Projectnaam: Nieuwbouw Noordwal
Korte omschrijving: Het project “Noordwal Delden” betreft de ontwikkeling van kleine appartementen in de binnenstad van Delden geschikt voor starters op de woningmarkt.
Aantal woningen: 15
Woningtype: Appartementen
Status: In voorbereiding
Start uitvoering: kwartaal 2, 2024
Oplevering: kwartaal 2, 2025

Juni 2024 – Nieuwsbrief 7

De sloopwerkzaamheden zijn gestart en inmiddels ook buiten goed zichtbaar. Op 26 juni komt het Kadaster langs om erfgrenzen in te meten, waarna de fundering kan beginnen. Tijdens de bouwvak (5-23 augustus) liggen de werkzaamheden stil en is het kantoor van Wonen Delden gesloten. Voor dringende zaken is telefonisch contact mogelijk. Vragen kunnen ook per e-mail of tijdens openingstijden worden gesteld.

April 2024 – Nieuwsbrief 6

De uitvoeringsfase is officieel gestart met het ondertekenen van de aannemingsovereenkomst op 18 maart door Wonen Delden en Haafkes. Er is bodemonderzoek uitgevoerd en maatregelen zijn getroffen voor het diervriendelijk verplaatsen van vleermuizen. De volgende fase omvat grondonderzoek en sloopwerkzaamheden, gevolgd door de start van de nieuwbouw.

Februari 2024 – Nieuwsbrief 5

De beroepsprocedure is 21 februari geëindigd. We hebben geen bezwaren ontvangen en we kunnen dus gaan starten met de werkzaamheden! Eind februari zijn de bomen gekapt en in maart worden de laatste voorbereidingen getroffen voor de sloop. Als alles volgens planning verloopt kunnen we dan eind april starten met de sloop.

December 2023 – Nieuwsbrief 4

In de vierde Nieuwsbrief melden we dat de procedures tot het vaststellen van het gewijzigde bestemmingsplan en het verlenen van de omgevingsvergunning gelijktijdig verloopt. Het bestemmingsplan is inmiddels vastgesteld. Het ontwerp omgevingsvergunning heeft in mei/juni ter inzage gelegen, waarop diverse zienswijzen zijn ingediend. Naar aanleiding daarvan zijn er kleine aanpassingen in het plan gedaan. Ook vertellen we dat we de sloop van het oude pand verder voorbereiden.

Maart 2023 – Nieuwsbrief 3

In deze derde Nieuwsbrief geven we weer een toelichting op de stand van zaken rond de technische uitwerkingen van het plan. Ook is de laatste stand van zaken rond de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan te lezen, en vertellen we dat de kapvergunning is verleend.

September 2022 – Nieuwsbrief 2

In deze tweede Nieuwsbrief geven we een toelichting op de stand van zaken rond de planontwikkeling en het ontwerp. De bouw kan pas van start gaan als alle procedures rond de kapvergunning van 3 bomen, het bestemmingsplan en de bouwvergunning zijn doorlopen.

December 2021 – Nieuwsbrief 1

In deze eerste Nieuwsbrief vertellen we over de plannen die Wonen Delden heeft voor de nieuwbouw van 15 kleine tweekamerappartementen voor één- of tweepersoonshuishoudens. Je leest hoe we tot dit nieuwbouwplan zijn gekomen en hoe de plannen er uit zien.