Op de koffie bij… Mirjam ten Voorde

“Op de tweede verdieping moet je zijn” roept Mirjam ten Voorde vanaf het trapportaal. Mensen die niet eerder in “t Ickert zijn geweest, moeten altijd even zoeken naar de juiste voordeur. De bewoonster doet haar opwachting in de deuropening en verwelkomt Dave van Zalk hartelijk. “Die bewegwijzering in ‘t Ickert kan echt beter. Daar gaan we wat aan doen”, belooft de directeur van Wonen Delden.

Oplossingen zoeken
Mirjam ten Voorde is blij dat Dave bij haar op de koffie komt. Ze heeft klachten over muren die volgens haar niet vlak zijn en nu kan hij het zelf waarnemen. Ook wijst ze hem op lekkage in de badkamer. “Vorig jaar was mijn bed nat door het water dat uit het plafond kwam. Er moet gewoon een nieuw dak op dit pand”, vindt Mirjam. “Mijn buurvrouw heeft last van schimmel op de muren door de vochtuitslag.” Volgens de bewoonster is er een fout gemaakt bij het installeren van het nieuwe keukenblok. “Op advies van Wonen Delden heb ik het laminaat afgesneden, maar nu sluit de vloer niet goed aan op de kastjes.” Ook vindt ze de grote pijp niet mooi, die boven de afzuigkap doorloopt in een ander vertrek.  En dat er maar één lampje in de kap zit, noemt ze een verkeerde bezuiniging. Volgens Mirjam ten Voorde werkt de afzuigkap niet goed, maar als ze er met Dave van Zalk even naar kijkt, vinden ze samen de oplossing.

Betaalbaar houden
Op de vraag of haar woonlasten nog betaalbaar zijn, gelet op de stijging van de jaarlijkse kosten, geeft Mirjam aan dat ze het op dit moment best moeilijk vindt. “Maar als ik straks AOW ontvang, verwacht ik dat het beter gaat.” Bij de gemeente Hof van Twente heeft Mirjam een goede contactpersoon WMO. Hij zorgt ervoor dat ze de toeslagen krijgt waar ze recht op heeft. Voor Dave is het herkenbaar dat relatief weinig mensen met een laag inkomen gebruik maken van de financiële regelingen en voorzieningen die juist voor hen bedoeld zijn. “Mensen weten het niet of ze zijn onbekend met de mogelijkheden om aanspraak daarop te maken. De gemeente Hof van Twente is daarom bezig deze hulp toegankelijker te maken. En wij als Wonen Delden gaan  onze huurders proactief informeren over de mogelijkheden.”

Sociaal contact
Dave vraagt of Mirjam denkt nog in haar appartement te kunnen wonen als ze 85 is. “Ik ben nu 65 jaar en kan gelukkig nog goed voor mijn leeftijd. Mijn sociale contacten doe ik vooral op bij De Wieken waar ik als vrijwilliger help bij de koffietafel. Daar is het altijd gezellig. En word ik afhankelijk van een rollator, dan kan ik nog boven komen met de lift. Daar ben ik blij mee. Dat mijn appartement geen drempels heeft, vind ik ook een voordeel. En ik kan natuurlijk altijd nog hulp in de huishouding vragen. Helaas zal onze binnentuin met het ronde bankje in het grind, me tegen die tijd niet meer uitnodigen. Het zou fijn zijn als er meer plekken kwamen om elkaar te ontmoeten.” Bij het weggaan laat Mirjam nog even het bankje in de tuin zien en loopt vervolgens naar de nieuwe buurman toe voor een praatje.

Nodig Dave van Zalk uit bij u thuis
Huurt u een woning van Wonen Delden en wilt u Dave van Zalk uitnodigen bij u op de koffie? Bel dan voor een afspraak naar 074 376 64 64.