Prestatieafspraken 2018 getekend door Viverion, Wonen Delden, gemeente en alle huurdersorganisaties

Maandag 20 november werden handtekeningen gezet onder de Prestatieafspraken 2018. Dit na goed overleg tussen bestuurders van Viverion, Wonen Delden, gemeente Hof van Twente en vier huurdersorganisaties over belangrijke woonthema’s. In dit document staat wat er in 2018 door alle betrokkenen wordt bijgedragen om de doelstellingen op het gebied van volkshuisvestiging te realiseren. Doelen die aansluiten bij de Woonagenda en de Woonvisie Hof van Twente.     

 

 

Op de foto vlnr:
Hans Hokke, voorzitter Huurdersbelang Delden, Jan Willem Allersma, dir/bestuurder Viverion, André Morsink voorzitter Huurdersvereniging Goor en omstreken, Henny Manrho, dir/bestuurder Wonen Delden, Ellen Nauta, burgemeester Hof van Twente, André Lammertink Bewonersbelangen Diepenheim, Markelo en Rijssen, Gerrit Wolfs huurders Ambt Delden

 

Concrete streefdoelen
Het Ministerie van Volkshuisvesting heeft bij het vaststellen van de Woningwet (2015) een aantal prioriteiten opgesteld. Dit zijn thema’s waarover het ministerie wil dat huurders – vertegenwoordigd door de eigen huurdersvereniging – afspraken maken met woningcorporaties en de betreffende gemeente. De prestatieafspraken kent een drietal belangrijkste thema’s. Op basis daarvan gaat Wonen Delden aan de slag met de volgende streefdoelen:

Extra aandacht voor doelgroepen:

 • Streefhuren naar 65% van maximum huurprijs
 • Gemiddelde huurverhoging maximaal gelijk aan inflatie
 • Convenant opstellen om woonfraude tegen te gaan
 • Passend toewijzen, maar ook aandacht voor middeninkomens
 • Bouwen voor starters in Delden

Duurzaamheid:

 • Bestaande woningen gemiddeld B-label (is in 2016 door Wonen Delden al gehaald). We werken verder aan verduurzaming.
 • Plan van aanpak maken voor CO2-neutraal woningbestand in 2050
 • 163 woningen voorzien van zonnepanelen in Vogelbuurt e.o.

Inclusieve samenleving:

 • Plan van aanpak om ruimte te maken binnen de bestaande woningvoorraad voor mensen met een beperking of hulpvraag
 • Opstellen van voorwaarden om bewoners uit ‘beschermd-wonen-complexen’ te huisvesten
 • WMO-mogelijkheden beter communiceren naar burgers

Contact
Wonen Delden is elke werkdag bereikbaar van 8.30 – 12.30 uur via: 074 376 64 64 en per mail via: info@wonendelden.nl.