Wonen Delden steady uitblinker

Wonen Delden draait al jaren mee aan de top als het gaat om vergelijkend onderzoek tussen woningcorporaties in Nederland. Onafhankelijke en uitvoerende instantie is Brancheorganisatie Aedes. Zij presenteerden dit jaar voor de vierde keer de cijfers van de benchmark. Alle 303 woningcorporaties (98% van de sociale huurwoningen) deden daaraan mee. Wonen Delden hoort al vele jaren tot de top in Nederland, en inmiddels lijkt ze zich daar een vaste plek te hebben verworven.

Topkwaliteit tegen de laagste kosten
Als belangrijkste element gelden de bedrijfskosten van de organisatie. De gemiddelde bedrijfskosten bedragen over de gehele sector € 790,- per woning. Wonen Delden heeft met € 379,- de laagste bedrijfslasten per woning. Bij lage bedrijfslasten denk je misschien dat Wonen Delden op andere vlakken mindere prestaties verricht. Niets is minder waar. Als je tegelijkertijd de scores van de woningkwaliteit en de energie-index (EI) bekijkt, dan prijkt Wonen Delden nog steeds bovenaan. Wonen Delden staat met een gemiddelde EI van 1,33 (gemiddeld B-label) op de achtste plaats van Nederland. Inmiddels staat de indexteller al op 1,27. Bij onderhoud en verbetering staat de technische woningkwaliteitsindex op 80 punten en dat leverde Wonen Delden een derde plaats op.

Werken aan vermindering CO2-uitstoot
Zijn er dan alleen maar positieve getallen? “Nee”, geeft Henny Manrho, directeur/bestuurder van Wonen Delden toe. “We zien dat de CO2-uitstoot per m2, ondanks de prachtige energie-labels, toch meer is dan het landelijke gemiddelde. Momenteel zoeken we uit wat daarvan de oorzaak is.” Met de huurprijzen staat Wonen Delden op het landelijke gemiddelde, waarbij de verhouding van huur ten opzichte van de maximale huur die gevraagd kan worden met een percentage van 61,3% weer zeer gunstig scoort met een 11e plaats.

Ook nieuwe huurders zeer tevreden
“We kijken ook met tevredenheid naar de cijfers die wij ontvangen van onze nieuwe huurders en van huurders waarbij onderhoudswerkzaamheden verricht zijn. Door de combinatie van resultaten mogen we gerust stellen dat we tot de beste corporaties van Nederland behoren. Een prestatie om werkelijk trots op te zijn”, besluit Manrho met recht.

De benchmarkresultaten zijn inzichtelijk op de website van Aedes.