Nieuwe directeur Wonen Delden komt graag bij huurders over de vloer

De ‘wittebroodsweken’ zitten erop voor Dave van Zalk, die per 1 januari begon als directeur bestuurder van woningcorporatie Wonen Delden. “Inmiddels heb ik enkele huurders ontmoet en ook met de mensen van Huurdersbelang Delden zat ik al meerdere keren om tafel voor een goed gesprek. Ook heb ik kennis gemaakt met veel mensen waar we als corporatie mee samenwerken, zoals zorgpartijen, collega woningcorporaties en de gemeente Hof van Twente.

De afgelopen jaren heeft Wonen Delden sterk ingezet op het onderhouden en verduurzamen van het woningenbestand. Een uitstekende stap waar we de komende jaren mee doorgaan. Daarnaast ben ik bezig met het actualiseren van het ondernemingsplan en de vastgoedstrategie voor Wonen Delden. Dit is erop gericht de woningen nog beter te laten aansluiten bij onze huurders;  nu én over 10 á 20 jaar. Dit doe ik in nauw overleg met onze huurders en met belangrijke samenwerkingspartijen. Naast frequent overleg met Huurdersbelang Delden wil ik daarom ook regelmatig in gesprek met onze huurders, bij hen thuis of bij ons op kantoor. Voor persoonlijke kennismaking, maar ook omdat ik oprecht benieuwd ben naar wat er leeft bij onze voornaamste klanten.”

Dingen die ertoe doen
Vragen die Dave van Zalk centraal stelt tijdens zijn bezoeken bij mensen thuis zijn: ‘Wat maakt u gelukkig en tevreden over uw woning en leefomgeving? En wat zou het wonen en leven in uw woning en wijk fijner maken?’ “Ik realiseer mij goed dat wij als Wonen Delden helaas niet bij machte zijn om zomaar alle wensen in vervulling te laten gaan”, lacht de kersverse directeur. “Maar als corporatie maken we deel uit van een groot netwerk met samenwerkende partijen. Als mensen hun wens op het gebied van wonen en welzijn uitspreken, dan ben ik ervan overtuigd dat er in de samenwerking vaak meer te realiseren valt dan op het eerste gezicht lijkt.” Dave van Zalk legt z’n hand op het bestaande ondernemingsplan dat aan vernieuwing toe is. “Met mijn team wil ik de goede dingen doen voor huidige en toekomstige huurders. Dingen die ertoe doen om zo prettig mogelijk te kunnen leven en wonen in een fijne woonomgeving. Dus het schrijven van een nieuw plan, uitsluitend vanachter een bureau, zit er wat mij betreft niet in.”

Groter geheel
De in Apeldoorn geboren Dave van Zalk (44 jaar) woont met zijn vrouw Majorie in Epse, een dorpje bij Deventer. “Een kleine 10 jaar na het afronden van mijn studie bouwkunde, hebben wij ons appartementje verkocht en onze baan opgezegd, om een jaar in Suriname te wonen en daar vrijwilligerswerk te doen. Een bijzondere en vooral indrukwekkende tijd. We hebben ons ingezet voor de dierenbescherming en ik ontwierp het eerste dierenasiel van Suriname dat later ook gebouwd is. We hebben in een kindertehuis gewerkt waar kinderen wonen die met HIV besmet zijn en ik heb basketbaltraining gegeven aan jongeren in afwachting van hun strafproces. Wij deden dit vanuit de wens om iets te betekenen voor de mensen daar.” Terug in Nederland ging Dave van Zalk eerst aan het werk bij adviesbureau Twynstra Gudde en richtte zich op huisvesting in de ouderenzorg en verstandelijk gehandicaptenzorg. Enkele jaren later ging hij aan de slag als manager van de afdeling vastgoed bij Koraal, een grote zorginstelling met locaties in Limburg en Noord-Brabant. “Ook daar vond ik het altijd erg belangrijk de vraagstukken vandáág goed te organiseren, om het ook in de tóekomst goed geregeld te hebben. En…”, zegt Van Zalk: “In de basis is het met geld en stenen mogelijk om een woonomgeving te creëren waar mensen zich veilig en prettig voelen. Maar wil je het écht goed doen, dan moet je weten wat er leeft bij de mensen waarvoor je het doet.”

Het speelveld voor de komende jaren
Kijkend naar de decentralisatie, waarin de overheid de zorg dichter bij de mensen thuis bracht en de verantwoordelijkheid lokaal neerlegde, veranderde ook de vraag aan Woningcorporaties sterk. In vrij korte tijd stonden zij voor de uitdaging om meer woonruimte te bieden aan mensen die niet meer in een zorginstelling woonden. “Bij Wonen Delden is de impact van die verandering duidelijk zichtbaar. Steeds meer mensen met een zorg- of hulpvraag wonen thuis en zijn afhankelijk van ambulante zorg en steun vanuit mantelzorgers en buurtgenoten. Om dit lokaal goed te organiseren is ook hier weer, die intensieve samenwerking essentieel.” Een andere verandering die vanuit de overheid is ingezet betreft de inperking van de taken van de woningcorporaties. “Vanuit de Woningwet moeten corporaties zich vooral bezighouden met het bouwen, beheren en verhuren van betaalbare woningen voor mensen met een ‘smalle beurs’. Tegelijkertijd worden woningcorporaties beperkt in uitvoering van commerciële activiteiten en investeringen in leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed. Van Zalk: “Naar mijn mening mogen de teugels weer wat losser, júíst om de sociaal maatschappelijke opgave van wonen, zorg en welzijn beter te kunnen invullen.”

Op de koffie
Huurt u een woning van Wonen Delden en wilt u Dave van Zalk uitnodigen bij u op de koffie? Bel dan voor een afspraak  naar 074 376 64 64.