Huren van Wonen Delden stijgen per 1 juli 2018 met 1,4%

Wonen Delden past de huren per 1 juli 2018 aan met 1,4%. Dat is gelijk aan het inflatiepercentage over 2017. Wettelijk kan Wonen Delden de huur verhogen tussen 2,4 en 5,4%, afhankelijk van het inkomen. Wonen Delden beperkt echter de huurhoging tot 1,4%. Dat geldt voor alle huurwoningen in de sociale sector en de vrije sector, evenals de garages en parkeerplaatsen.

Inkomenssituatie vs huurbeleid
In het Ondernemingsplan 2014-2018 is ervoor gekozen om de jaarlijkse huuraanpassing te beperken tot inflatieniveau. De vaststelling van deze aanpassing heeft in overleg met ‘Stichting Huurdersbelang Delden’ plaatsgevonden. Op verzoek van Huurdersbelang Delden gaan we dit jaar de inkomenssituatie van onze huurders nader onder de loep nemen. We willen graag in beeld krijgen hoe de inkomenssituatie was en nu is. Aan de hand van dit onderzoek gaan we bepalen hoe het huurbeleid de komende jaren eruit komt te zien.

Energie- en dus ook kostenbesparing
Een andere belangrijke woonlast zijn de energiekosten van de woningen. Wonen Delden heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen. Het resultaat is dat we tot de best presterende corporaties behoren met een gemiddeld energielabel B. Dit jaar verwachten we gemiddeld het A-label te behalen. Wonen Delden streeft ernaar de volgende plannen met energiebesparende maatregelen bekend te maken aan het eind van dit jaar. Dat is ook noodzakelijk gezien de klimaatdoelstellingen. We zijn genoodzaakt om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen en om te werken aan maatregelen die de temperatuurstijging van de aarde stoppen. Daarnaast is het vinden van goede alternatieven voor gas, nog een flinke uitdaging.