Passend toewijzen door middel van het drie-huurprijzen-principe

U hebt het ongetwijfeld gehoord of gelezen: per 1 juli 2015 geldt de nieuwe Woningwet. Eén van de onderdelen van die Woningwet is de verplichting voor woningcorporaties om bij het toewijzen van sociale huurwoningen te voldoen aan de nieuwe passendheidsnorm. Met deze norm wil de overheid voorkomen dat huishoudens met lage inkomens in te dure woningen terecht komen. Om deze reden hanteren wij met ingang van 1 oktober 2015 nieuwe inkomensgrenzen bij de toewijzing van onze sociale huurwoningen.

Wat betekent dat voor u als woningzoekende?
Bij het toewijzen van woningen aan huishoudens met een inkomen tot en met de huurtoeslaggrens, gelden de volgende maximale huurprijzen:

  • Bij één- en tweepersoonshuishoudens: maximaal € 586,68 *
  • Bij drie- en meerpersoonshuishoudens: maximaal € 628,76  *
    (* = prijspeil 2016, netto huurprijs)

Huurtoeslaggrens
In onderstaande tabel kunt u zien welke inkomensgrens voor u van toepassing is.

Type huishouden Huishoudinkomen per jaar   leeftijd
Eénpersoons  huishouden € 22.100 onder de AOW-leeftijdsgrens
Tweepersoons huishouden € 30.000 onder de AOW-leeftijdsgrens
Drie- en meerpersoons huishouden € 30.000 onder de AOW-leeftijdsgrens
Eénpersoons huishouden € 22.100 boven de AOW-leeftijdsgrens
Tweepersoons huishouden € 30.050 boven de AOW-leeftijdsgrens
Drie- en meerpersoons huishouden € 30.050 boven de AOW-leeftijdsgrens

Inkomensgrenzen
Als uw inkomen (door ons getoetst aan de hand van een IBRI*) onder de huurtoeslaggrens ligt, dan komt u in aanmerking voor een woning waarvan de huurprijs lager ligt dan € 586,68 óf € 628,76 (afhankelijk van uw gezinsgrootte).
*)= Inkomensverklaring, op te vragen bij de Belastingdienst

Woningtoewijzing aangepast
Als uw inkomen lager is dan € 35.739 dan kunt u reageren op alle sociale huurwoningen. Is de huurprijs die is aangegeven hoger dan de maximale grenzen van € 586,68 óf € 628,76 (afhankelijk van uw gezinsgrootte) dan wordt de huurprijs verlaagd tot dat niveau. De huurtoeslagontvangers krijgen korting op de huurprijs. In de advertentie wordt dit specifiek vermeld.

Er kan dus sprake zijn van 3 verschillende huurprijzen voor dezelfde woning:

  1. de berekende en gepubliceerde huurprijs op basis van 65% van de maximale huur;
  2. € 586,- voor een- en tweepersoonshuishoudens;
  3. € 628,- voor drie- en meerpersoonshuishoudens.

Inkomenstoets
Wilt u reageren op een huurwoning? Zorg dat u, vóórdat u reageert, in het bezit bent van een inkomensverklaring (IBRI)! Wij zijn verplicht om uw inkomen te toetsen voordat wij u een woning toewijzen. Dit doen wij uitsluitend door middel van een inkomensverklaring (IBRI). Alleen de meest recente originele IBRI V of D wordt door ons geaccepteerd. Op dit moment is dat de verklaring van het jaar 2014. Een inkomensverklaring (IBRI) kunt u gratis aanvragen bij de Belastingdienst (0800-0543). Het duurt circa 5 werkdagen voordat u het formulier in uw bezit heeft. Vraag het dus op tijd aan!

Dus: Geen inkomensverklaring (IBRI)? → Geen woning!