Wonen Delden presenteert nieuwbouwplan Noordwal

Wonen Delden heeft plannen voor nieuwbouw van 15 kleine tweekamerappartementen aan de Noordwal. De appartementen komen op de plek van het oude Carintreggeland-gebouw, waar Wonen Delden nu zelf tijdelijk gehuisvest is. Met de nieuwbouw op de locatie Noordwal wil Wonen Delden voorzien in de behoefte van starters op de woningmarkt.

Eind november presenteerde Wonen Delden de plannen aan de direct omwonenden. “Bij de ontwikkeling van nieuwbouw in Delden besteden we veel aandacht aan de vraag ‘wat heeft Delden nodig en zijn deze woningen passend?’”, aldus Harry Rupert, directeur-bestuurder van Wonen Delden. “De plannen zijn passend omdat ze aansluiten bij de woningbehoefte van starters, en omdat ze binnen het beeld passen dat deze locatie vraagt.”

Appartementen voor starters

De voorbereidingen voor de nieuwbouw op deze locatie lopen al langer. In 2018 werd een eerste plan gepresenteerd dat om verschillende redenen niet haalbaar bleek. Na een periode van herbezinning en voortschrijdend inzicht, zijn de plannen nu opnieuw uitgewerkt volgens een ander scenario. Op basis van gesprekken met de Jongerenraad is gekeken naar de behoefte die er in Delden bestaat bij starters. Samen met gemeente, Jongerenraad, architect en medewerkers is gekozen voor een scenario waarin 15 tweekamerappartementen voor starters worden gerealiseerd.

Nieuwsbrief

Op 18 november is het plan gepresenteerd aan de directe buren. Deze week ontvangt een grotere kring omwonenden een nieuwsbrief waarin Wonen Delden haar plannen verder toelicht. Vragen die door de direct omwonenden zijn gesteld over bijvoorbeeld verkeer en parkeren, inrichting straatprofiel en bouwverkeer zijn in deze nieuwsbrief verder uitgelicht.

De nieuwsbrief is hier te lezen.