De Raad van Commissarissen van Stichting Wonen Delden zoekt versterking; zowel een voorzitter als een lid

Vind jij ook dat er in Delden en omgeving voldoende en kwalitatief goede huurwoningen voor alle leeftijdsgroepen moeten zijn? Ben jij iemand met een warm en sociaal hart, die in goed overleg wil bouwen aan een omgeving waarin het fijn wonen en samenleven is? Wil jij je daarvoor inzetten en tijd vrijmaken? Lees verder, want misschien moeten wij dan eens kennis maken met elkaar.

Fijn en betaalbaar wonen, daar staan wij voor
Wonen Delden is inmiddels ruim 100 jaar oud. Het is een vooruitstrevende, gemoedelijke en financieel gezonde corporatie met circa 800 sociale huurwoningen. Er liggen uitdagende, maatschappelijk relevante opgaven in het verschiet. Opgaven waar we met z’n allen de schouders onder moeten zetten. Ook als Raad van Commissarissen dragen we actief bij aan het realiseren van de doelen van de corporatie Wonen Delden. Dit doen we door in teamverband op een verantwoordelijke manier te fungeren als toezichthouder, klankbord en werkgever van Dave van Zalk, de directeur/bestuurder van Wonen Delden.

Per 1 januari 2020 een nieuwe voorzitter en een nieuw lid van de RvC
Als leden van de RvC Wonen Delden zijn we intrinsiek gemotiveerd om samen de goede dingen te doen. Ook vinden we het belangrijk om een zo divers en compleet mogelijk team te zijn. Binnen ons bestuur heeft ieder z’n eigen expertise, en daarop doen we graag een beroep. We zoeken twee commissarissen met specifieke achtergronden. Eén van deze nieuwe commissarissen neemt de rol voorzitter van de RvC op zich.

Herken jij jezelf in één van deze twee portefeuilles?

  1. Portefeuille maatschappelijk vastgoed en volkshuisvesting. Vanuit jouw eigen bestuurlijke ervaring weet je uitstekend invulling te geven aan de werkgeversrol. Ook ben je een goede adviseur, sparringpartner en het ideale klankbord met betrekking tot de gewenste en eventueel noodzakelijke veranderingen in volkshuisvesting de komende jaren. Daarbij ga je uit van het nieuwe ondernemingsplan 2020 – 2025, dat nu nog in ontwikkeling is. Daarin nemen we ook onze sociale huisvestingsopgaven op. Om die te beoordelen heb je inzicht in het functioneren van de (sociale) woningmarkt en beschik je over inhoudelijke kennis en ervaring op het gebied van vastgoedmanagement, bij voorkeur op de  voor Wonen Delden relevante terreinen zoals projectontwikkeling, portefeuillemanagement, investeringsselectie en verduurzamingsvraagstukken.
  2. Portefeuille zorg, welzijn en leefbaarheid 
Jouw expertise heb je opgedaan door politieke, organisatorische en/of bedrijfsmatige kennis en ervaring. Mede op basis daarvan heb je een heldere visie ten aanzien van maatschappelijke ontwikkelingen. Denk daarbij specifiek aan (integratie van) wonen, leefbaarheid, welzijn en zorg.

Meer hierover in de uitgebreide profielschets.

Praktische zaken
De RvC Wonen Delden vergadert acht tot tien keer per jaar. Daarnaast neem je deel aan de Auditwerkgroep of de Remuneratiewerkgroep en participeer je in lokale, regionale en landelijke netwerken. Specifiek voor de huurderscommissaris geldt dat je met enige regelmaat contacten onderhoudt met Huurdersbelang Delden. 
De vergoeding voor deze functies is in overeenstemming met de daarvoor geldende richtlijnen en bedraagt € 3.750 excl. BTW voor een lid en € 4.750 excl. BTW voor de voorzitter. Daarnaast is er een vaste onkostenvergoeding van € 250 en een studiekostenregeling.

Het verdere verloop van de sollicitatieprocedure
Ben je geïnteresseerd in deze toezichthoudende functie, stuur dan jouw sollicitatie voor 1 oktober 2019 naar ambtelijk secretaris van de Raad van Commissarissen Wonen Delden, Christel de Maar via: info@millepede.nl. De selectiegesprekken vinden in de avonduren plaats op 16 en/of 17 oktober 2019. Tijdens de gesprekken maak je kennis met de huidige leden van de RvC, de directeur/bestuurder en twee vertegenwoordigers namens Huurdersbelang Delden.

Hoor je tot de kandidaten die wij geschikt achten, dan vragen we je mee te werken aan toetsing door de Autoriteit Wonen op geschiktheid en betrouwbaarheid volgens de Woningwet.