Ernstige brand in Stadshagen

In de nacht van zaterdag op zondag 25 april heeft een felle brand gewoed in een woning in de Eschtoren van appartementencomplex Stadshagen. “Mijn gedachten en medeleven gaan op de eerste plaats uit naar de familie en nabestaanden van twee bewoners die daarbij om het leven gekomen zijn, naar de mensen die gewond geraakt zijn, en naar iedereen die getroffen is door deze verschrikkelijke gebeurtenis”, aldus Dave van Zalk, directeur-bestuurder. “Alle bewoners uit de Eschtoren zijn geëvacueerd en opgevangen in de recreatiezaal van Carintreggeland. “Ter plekke heb ik met burgemeester Ellen Nauta de situatie bezocht en hebben we gesproken met de bewoners. Om ongeveer twee uur kregen we melding van de brandweer dat zij de brand meester waren. Grote complimenten en dank aan de brandweer en andere hulpdiensten die zo vakkundig en adequaat gehandeld hebben.”

Bewonersbijeenkomst zondagmiddag 25 april
Na inspectie door de veiligheidsdienst is vanmorgen echter duidelijk geworden dat de rook- en waterschade aan de Eschtoren zo groot is, dat de bewoners de komende tijd niet terug kunnen keren naar hun eigen woning. Op dit moment is nog niet te overzien hoe lang deze situatie duurt. Wel is duidelijk dat het eerder gaat om weken, dan om een paar dagen. Uiteraard wordt voor noodopvang en tijdelijke huisvestiging van de betreffende bewoners gezorgd door de gemeente Hof van Twente in samenwerking met Wonen Delden. Zondagmiddag 25 april organiseert Wonen Delden een bijeenkomst  voor de bewoners van de Eschtoren en naaste familieleden om hen bij te praten hierover.

Crisisteam ingesteld
Inmiddels is een crisisteam aangesteld waarbij Wonen Delden samenwerkt met de gemeente Hof van Twente, Veiligheidsregio Twente en andere professionele begeleiding. Van daaruit communiceren zij over het vervolg van deze bijzonder treurige gebeurtenis.