Ernstige brand in Stadshagen

In de nacht van zaterdag op zondag 25 april heeft een felle brand gewoed in een woning in de Eschtoren van appartementencomplex Stadshagen. “Mijn gedachten en medeleven gaan op de eerste plaats uit naar de familie en nabestaanden van twee bewoners die daarbij om het leven gekomen zijn, naar de mensen die gewond geraakt zijn, en naar iedereen die getroffen is door deze verschrikkelijke gebeurtenis”, aldus Dave van Zalk, directeur-bestuurder. “Alle bewoners uit de Eschtoren zijn geëvacueerd en opgevangen in de recreatiezaal van Carintreggeland. “Ter plekke heb ik met burgemeester Ellen Nauta de situatie bezocht en hebben we gesproken met de bewoners. Om ongeveer twee uur kregen we melding van de brandweer dat zij de brand meester waren. Grote complimenten en dank aan de brandweer en andere hulpdiensten die zo vakkundig en adequaat gehandeld hebben.”

Bewonersbijeenkomst zondagmiddag 25 april
Na inspectie door de veiligheidsdienst is vanmorgen echter duidelijk geworden dat de rook- en waterschade aan de Eschtoren zo groot is, dat de bewoners de komende tijd niet terug kunnen keren naar hun eigen woning. Op dit moment is nog niet te overzien hoe lang deze situatie duurt. Wel is duidelijk dat het eerder gaat om weken, dan om een paar dagen. Uiteraard wordt voor noodopvang en tijdelijke huisvestiging van de betreffende bewoners gezorgd door de gemeente Hof van Twente in samenwerking met Wonen Delden. Zondagmiddag 25 april organiseert Wonen Delden een bijeenkomst  voor de bewoners van de Eschtoren en naaste familieleden om hen bij te praten hierover.

Crisisteam ingesteld
Inmiddels is een crisisteam aangesteld waarbij Wonen Delden samenwerkt met de gemeente Hof van Twente, Veiligheidsregio Twente en andere professionele begeleiding. Van daaruit communiceren zij over het vervolg van deze bijzonder treurige gebeurtenis.

 

Vertrek Dave van Zalk bij Wonen Delden

Op 31 juli 2021 stopt Dave Van Zalk als directeur-bestuurder bij Wonen Delden. Vanaf 1 augustus is hij directeur-bestuurder van IJsseldal Wonen, een woningstichting in de regio Voorst en Lochem. Dave van Zalk woont in Epse, een klein dorp dat ligt in het werkgebied van IJsseldal Wonen. “Dit heeft zeker meegespeeld bij het nemen van mijn besluit om te solliciteren”, vertelt de vertrekkend directeur-bestuurder. “Deze kans om bij te dragen aan het woongenot en de leefbaarheid in mijn eigen woonomgeving kon ik niet voorbij laten gaan.”

Opvolging bij Wonen Delden
De Raad van Commissarissen van Wonen Delden vindt het jammer dat Dave van Zalk de Deldense woningstichting verlaat. “De afgelopen twee en een half jaar heeft hij met grote inspanning, veel goede resultaten bereikt. Daarmee heeft hij Wonen Delden voorbereid op de toekomst”, aldus voorzitter Erik Averdijk namens de Raad van Commissarissen. “We zijn Dave daar zeer dankbaar voor.” Door zijn vertrek ontstaat er een vacature voor een nieuwe directeur-bestuurder. “Naar verwachting zal het enige tijd duren voordat deze vacature is ingevuld. Voor de tussenliggende tijd stellen we een waarnemend bestuurder aan.”

Glasvezel voor huurwoningen in Hengevelde

DELTA Fiber Netwerk wil glasvezel aanleggen in Hengevelde. Als op 21 april 2021 minimaal 35% van de inwoners zich heeft aangemeld, wordt er daadwerkelijk glasvezel aangelegd. Dit aanbod geldt ook voor bewoners van huurwoningen.

Wonen Delden verleent medewerking voor aanleg
Je bent vrij om zelf te kiezen of je een abonnement afsluit. Voor de toekomst vinden wij glasvezel een verstandige keuze. Wij steunen daarom de aanleg van glasvezel en verlenen dan ook medewerking voor de aanleg van de aansluiting in jouw woning, als je kiest voor glasvezel.

