Minimale huurverhoging voor huurders Wonen Delden

Wonen Delden voert voor alle huurwoningen de minimale huurverhoging van 0,6% door. Dit is fors lager dan het kabinet mogelijk maakt. “Voor ons is ‘betaalbaar wonen’ een belangrijk speerpunt in ons beleid”, verklaar directeur –bestuurder Henny Manrho. “In relatie tot andere woningcorporaties zijn onze bedrijfslasten zeer laag en we houden de kosten goed in de gaten. Wonen Delden is een gezonde organisatie. We staan er financieel prima voor en daarom kunnen we het ons permitteren om de huren slechts minimaal te verhogen.” Alle huurders ontvangen eind april een persoonlijke brief waarin de huurverhoging wordt aangekondigd.

Tegemoetkoming
Wat meespeelt in het besluit om de huren vrijwel gelijk te houden, is volgens Manrho, dat steeds meer huurders moeite hebben om financieel rond te komen. “Dit horen wij ook uit gesprekken met de Huurdersvereniging Delden. Oorzaak hiervan ligt ondermeer in het feit dat de lonen en pensioenen niet zijn gestegen de laatste jaren. Om onze doelgroep tegemoet te komen kiezen we voor de geringe verhoging van 0,6% in plaats van de 2,1% die het kabinet toestaat.”

Nieuwe huurwoningen
Eind april worden de nieuwe woningen aan de Peperkampweg gefaseerd opgeleverd. “Deze nieuwe bewoners krijgen per 1 juli 2016 geen huurverhoging. Komt er een woning leeg – en dat geldt voor alle woningen van Wonen Delden – dan kijken we op dat moment of de huurprijs past bij het inkomen van de nieuwe huurder. Is de huur te hoog ten opzichte van het inkomen, dan verlagen we de huurprijs. Dat heet passend toewijzen”, aldus Manrho.

Zonnepanelen Het Lannink en de GalgenmatenVerder verduurzamen
De komende jaren gaat Wonen Delden door met het duurzaam maken van haar woningen. “Dit doen we ondermeer door zonnepanelen te plaatsen. Daarbij is het wel van belang dat het rendement van de zonnepanelen meer dan 75% bedraagt. Ook het verduurzamen van de woningen past bij onze doelstelling om de gemiddelde energiekwaliteit te verhogen. Daar komt bij, dat zo de energielasten per woning omlaag gaan, wat weer gunstig is voor het betaalbaar houden van gehuurd wonen in Delden.”