Op de koffie bij… Riky Lammertink

Toen bekend werd dat Stadshagen gebouwd werd in Delden, besloot Riky Lammertink zich direct in te schrijven voor een appartement. En met succes, want inmiddels woont ze daar al weer 9 jaar. Directeur/bestuurder Dave van Zalk is bij haar op de koffie voor kennismaking en om te horen of ze het naar haar zin heeft in het huurappartement en in de wijk waar ze woont. “De faciliteiten zijn prima. De bibliotheek, de grote hal, en het restaurant… Iedereen is daar welkom voor een kop koffie, een lunch of een maaltijd. Ook mensen die zelf niet in Stadshagen wonen.”

Bewonerscommissie
Riky vertelt dat ze in de werkgroep Franje zit (voorheen Rode Kruis). Franje organiseert in het restaurant ‘In de Hagen’ jaarlijks bingo’s en niet te vergeten de alom bekende zomercafe’s. Ook maakte ze lange tijd deel uit van de bewonerscommissie in Stadshagen. ”Het werk van de bewonerscommissie vind ik echt heel belangrijk. Tot een paar jaar geleden mochten woningcorporaties nog investeren in leefbaarheid voor huurders, maar nu dat is weggevallen, komt het op onszelf aan.” Dave van Zalk beaamt dit, “wel maken we als corporatie deel uit van een groot netwerk met samenwerkende partijen. En door hardop uit te spreken wat uw wensen zijn ten aanzien van leefbaarheid in de wijk, ben ik ervan overtuigd dat er meer te realiseren valt, dan op het eerste gezicht lijkt.”

Openheid is fijn
Dave van Zalk vraagt of Riky mogelijkheden ziet om de leefomgeving fijner te maken. “Ik zou willen dat er meer parkeerplaatsen kwamen rondom Stadshagen. Het staat hier vaak helemaal vol in de straten. Ook geeft ze toe bang geweest te zijn dat Wonen Delden zou fuseren. Volgens Dave van Zalk is daar geen sprake van. “Er zijn veel meer voordelen om zelfstandig te blijven als corporatie, dan nadelen. Dus een fusie is niet aan de orde.” Riky vindt het fijn dat er zoveel openheid is. Ze waardeert de goede bereikbaarheid van de medewerkers van Wonen Delden. “Ook al zijn de openingstijden beperkt, ik ben blij dat er een kantoor met balie is aan de Langestraat. En ja, daar loop ik wel eens binnen met een vraag. Die mogelijkheid voor huurders om persoonlijk contact te kunnen maken met de mensen van Wonen Delden, moet echt blijven”, vindt Riky Lammertink.

Nodig Dave van Zalk uit bij u thuis
Huurt u een woning van Wonen Delden en wilt u Dave van Zalk uitnodigen bij u op de koffie? Bel dan voor een afspraak naar 074 376 64 64 of stuur een mail naar info@wonendelden.nl.