In 2017 bleek Wonen Delden meest efficiënte corporatie van Nederland

Met het jaarverslag 2017 legt Wonen Delden verantwoording af aan de samenleving. Dat deze woningcorporatie het goed doet, blijkt al jaren uit vergelijkend onderzoek. Dit wordt uitgevoerd door branchevereniging Aedes onder circa 300 woningcorporaties. Maar in 2017 bleek Wonen Delden zelfs de meest efficiënte corporatie te zijn in heel Nederland. “Een mooi resultaat”, vindt ook directeur/bestuurder Henny Manrho .

“Voor een belangrijk deel komt deze goede score door onze lage bedrijfslasten. Ons team met vaste medewerkers is relatief klein. Vakspecialisten huren we in per opdracht en sommige administratieve taken voeren we uit in samenwerking met woningcorporatie Viverion. Ja, we kopen slim in en dat maakt dat de bedrijfslasten bij Wonen Delden becijferd zijn op € 379 per huurwoning, terwijl het gemiddelde landelijk op € 790 per huurwoning ligt. Natuurlijk zijn we blij met deze positieve cijfers die veel zeggen over onze bedrijfsvoering”, geeft Manrho toe. “Maar écht trots ben ik op de 7,9 die onze húúrders geven aan Wonen Delden. Dat zijn de mensen, waar we het voor doen. Zo zie je maar, dat je als kleine woningcorporatie, met lage kosten, toch goed kunt scoren op vele fronten.”

Terugblikken en dan weer vooruit
Het jaarverslag is openbaar en staat op deze website onder ‘Beleidsdocumenten‘. “In dit verslag staat gedetailleerd beschreven hoe we de beschikbare middelen besteed hebben en tot welke prestaties dit geleid heeft. Ook staat erin dat Wonen Delden wil blijven investeren in haar woningen. Goed onderhoud, leefbaarheid en verduurzaming blijven de kernactiviteiten”, verzekert Manrho. Ook ná zijn afzwaaien als directeur/bestuurder van Wonen Delden. Eind van dit jaar wordt Henny Manrho 65 jaar en gaat hij genieten van zijn vrije tijd. “Maar zover is het nog niet. Ik heb nog plannen genoeg om uit te voeren”, benadrukt hij. Het beleid voor de komende jaren is tot stand gekomen met de bewoners, verenigd in Huurdersbelang Delden. In dit beleid is vastgelegd dat Wonen Delden de bedrijfslasten laag houdt, om zo meer te kunnen doen voor de huurders. Dit uit zich in extra onderhoud aan woningen en het treffen van duurzaamheidsmaatregelen tegen gunstige voorwaarden. “We streven ernaar om de isolatiemaatregelen aan daken, kozijnen en spouwmuren gratis aan onze huurders beschikbaar te stellen. Ook verstrekken we zonnepanelen tegen maximaal € 1,20 per paneel aan huurverhoging per maand, zodat de bewoners direct financieel voordeel ervaren van deze investering.”

Contact met de huurders
“Korte lijnen en heldere communicatie vinden we belangrijk”, zegt Manrho. “Ondanks de huidige verbouwing van ons kantoor aan de Langestraat, blijven we dagelijks geopend van 8.30 tot 12.30 uur. We merken dat mensen het fijn vinden om even binnen te lopen als ze iets willen bespreken. In een klein team, is het snel schakelen en zijn eventuele problemen zo weer opgelost. Soms sturen we nog brieven per post, omdat niet al onze huurders online actief zijn. Met huurders die over een e-mailadres beschikken dat nog niet bekend is bij ons, komen we graag in contact. Met hun toestemming, voorzien we ook hen graag van informatie per mail.”