Vraag en antwoord

Voordat u weer kunt wonen in uw appartement, zullen er nog veel zaken geregeld en hersteld moeten worden. Zowel door uzelf (denk aan de schoonmaak van uw appartement, wat u met uw verzekering regelt), maar ook door Wonen Delden (denk aan CV- en WTW- installaties). We hadden u graag al meer duidelijkheid willen geven over de termijn waarbinnen uw appartement weer bewoonbaar is, maar helaas kunnen de verzekeraar en de installatiebedrijven nu nog geen concrete termijn noemen. De termijn hangt nauw samen met de reiniging van de vaste ventilatiekanalen, de werkzaamheden aan de WTW/CV installatie in uw appartement en de schoonmaakwerkzaamheden van uw appartement. Bovendien zal een extra controle door een derde partij worden uitgevoerd, nadat alle installaties gereinigd en/of vervangen zijn, om zeker te zijn dat u naar een gezonde en schone leefomgeving terugkeert.

Voor terugkeer naar het appartement is het niet noodzakelijk dat de kanalen in de gemeenschappelijke ruimtes ook helemaal schoon zijn. Om bewoners zo snel mogelijk te kunnen laten terugkeren, zal de schoonmaak van de kanalen en WTW/CV installaties in de appartementen ook voorrang krijgen boven de kanalen en schachten in de algemene ruimtes.

Lees meer over de inspecties en herstelwerkzaamheden op de pagina ‘meest recente informatie‘.

Voor terugkeer naar het appartement is het niet noodzakelijk dat de kanalen in de gemeenschappelijke ruimtes ook helemaal schoon zijn. Om bewoners zo snel mogelijk te kunnen laten terugkeren, zal de schoonmaak van de kanalen en WTW/CV installaties in de appartementen ook voorrang krijgen boven de kanalen en schachten in de algemene ruimtes.

Ook de afwerking van de algemene ruimtes (schilderwerk, vloerbedekking e.d.) is geen voorwaarde voor de terugkeer. Dit zal juist zoveel mogelijk gedaan worden nàdat bewoners weer ingehuisd zijn, zodat de kans op beschadiging door eventueel uit- en inhuizen van inboedel zo beperkt mogelijk is.

Terugkeer per verdieping is niet de verwachting. De reiniging van de kanalen zal per streng (= boven elkaar gelegen woningen) gaan gebeuren. Maar de termijn van terugkeer is per appartement ook afhankelijk van de werkzaamheden die nodig zijn aan WTW-/CV installatie, de goedkeuring van een derde partij (Freemont) nàdat deze werkzaamheden aan kanalen en installaties hebben plaatsgevonden, en de schoonmaak van het appartement zelf. Het vrijgeven van de appartementen voor terugkeer zal dus per appartement gebeuren (wat ook kan betekenen dat een aantal appartementen tegelijk worden vrijgegeven).

Roetvervuiling is maar voor 5% zichtbaar. De andere 95 ziet/ruikt u niet, maar is er wel degelijk. Hoewel sommige appartementen er dus prima uitzien, is er wel sprake van roetvervuiling. Dit is ook gebleken uit monsters die zijn afgenomen.

De mate van vervuiling is erg per appartement erg verschillend. Dat komt onder andere door de ligging van het appartement ten opzichte van de brandhaard. Maar ook of de verwarming heeft aangestaan, of de CV is aangeslagen tijdens de brand, waarmee lucht van buiten (en daarmee rook en roet) is aangezogen, en of er deuren open hebben gestaan etc.

In met name de appartement op de hoger gelegen etages lijkt het op het eerste gezicht misschien dat er niks aan de hand is, en dat u er gewoon kunt wonen, spullen pakken of aanraken. Maar rook en roet kruipen overal tussendoor, en zijn ook via de luchtcirculatie in elk appartement terecht gekomen! Roetvervuiling is maar voor 5% zichtbaar. De andere 95 ziet/ruikt u niet, maar is er wel degelijk. Hoewel sommige appartementen er dus prima uitzien, is er wel sprake van roetvervuiling. Dit is ook gebleken uit monsters die zijn afgenomen. Ons advies is daarom de schoonmaak van uw appartement met uw verzekering te bespreken en professioneel te laten doen.

Bewoning van het appartement is tot nader bericht nog niet mogelijk. Dit heeft te maken met de inspecties die nog lopen naar de installaties en de werkzaamheden die hier nog aan gedaan moeten worden. Lees meer over deze inspecties op de pagina ‘meest recente informatie‘.  Zodra bekend is wanneer u uw appartement weer kunt bewonen, dan informeren wij u hier over.

U hebt vanaf 27 april 10.00 uur weer toegang tot uw appartement. Belangrijk om te weten is dat het appartement alleen te betreden is, maar nog niet te bewonen! Voor nu is het dringende advies om niet in uw appartement te komen als het niet nodig is, en vooral geen spullen aan te raken of te verplaatsen. Dit bemoeilijkt de schoonmaak van het appartement en is bovendien niet bevorderlijk voor de gezondheid vanwege roet-/stofdeeltjes.  Hebt u tóch iets nodig, pak dit dan gericht.

Roetvervuiling is maar voor 5% zichtbaar. De andere 95 ziet/ruikt u niet, maar is er wel degelijk. Hoewel sommige appartementen er dus prima uitzien, is er wel sprake van roetvervuiling. Dit is ook gebleken uit monsters die zijn afgenomen.

Wanneer u uw appartement betreedt, zult u misschien opmerken dat de CV- en WTW-installatie nog aan staat. Dit klopt. Op advies van GEAS moeten deze installaties aan blijven staan. De komende weken zullen er nog uitvoerige inspectie worden gedaan naar de  aanwezige installaties in alle appartementen. Tijdens deze inspectie beoordelen de deskundigen:
– of vervanging van onderdelen noodzakelijk is;
– of de installatie meteen gereinigd kan worden;
– of dat de installatie geheel vervangen moet worden.
Om deze inspecties te kunnen uitvoeren zal aan u toegang tot uw appartement worden gevraagd. Hiervoor neemt GEAS in de komende weken contact met u op. Samen spreekt u een datum af waarop de inspectie van de WTW/CV installatie in uw appartement kan plaatsvinden. Eventuele schoonmaakwerkzaamheden aan de installaties zullen dan ook ter plekke worden uitgevoerd.

Vanaf de datum waarop uw appartement onbewoonbaar is geraakt, 25 april 2021, bent u geen huur verschuldigd. Voor bewoners die de huurbetaling met een automatische incasso hebben geregeld, stoppen wij met incasseren. Bewoners die hun huurbetaling zelf met een periodieke overboeking doen, kunnen deze zelf stopzetten (vraag eventueel uw bank om assistentie). De huurbetaling zal weer starten zodra uw appartement weer bewoonbaar is en u terugkeert naar uw appartement. Mocht u niet terugkeren omdat u bent verhuisd naar een ander adres, dan kijken we op dat moment of er nog een verrekening moet plaatsvinden.

De parkeerkelder en berging is vanaf 26 april ’s middags weer vrij toegankelijk.

In overleg met uw verzekering moet u zelf uw tijdelijke vervangende woonruimte gaan zoeken. Lukt het u niet om iets te vinden, neem dan contact op met gemeente Hof van Twente: (0547) 85 85 85. Gemeente Hof van Twente is hiervoor aanspreekpunt, en zal in nauw overleg met Wonen Delden op zoek gaan naar een geschikt alternatief voor u.