Hart onder de riem voor huurders van getroffen appartementen in Stadshagen

“De aanleiding voor ons samenzijn vanmiddag is verdrietig, maar de reacties die ik nu al hoor van bewoners van de Eschtoren, die elkaar na ruim vier weken weer eens zien en spreken, is hartverwarmend. En juist dát is waarvoor deze middag bedoeld was: u de gelegenheid geven om elkaar even weer te ontmoeten en bij te praten. Daarnaast is er natuurlijk ook gelegenheid om nog vragen te stellen over onderwerpen die te maken hebben met de brand op 25 april in appartementencomplex Stadshagen.”

Daarmee opende directeur-bestuurder Dave van Zalk vrijdagmiddag de drie bewonersbijeenkomst in Het Parochiehuis in Delden. Hij gaf het woord aan Officier van Dienst Maike Effing namens Brandweer Twente en aan twee schade experts die gebruikersbelangen behartigen en contacten onderhouden met de inboedelverzekeraars van de bewoners van 36 verschillende appartementen. Ook projectleider Carel Vierveijzer, die de reiniging en herstelwerkzaamheden coördineert, ging in gesprek met bewoners. En later op de middag schoof burgemeester Ellen Nauta aan om mensen te spreken. Na afloop deelden medewerkers van Wonen Delden een hart van chocolade uit aan alle bewoners van De Eschtoren. Een figuurlijk ‘hart onder de riem’ voor de periode waarin zij tijdelijk op verschillende adressen in Delden en omgeving wonen.

Half juni
De meest prangende vraag van alle aanwezigen was; wanneer kunnen we weer naar huis? Ofwel; wanneer worden de eerste appartementen opgeleverd voor bewoning. “Voor zover nu te overzien, gebeurt dit vanaf halverwege juni”, vertelt de projectleider. Reiniging en herstel van luchtkanalen in de Eschtoren is in volle gang. Daarna volgt inspectie door een onafhankelijk bureau. Zij keuren de systemen in de afzonderlijke appartementen op luchtkwaliteit en veiligheid. Bij uitleg over de volgorde van oplevering, spreekt de projectleider over strengen van appartementen die boven elkaar gesitueerd zijn. “Langs de woningen lopen kanalen omhoog die achtereenvolgens gereinigd worden. In totaal zijn er acht van deze strengen die onder handen genomen worden. Helaas gaat terugkeer naar de appartementen boven de woning die volledig is uitgebrand, langer duren. De reiniging- en herstelwerkzaamheden aan deze woningen neemt meer werk, en dus ook tijd in beslag.”

Applaus voor goede zorg
Na beantwoording van allerlei praktische en technische vragen, wil mevrouw Peuscher graag nog even het woord. De 94-jarige, die vanaf 2017 in Stadshagen woont, verblijft sinds de brand in een kamer van Carintreggeland, locatie De Wieken in Delden. Tijdens de bijeenkomst zit ze op de eerste rij en vertelt over haar persoonlijke ervaring. “iemand van de brandweer zei tegen mij: ‘mevrouw, ik blijf bij u. En dat was zó fijn. Daarna zijn we heel goed opgevangen door Carint. Natuurlijk heb ik slapeloze nachten gehad na die brand, en wil ik graag terug naar mijn vertrouwde plekje. Maar iedereen om me heen is lief en zorgzaam. Ook de mensen van Wonen Delden staan steeds voor me klaar. Ja, ik wil hen ook écht een compliment maken.” Als de eerste omstanders spontaan beginnen te klappen, ontstaat er een welgemeend applaus in de zaal.

Sterke constructie
Iemand in de zaal vraagt of de woontoren stabiel en constructief onaangetast is. Projectleider Carel Vierveijzer bevestigt dat dit het geval is. Ruim tien jaar geleden was hij als bouwkundig toezichthouder al betrokken bij de aanbouw van dit appartementencomplex. “Door een deskundig team zijn alle bouw- en constructietekeningen van toen, nagelopen en getoetst aan de huidige staat van het gebouw. Ook specialisten van bouw- en woningtoezicht van de gemeente Hof van Twente zijn hierbij betrokken geweest en hebben goedkeuring gegeven. De bouwkundige- en brandwerende constructie hebben hun dienst gedaan en zich in positieve zin bewezen.”

De vaart erin houden
“Vanmiddag hebben we u dus niet zo veel nieuws over de planning  te melden”, aldus de directeur-bestuurder van Wonen Delden. “U bent immers door mijn collega’s vanaf moment één, steeds persoonlijk, telefonisch en/of per mail bijgepraat over de stappen die gezet worden richting het opleveren van herstelde appartementen voor bewoning. En ja, u mag erop vertrouwen dat we die reiniging en het herstel, met professionele partijen, zorgvuldig en grondig blijven volgen. Daar waar nodig, treffen we tijdelijke maatregelen, om de vaart erin te houden.” Dave van Zalk doelt daarmee ook op de voordeuren van appartementen die geforceerd werden door de brandweer om tijdens de brand de appartementen te kunnen betreden. “Er zit een levertijd van 12 weken op nieuwe deuren en bijhorend glaswerk. Zo lang gaan we niet wachten. Vanaf volgende week worden de betreffende deuren en ramen afgedekt met brandwerend plaatmateriaal, zodat deze lange levertijd, geen vertragend effect heeft op terugkeer naar de appartementen”, vertelt projectleider Carel Vierveijzer.