Goed en betaalbaar wonen, jaarverslag 2016

Met trots presenteren wij ons jaarverslag 2016. Hierin leest u hoe Wonen Delden haar taak ingevuld heeft, met onderbouwing van cijfers. Door de wijziging van de Woningwet in 2015 ligt de focus van de woningcorporaties weer op de kerntaken. Denk daarbij aan bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen. Wonen Delden zorgt niet alleen voor een dak boven uw hoofd maar ook voor veiligheid, geborgenheid en perspectief voor mensen.

Toekomst
In 2016 is samen met alle belanghebbende partijen nagedacht over de toekomst van Wonen Delden. Door alle partijen werd aangegeven dat Wonen Delden voor Delden van belang is als zelfstandige woningcorporatie. In 2018 wordt een nieuw ondernemingsplan voorbereid, waarbij ook rekening wordt gehouden met een bestuurswisseling.

Nieuwbouw Peperkampweg
Wij zijn trots op de nieuwbouw aan de Peperkampweg. Daar zijn betaalbare huurappartementen gerealiseerd voor jongeren met een beperking. Hiervoor is het gebouw voorzien van de nodige zorginfrastructuur. Ook zijn er 30 betaalbare seniorenwoningen in dit complex gerealiseerd. Woningen waaraan duidelijk behoefte was in Delden.

Verduurzaming bestaande woningen
Als een van de eerste woningcorporaties in Nederland heeft Wonen Delden de doelstelling uit het nationale Energieakkoord al behaald in 2016. De doelstelling is om in 2020 voor alle woningen gemiddeld een B-label te behalen. Een prestatie van formaat, waarbij een goede bijdrage wordt geleverd aan de milieudoelstellingen om het gebruik van de fossiele brandstoffen te beperken en tegelijkertijd de energielasten voor de bewoners te verlagen. Tot nu toe konden we de verduurzamingsmaatregelen zonder huurverhoging uitvoeren.

Financieel gezond
Om onze toekomstige bijdrage te garanderen, is het van belang dat Wonen Delden financieel gezond is en blijft. Dat is op dit moment het geval. Door de herziene Woningwet moet Wonen Delden dit jaar voor het eerst haar bezit op marktwaarde waarderen. De waarde die hier uitkomt, is voor precies dezelfde woningen, aanmerkelijk hoger dan de waarde waar wij voorheen administratief vanuit gingen. Dit wordt zichtbaar in de jaarrekening. Hierdoor lijkt het alsof wij in 2016 veel meer geld hebben overgehouden dan werkelijk het geval is. Ook lijkt ons vermogen opeens erg gestegen te zijn. Dit is een theoretische stijging, deze ‘waarde zit in de stenen’. Wij beschikken niet over meer geld. Het geld dat wij wel beschikbaar hebben, zetten wij in voor de volkshuisvesting en duurzaamheid, nu en in de toekomst.

Meer hierover leest u in ons Jaarverslag 2016.