Samenwerken om duurzaam en toekomstgericht te wonen

Nog deze zomer start Wonen Delden met de renovatie van 23 woningen aan ‘t Reef en aan De Horst in Delden. “Op deze huizen komen nieuwe, goed geïsoleerde daken. Naast een standaard onderdeel als duurzaamheid nemen we, waar efficiënt en praktisch, ook direct andere zaken mee ter verbetering van de kwaliteit”, vertelt Ronald Schotsman, projectleider vastgoed. “Wél zo efficiënt maar ook toekomstgericht. Een volgend project is renovatie van De Jan Lucaskamp. Deze operatie hebben we al een tijdje in voorbereiding. Plan is om dit jaar nog, te starten met de uitvoering ervan. De 30 appartementen in De Jan Lucaskamp maken we ‘all electric’ en dus volledig ‘gasloos’.”

Duurzaamheid in de praktijk
In 2018 plaatste Wonen Delden, na renovatie en het treffen van energiebesparende maatregelen, ook zonnepanelen op woningen in de Vogelbuurt en omgeving. “Ter voorbereiding daarop hebben we 163 huurders aangeschreven met de vraag of ze mee wilden doen aan dit zonne-energieproject”, vertelt Ronald Schotsman. “Maar liefst 90% van de bewoners meldden zich aan. Dat was een heel hoog percentage, en daar waren we blij mee.” Wonen Delden betaalt weliswaar het grootste deel van kosten, maar bewoners dragen ook zelf maandelijks bij. Joke Borsboom en Hans Hokke, wonend aan de Sperwerstraat, vertellen dat de renovatie al een mooie energiebesparing heeft opgeleverd. “Muren en daken zijn geïsoleerd en er werden kunststof kozijnen geplaatst met dubbel glas. Toch kozen ook wij voor het laten plaatsen van zonnepanelen. We betalen een kleine bijdrage per paneel, per maand. Onze energiekosten waren al laag, maar sinds we zonnepanelen hebben, blijft daar nog minder van over”, bevestigt Hans. “Met deze constructie profiteer je als huurder bij Wonen Delden, direct en elk jaar weer van een leuk financieel voordeel.”

Voordelig en meer comfort
De woningen zijn duurzamer, maar ook mooier sinds de renovatie, vindt Hans. “De temperatuur is  vrij eenvoudig constant, en daarmee comfortabel te houden in huis. Op zolder, waar het in de zomer vaak bloedheet was, blijft het nu relatief koel.” Heel herkenbaar, noemt Bas Rikkerink dit. “Want ongeïsoleerde woningen verliezen via het dak zo’n 30 tot 40% van de warmte in koude maanden, en in de warme maanden kan de warmte niet buiten gehouden worden.” Hans en Joke zijn enthousiast over de verduurzaming, en deden er zelf nog een schepje bovenop. “Jaren geleden stapten we al over op LED-verlichting. Buiten hebben we een deel van de bestrating verwijderd en daarmee ruimte gemaakt voor begroeiing. Zo kan, bij een flinke regenbui, het water makkelijker weg. Ook dragen de planten bij aan biodiversiteit.”

Strategie voor de komende jaren
Wonen Delden actualiseert momenteel haar ondernemingsplan en strategie voor de komende jaren. “Deze plannen zijn gericht op de huidige en toekomstige match tussen vraag en aanbod van huurwoningen en gaan eveneens over wonen en zorg & welzijn, de kwaliteit en betaalbaarheid van de woningen én duurzaam wonen”, glimlacht Dave van Zalk. Hij is directeur-bestuurder van Wonen Delden sinds 1 januari 2019. “Deze woningcorporatie staat bekend om uitstekende prestaties op het gebied van verduurzaming. Een woningvoorraad met een gemiddeld A-label en een energie-index van 1,17 is een prestatie om samen trots op te zijn. Dit resultaat sluit uitstekend aan bij het streven van de gemeente Hof van Twente om in 2035 energieneutraal te zijn.”

Stap voor stap duurzamer
Aedes, de branchevereniging voor woningcorporaties in Nederland, waar Wonen Delden lid van is, heeft in de gezamenlijke Woonagenda 2017-2021 de ambitie verwoord dat alle corporaties maatregelen treffen om de woningvoorraad voor 2050 volledig CO2-neutraal te maken. Als hulpmiddel bracht Aedes een routekaart uit om stap voor stap toe te werken naar dit doel. “Bij Wonen Delden is van de ruim 800 sociale huurwoningen, 65% CO2-neutraal te maken”, volgens Van Zalk. “De overige 35% niet. Om het gehele woningenbestand van Wonen Delden CO2-neutraal te maken, werken wij samen met de gemeente en netwerkbeheerders. Wij hebben elkaar nodig om de klimaatambities te realiseren.”

Meer weten over Wonen Delden en duurzaam wonen?
Kom langs aan de Langestraat 61b, Delden op werkdagen van 8.30 – 12.30 uur of telefonisch: 074 376 64 64.
Volg ons via Facebook en/of op LinkedIn.