Medehuurder worden in een woning van Wonen Delden

Er zijn twee mogelijkheden waarop je medehuurder bent of kunt worden van een huurwoning van Wonen Delden.

Medehuurder vanaf dag 1

Ga je bij het ingaan van de huurovereenkomst samenwonen, dan kan de huurovereenkomst afgesloten worden op twee namen. Jij en jouw partner zijn dan gelijkwaardige huurders. Mocht één van jullie beiden vertrekken, dan kan de ander gewoon in de woning blijven wonen. De vertrekkende partner moet dan overigens wel zijn of haar deel van de huur opzeggen.

Medehuurder worden op een bestaand huurcontract

Mogelijk ga je samenwonen met iemand die al een woning huurt van Wonen Delden. Wil je graag evenveel rechten en plichten hebben ten aanzien van jouw huis als jouw partner, dan is het raadzaam om medehuurder te worden. Medehuurderschap vraag je schriftelijk aan bij Wonen Delden.

Wonen Delden toetst jouw aanvraag als medehuurder op de volgende criteria:

  • De woning is minimaal twee jaar jouw hoofdverblijf. Dit kun je aantonen met een uittreksel uit het bevolkingsregister.
  • Er is sprake van een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Met het begrip ‘duurzaam’ wordt bedoeld dat het de opzet is om bij elkaar te blijven. Jouw huishouden moet ook gemeenschappelijk zijn. Alleen inwonen is dus niet voldoende.
  • Jouw aanvraag voor medehuurderschap mag niet de opzet hebben om je op korte termijn huurder te laten worden (door het vertrek van de huurder).
  • Je moet de huur kunnen betalen.

Rechten en plichten gelijk van de huurder en medehuurder

Verbreek je de relatie, dan heb je als medehuurder evenveel recht op de woning dan de huurder. Probeer onderling af te spreken wie in de woning blijft wonen. Lukt dat niet dan bepaalt de rechter of de woning aan de huurder of medehuurder wordt toegewezen.

Vragen over medehuurderschap

Heb je vragen over (de aanvraag van) medehuurderschap, neem dan gerust contact op.
Mail of bel: 074 376 64 64. We helpen je graag.