Laat woningcorporaties hun werk doen. Schaf de verhuurderheffing af!

Om de maatschappelijke rol van woningcorporaties in de huidige wooncrisis fatsoenlijk te kunnen oppakken, is meer investeringsruimte nodig. Daarom organiseren brancheorganisatie Aedes Nederland en regioplatform WoON Twente deze week de campagne ‘Laat woningcorporaties hun werk doen. Schaf de verhuurderheffing af!’

Woningcorporaties Viverion, De Goede Woning, IJsseldal Wonen en Wonen Delden hebben gezamenlijk een brief opgesteld om hun standpunt kenbaar te maken. Deze brief is 27 mei verzonden aan informateur Mariëtte Hamer.

Geachte mevrouw Hamer,

Wij hebben als woningcorporaties een belangrijke taak bij het huisvesten tegen betaalbare huren van inwoners van ons werkgebied in Oost-Nederland. Er is een groeiende vraag naar geschikte woningen voor jongeren, voor gezinnen en senioren. En naar woningen voor mensen met een zorg- en /of ondersteuningsvraag die voorheen woonden bij zorginstellingen, zoals senioren, mensen met een verstandelijke beperking, mensen met ggz-problematiek en mensen in de maatschappelijke opvang.

Om aan de vraag te voldoen moeten wij fors investeren. Vernieuwen van onze vastgoedportefeuille voor starters, kleine huishoudens en senioren die langer thuis moeten blijven wonen kost veel geld. Daarnaast hebben wij de opdracht om onze woningen te laten voldoen aan energie- en klimaatdoelstellingen, en om wijken, buurten en straten in onze dorpen en steden op te knappen en leefbaar te houden.

De tientallen miljoenen euro’s verhuurderheffing die wij als relatief kleine woningcorporaties al jaren afdragen aan de staatskas, kunnen we niet investeren in woningen. Voor uw perspectief: voor onze huurders met hun kleine beurs betekent dit per jaar een bedrag van gemiddeld drie maanden huur. Dat beperkt onze mogelijkheden ingrijpend. Samen met onze betrokken gemeenten willen wij graag een actieve bijdrage leveren aan het verminderen van de woningcrisis. Door de verhuurdersheffing wordt het de woningcorporaties echter onmogelijk gemaakt de maatschappelijke taak voor de huurders op een fatsoenlijke wijze uit te voeren.

Alle gemeenten in het werkgebied ondersteunen de oproep:

Laat woningcorporaties hun werk doen. Schaf de verhuurderheffing af!

Robert Bosch, wethouder gemeente Lochem:

“Voor het huisvesten van kwetsbare doelgroepen en/of mensen met een smalle beurs, zijn onze woningcorporaties belangrijke partners. Zij kunnen een actieve bijdrage leveren aan het oplossen van de woningcrisis en ervoor zorgen dat deze mensen een goede, passende huisvesting krijgen en houden. Dit is ook van belang voor de leefbaarheid in onze gemeente. Ik doe dan ook dringend de oproep om de verhuurdersheffing af te schaffen zodat de woningcorporaties dit geld kunnen gebruiken om deze belangrijke investeringen te kunnen doen.”

Erik Wessels, wethouder gemeente Rijssen-Holten:

“Ook in Rijssen-Holten is een blijvend groeiende vraag naar woningen. Wij ondersteunen de inzet van woningcorporaties om extra woningen toe te voegen en bestaande woningen te verduurzamen. Woningcorporaties staan midden in onze samenleving, weten wat er lokaal speelt en willen investeren in onze gemeente. Zij hebben daarvoor lokaal financiële armslag nodig. Ik ondersteun deze oproep dan ook van harte.”

Pieter van Zwanenburg, wethouder gemeente Hof van Twente:

“Zo snel mogelijk aan de vraag naar betaalbare huurwoningen voldoen is waar wij als gemeente achterstaan. Afschaffen van de verhuurdersheffing is een eerste stap. Wij gunnen onze inwoners ook graag een goede en betaalbare huurwoning”.

Arjen Lagerweij, wethouder gemeente Voorst:

“Het bieden van goede en betaalbare woonruimte is één van de prioriteiten op het gebied van wonen in de gemeente Voorst. De woningcorporaties spelen een belangrijke rol als het gaat om de realisatie en het behoud van goede, betaalbare huurwoningen. Hiervoor is investeringsruimte noodzakelijk. Ik ondersteun dan ook de oproep van de woningcorporaties voor het afschaffen van de verhuurders-heffing. Het is essentieel dat dit geld op lokaal niveau ingezet wordt voor belangrijke investeringen.”

Deze woningcorporaties én hun huurdersorganisaties ondertekenen de oproep:

Laat woningcorporaties hun werk doen. Schaf de verhuurderheffing af!

✅ Directeur-bestuurder: Erna Mobach

Martin Gungormek, voorzitter Stichting Huurdersraad De Goede Woning (Rijssen)

✅ Directeur-bestuurder: Harry Dreeyers

Harry Verboom, Voorzitter Huurdersbelangenvereniging IJsseldal (Twello, Voorst, Gorssel e.a.)

✅ Directeur-bestuurder: Tonita Garritsen

Yvonne Reinders, voorzitter Huurdersvereniging De Berkelstreek (Lochem, Barchem, Laren, Holten)

Meta Steijsiger, voorzitter huurdersbelangen DMR (Diepenheim, Markelo, Rijssen)

André Morsink, voorzitter Huurdersbelang GBH (Goor, Bentelo, Hengevelde en Ambt Delden)

✅ Directeur-bestuurder: Dave van Zalk

Wim Struik, voorzitter Huurdersbelang Delden

Met vriendelijke groet,

ing. Dave van Zalk MSc MRE

Directeur-bestuurder Wonen Delden