Verlaging van huur voor scheefhuurder

Vanaf 1 juli 2017  verlaagt Wonen Delden de huur van zogenaamde ‘scheefhuurders’. Deze mensen met recht op huurtoeslag, wonen in relatief dure huurhuizen. “In ons beleidsplan hebben we aangegeven dat de aanvangshuur van nieuw te verhuren woningen, niet hoger is dan 65% van de wettelijke maximale huur. We noemen dat de ‘streefhuur’”, licht directeur-bestuurder Henny Manrho toe. ”

Hoe dan?
Sinds 1 januari 2016 wijst Wonen Delden aan mensen die huurtoeslag ontvangen, geen woning toe met een huurprijs die hoger ligt dan de zogenaamde aftoppingsgrens. Voor 1-en-2-persoonshuishoudens ligt die grens op € 592,55 en voor 3- of meerpersoonshuishoudens op € 635,05. De financiële tegemoetkoming die Wonen Delden gaat doen is specifiek voor huurders met huurtoeslag die vóór 1 januari 2016 een woning hebben aanvaard met een streefhuur boven de 65%.  Deze huurders hebben inmiddels een brief ontvangen. Wonen Delden stelt hen daarmee in de gelegenheid om de inkomensgegevens in te leveren. In de gevallen dat het inkomen recht geeft op huurtoeslag wordt per 1 juli 2017 de huur verlaagd tot de bijbehorende aftoppingsgrens of streefhuur.

Slechts beperkte huurverhoging
Huurders die een huurprijs betalen boven 65% van de maximale huur per 1 juli 2017 krijgen geen huurverhoging. Huurders die een huurprijs betalen tussen 60 en 65% van de maximale huur krijgen een huurverhoging van 0,3%. Is de huidige huur lager dan 60% van de maximale huur dan ontvangen deze bewoners een huurprijsverhoging van 0,6%. De maximale huurverhoging die Wonen Delden zou mogen doorberekenen is gemiddeld 1,3%. Daar blijft de jaarlijkse huurverhoging  royaal onder. Manrho: “Als we de huurverlaging en de huurverhoging bij elkaar optellen dan ontvangt Wonen Delden per 1 juli 2017 minder huur.”

Resultaat Huurdersbelang Delden
Deze huurprijswijziging is het resultaat van de onderhandelingen met Huurdersbelang Delden en de klankbordgroep. In overleg met de huurdersorganisatie is ervoor gekozen om geen inkomensafhankelijke huurverhoging toe te passen. Voor 1 mei 2017 krijgt iedere huurder schriftelijk bericht over de eventuele huurverhoging per 1 juli 2017.