonen is dus niet voldoende.
  • Uw aanvraag voor medehuurderschap mag niet de opzet hebben om u op korte termijn huurder te laten worden (door het vertrek van de huurder).
  • U moet de huur kunnen betalen.

Rechten en plichten gelijk van de huurder en medehuurder

Verbreekt u de relatie, dan heeft u als medehuurder evenveel recht op de woning dan de huurder. Probeer onderling af te spreken wie in de woning blijft wonen. Lukt dat niet dan bepaalt de rechter of de woning aan de huurder of medehuurder wordt toegewezen.

Vragen over medehuurderschap

Heeft u vragen over (de aanvraag van) medehuurderschap, neem dan gerust contact op.
Mail of bel: 074 376 64 64. We helpen u graag.