Gratis aansluiting
De glasvezelaansluiting is voor jou helemaal gratis. Het enige dat je betaalt zijn de abonnementskosten bij een telecomaanbieder. Kies je op een later moment alsnog voor glasvezel, dan betaal je € 650,- na-aansluitkosten. Meer informatie over de telecomaanbieders en de mogelijke glasvezelabonnementen vind je op gavoorglasvezel.nl. Mocht je in de toekomst gaan verhuizen, dan kun je het glasvezelabonnement bij de telecomaanbieder opzeggen, zonder verdere verplichtingen. Dat houdt in dat je na opzegging geen kosten meer betaalt voor het abonnement.

Afwijkende openingstijden

Wij staan elke werkweek van maandag t/m donderdag van 8.30-12.30 uur voor u klaar om u telefonisch te woord te staan. Helaas is ons kantoor vanwege de Corona-maatregelen nog steeds gesloten voor bezoek, maar wij kijken er naar uit u snel weer persoonlijk te mogen begroeten.

De komende tijd staan er weer een aantal feestdagen voor de deur. Ons kantoor is op die feestdagen ook gesloten. Daarnaast werken wij als team achter de schermen aan onze eigen ontwikkeling, zodat wij samen nóg beter in staat zijn onze diensten aan jou te verlenen. Naast de feestdagen zijn wij daarom op maandag 19 april 2021 ook de gehele dag gesloten.

Om het je makkelijk te maken, hebben wij alle dagen waarop ons kantoor gesloten is op een rijtje gezet.

Wij zijn gesloten op:

  • maandag 19 april 2021 (teamdag Wonen Delden)
  • dinsdag 27 april 2021 (Koningsdag)
  • woensdag 5 mei 2021 (Bevrijdingsdag)
  • donderdag 13 mei 2021 (Hemelvaartsdag)
  • vrijdag 14 mei 2021 (dag na Hemelvaart)
  • maandag 24 mei 2021 (2e Pinksterdag)

Tijdens deze dagen kun je voor spoedeisende reparaties contact opnemen met de meldkamer (053) 852 80 87

 

Een goed onderhouden woning: wij inspecteren onze woningen

Een goed onderhouden woning: dat wil toch iedereen? Wonen Delden wil graag dat je prettig en fijn kunt wonen. Een goed onderhouden woning draagt hier ook aan bij. Gedurende de komende drie maanden, van april t/m juni, gaan wij daarom al onze woningen inspecteren. Zo krijgen we een goed beeld van kozijnen, ramen, deuren, dagen, voegwerk e.d. en het onderhoud dat wij in de komende jaren aan de woningen moeten uitvoeren.

De eerste inspecties starten in de periode tussen 12 april en 23 april.

Handig voor huurders om te weten is dat je voorafgaand aan de periode waarin de inspectie van jouw woning wordt gedaan een brief van ons krijgt. In deze brief kondigen wij de inspectie aan en geven we je nog wat meer informatie. Zo hoef je bijvoorbeeld niet thuis te blijven, de inspecties vinden namelijk plaats aan de buitenkant van de woning. Wij doen de inspecties niet zelf, maar wij hebben de firma Woonscan gevraagd dit voor ons te doen. Medewerkers van Woonscan kunnen zich legitimeren en houden zich bij de inspecties ook aan de geldende Corona maatregelen.

Vragen over de inspectie van jouw woning? Bel of mail ons dan gerust via telefoonnummer (074) 376 64 64 of per email via info@wonendelden.nl

Tevreden met onze dienstverlening? KWH doet onderzoek

Als Wonen Delden willen we graag dat onze huurders tevreden zijn over onze dienstverlening. Eén keer per jaar meten we daarom hoe tevreden onze huurders zijn en kijken we waar we onze dienstverlening kunnen verbeteren. De gegevens worden ook vergeleken met andere woningcorporaties.

KWH voert het onderzoek voor ons uit. Zij doen hiervoor een steekproef onder de huurders die in de afgelopen maanden contact met ons hebben gehad vanwege een verhuizing, reparatieverzoek of planmatig onderhoud (bijvoorbeeld buitenschilderwerk of cv-ketelvervanging).

Heb jij recent nog contact met ons gehad? Dan kan het dus zijn dat je per mail of telefonisch benaderd wordt met de vraag om een enquête in te vullen. Maar zoals gezegd: het gaat om een steekproef, dus niet iedereen zal worden benaderd.

Ben jij tevreden over onze dienstverlening? Dan is dat voor ons erg fijn om te horen! Ben je ergens niet tevreden over? Ook dan is het voor ons belangrijk om dat te weten, zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Meewerken aan de enquête kost maar een paar minuten, kan anoniem en is geheel vrijwillig. Wij stellen het erg op prijs als je jouw mening wilt geven, alvast hartelijk dank!