Oud directeur-bestuurder Henny Manrho overleden

Met grote verslagenheid namen wij kennis van het bericht dat op 8 december jl. onze oud directeur-bestuurder Henny Manrho is overleden.

Henny was gedurende 15 jaar, van 2003 tot 2018, directeur bestuurder van Wonen Delden. Zijn warme persoonlijkheid was kenmerkend en met grote betrokkenheid bij onze huurders gaf hij leiding aan Wonen Delden. Wij zijn hem dankbaar voor het vele goede werk dat hij voor Wonen Delden en haar huurders heeft betekend.

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen, wij wensen hen veel kracht en sterkte toe bij de verwerking van dit verlies.