Medehuurder

Wat is een medehuurder?

In het huurcontract staat vermeld wie de hoofdhuurder en medehuurder van de woning is. Een medehuurder heeft precies dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. Zo hebben hoofd- en medehuurder beide het recht om in de woning te blijven als één van beiden vertrekt of overlijdt. En ook hebben beiden de plicht om de afspraken uit het huurcontract na te komen, zoals de huurbetaling en het opzeggen van zijn/haar deel van het huurcontract bij vertrek uit de woning.

Medehuurder bij aanvang huurcontract

Ga je bij het ingaan van de huurovereenkomst samenwonen, dan kan het huurcontract direct op twee namen worden gezet: de hoofdhuurder en de medehuurder, waarbij je allebei meteen dezelfde rechten en plichten als huurder hebt.

Medehuurder worden

Ben je later bij je iemand in komen wonen en staat het huurcontract alleen op zijn/haar naam? Dan kan het verstandig zijn om medehuurderschap aan te vragen; je wordt dan automatisch hoofdhuurder in geval van vertrek of overlijden van de andere huurder.

Voorwaarden medehuurderschap

Om medehuurder te kunnen worden gelden de volgende voorwaarden:

  • De woning is minimaal twee jaar jouw hoofdverblijf. Dit kun je aantonen met een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP), op te vragen bij de gemeente.
  • Er is sprake van een duurzame relatie met de hoofdhuurder; het is jullie bedoeling om ook in de toekomst bij elkaar te blijven wonen.
  • Je hebt een gemeenschappelijke huishouding; je woont daadwerkelijk in de woning, en deelt de kosten van de huishouding samen met de hoofdhuurder.
  • Je aanvraag voor medehuurderschap mag niet het doel hebben om je op korte termijn hoofdhuurder te laten worden (door het vertrek van de huurder).
  • Je moet de huur kunnen betalen.

Aanvragen medehuurderschap

Wil je medehuurder worden? De aanvraag voor medehuurderschap kun je met dit formulier doen. Om de aanvraag te beoordelen, hebben wij bewijsmateriaal nodig, zoals een kopie van een trouwakte, registratie partnerschap of een uittreksel uit de Basisregistratie Personen, waaruit blijkt dat je al minimaal twee jaar op hetzelfde adres ingeschreven staat. Dit kun je opvragen bij de gemeente.
Het is belangrijk dat je aantoont dat je al minimaal twee jaar in het huis samenwoont en een ‘duurzame gemeenschappelijke huishouding’ voert. Hoe meer bewijs, hoe beter. Denk hierbij aan kopieën van gemeenschappelijke bankrekeningen of verzekeringen, of een door de notaris opgesteld samenlevingscontract.
Zo leggen we samen de woonsituatie vast, en voorkom je (onaangename) verrassingen in de toekomst.


Niet meer samenwonen?

Wanneer de relatie wordt beëindigd, en je niet meer wilt samenwonen, dan heb je als medehuurder evenveel recht om in de woning te blijven als de hoofdhuurder. Kun je het onderling niet eens worden, dan bepaalt de kantonrechter wie de huurrechten krijgt.

Vragen over medehuurderschap

Heb je vragen over (de aanvraag van) medehuurderschap, neem dan gerust contact op.