Duurzaamheid

Duurzaamheid is tegenwoordig een veelbesproken onderwerp. Woningcorporaties hebben in het klimaatakkoord ook een belangrijke positie. Brancheorganisatie Aedes heeft als lange termijn doel gesteld dat in 2050 alle woningen moeten beschikken over een CO2-neutrale energievoorziening.

CO-2 neutraal

Wonen Delden heeft een duurzame woon- en leefomgeving voor onze huurders ook hoog op de agenda staan. De afgelopen jaren hebben wij al flink geïnvesteerd in het duurzamer maken van woningen, zoals bij de renovatie van Jan Lucaskamp. En de komende jaren gaan wij nóg meer woningen verder verduurzamen en gasloos maken. Wij streven ernaar om in 2040 (in plaats van 2050) al onze woningen CO2-neutraal te hebben.

Energiekosten

Ook streven we ernaar om de stijgende energiekosten te beheersen en daardoor de woonlasten voor de huurders te beperken. Het project Zonnig Delden  is hier een mooi voorbeeld van. En ook kunnen onze huurders bij de energiecoaches gratis advies inwinnen over hoe het energieverbruik verlaagd kan worden.

Energielabels

Elke woning, dus ook een huurwoning, heeft een energielabel (verplicht). Het laat zien hoe energiezuinig de woning is. Ook vermeldt het energielabel welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. Maatregelen die jij als huurder van de woning zelf kunt treffen, en maatregelen die je in overleg met Wonen Delden zou kunnen realiseren. Energiebesparende maatregelen zijn van invloed op het puntensysteem en mogelijk dus ook voor de huurprijs. Meer informatie hierover vind je op de website van de Rijksoverheid.

En wat nog meer?

Naast het verduurzamen van onze woningen zijn er nog meer dingen die wij doen in het kader van duurzaamheid, zoals het volgen van nieuwe ontwikkelingen, het zoveel mogelijk gebruik maken van duurzame materialen en zoveel mogelijk papierloos werken. De post versturen we daarom ook het liefst digitaal. Een handje meehelpen? Regel dan uw huurderzaken in Mijn Wonen Delden!