Inkomensafhankelijke huurverhoging onrechtmatig?

De Raad van State heeft de regering op de vingers getikt. De Belastingdienst had de verhuurders geen inkomensverklaringen hoeven te sturen. Deze inkomensverklaringen zijn gebruikt om mensen met de hoogste inkomens een hogere huur door te berekenen. Minister Blok wil dit zo snel mogelijk herstellen in de nieuwe wet om inkomensafhankelijke huurverhogingen ook in 2016 mogelijk te maken.

Heeft dit ook gevolgen voor de huurders van Wonen Delden?
“Wonen Delden heeft zich gehouden aan de wettelijke voorschriften en we verwachten niet dat we huren hoeven aan te passen”, aldus Henny Manrho, directeur/bestuurder. “Alleen in het jaar 2014 heeft Wonen Delden aan huurders met een inkomen boven de € 43.000 een hogere huur doorberekend. Deze huurders moesten destijds 2,5% meer huur betalen. Dat is gemiddeld € 11,- per maand. Het betrof 91 huurders. Deze extra opbrengst heeft Wonen Delden gebruikt om huurders die een huur betaalden boven de, door Wonen Delden gewenste, streefhuur een lagere huur door te berekenen. Ruim 170 huurders gingen daardoor 1,5% minder huur betalen dan de overige huurders.”