Bestuurlijke reactie op visitatie

Het visitatierapport geeft een beeld van de activiteiten van Wonen Delden in de periode 2012-2016. Sociaal, meedenkend, persoonlijk, ambitieus, ondernemend, transparant waren de meest typerende woorden die onze belanghouders noemden. Treffende woorden waarin wij ons helemaal kunnen vinden. Wij zijn ons er lang niet altijd bewust van, maar we zijn wél trots op het resultaat van de visitatie:

  • Presteren naar opgaven en ambities              7,6
  • Presteren volgens belanghebbenden             8,1
  • Presteren naar vermogen                               7,3
  • Governance                                                    7,0

Het betekent een gemiddelde score van 7,5. Dit schitterende resultaat hebben we samen met onze medewerkers en maatschappelijke partners bereikt.

Het volledige rapport kunt u lezen op de website van Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland.  

Zeer positief oordeel

We zijn trots op de behaalde resultaten. De visitatiecommissie complimenteerde ons ermee. Wonen Delden heeft zich verbeterd ten opzichte van de vorige visitatie in 2011. We scoorden toen een 7,2. Het doet ons goed dat zowel de gemeente Hof van Twente, maatschappelijke partners en vooral onze huurdersorganisatie een zeer positief oordeel hebben uitgesproken over de prestaties en de communicatie van Wonen Delden. De visitatiecommissie bewondert in haar rapport de mooie vorm in het werken tussen open en transparant communiceren en zelf keuzes maken. Alle medewerkers laten steeds in houding en gedrag zien dat zij de huurder en zijn behoefte centraal stellen.

Bewerkelijk traject

Het was de 3e keer dat Wonen Delden zich heeft laten visiteren. Dit was een zeer arbeidsintensief en kostbaar traject. Het moment van de visitatie, midden in de transitiewerkzaamheden voor de Woningwet 2015 was niet ideaal. We hebben de gegevens tijdig kunnen aanleveren. De inbreng van onze belanghebbenden vormt een onmisbaar onderdeel voor een goede visitatie. Wij waarderen dat zij tijd en moeite hebben genomen om een bijdrage te leveren aan de input voor de visitatiecommissie.

Henny Manrho                                   Herman Zwiers

Directeur-bestuurder                          Voorzitter Raad van Commissarissen