Wonen Delden behoort tot de koplopers in Nederland

Goed overleg met de huurders loont. Vorige week zijn de cijfers van de AEDES-benchmark gepresenteerd. De prestaties van Wonen Delden zijn ten opzichte van vorig jaar verbeterd. Voor huurderstevredenheid kreeg Wonen Delden een 7,8, een stijging van 0,3. De netto-bedrijfslasten (zonder o.a. onderhoudskosten en verhuurdersheffing) behoren tot de laagste van heel Nederland met € 719,- per verhuureenheid per jaar.
Met onze totale eindscore van AA behoren we tot de beste 22 woningcorporaties van alle corporaties. We zijn heel trots op deze resultaten. We laten zien dat een kleine corporatie ook groot kan zijn in hun prestaties.

Vorig jaar behoorde de corporatie nog tot groep ‘achter de koplopers’. Huurders zijn de woningcorporatie in het afgelopen jaar beter gaan beoordelen en dat heeft geleid tot een AA-score.

Met de Aedes benchmark kunnen woningcorporaties hun prestaties meten, vergelijken en verbeteren. In de Benchmark tellen een aantal zaken mee; de beoordeling van de corporatie door huurders, de gemiddelde bedrijfskosten per verhuureenheid, het woningonderhoud; maar ook wordt de beschikbaarheid en betaalbaarheid onderzocht. Zo kunnen gemeenten, huurders en relaties inzicht krijgen in hoe de corporaties hun middelen besteden.

De belangrijkste verbetering voor Wonen Delden zit in het feit dat huurders de corporatie beter zijn gaan beoordelen (van een 7,5 in 2014, naar een 7,8 in 2015). Henny Manrho, directeur-bestuurder bij Wonen Delden: ‘Wij hechten veel waarde aan de mening van onze klanten, zij staan voorop bij alles dat we doen. Het goede overleg met de huurders loont. Dit is voor ons dan ook een bevestiging dat we op de goede weg zitten en dat we doen wat onze klanten belangrijk vinden’.

Het andere punt waarop Wonen Delden goed scoort zijn de bedrijfslasten per verhuurde woning.
Gemiddeld komen collega-corporaties uit op € 925,- per verhuureenheid. Bij Wonen Delden is dat bedrag met € 719,- een stuk lager. Manrho: ‘We proberen de zaken zo efficient en effectief mogelijk te doen. We proberen ons steeds te verbeteren’.