Stichting Huurdersbelang Delden

Stichting Huurdersbelang Delden vertegenwoordigt en behartigt de belangen van de huurders van Wonen Delden. Regelmatig is er een overleg tussen Wonen Delden en Huurdersbelang Delden over onderwerpen die alle huurders raken.

Uitgangspunt voor dit overleg zijn de Wet op het Overleg Huurders Verhuurder en de Woningwet. Huurdersbelang Delden heeft adviesrecht op nieuw beleid en op wijzigingen in het bestaande beleid. Zoals de jaarlijkse huurverhoging, renovatie, nieuwbouw, onderhoud etc. Voor het servicekostenbeleid heeft Huurdersbelang Delden zelfs instemmingsrecht.

Lees meer over de huurdersvertegenwoordiging op de website van Stichting Huurdersbelang Delden.