Op donderdag 6 december viert woningcorporatie Wonen Delden het feit dat ze 100 jaar bestaat. Tegelijkertijd nemen de medewerkers en de huurders afscheid van hun directeur/bestuurder Henny Manrho. Voor huurders staat tussen 10.00 en 12.00 uur de koffie en gebak klaar op kantoor van Wonen Delden. Voor genodigden is er ’s middags een receptie. “Na 15 jaar Wonen Delden, draag ik graag het stokje over aan mijn opvolger. Dit jaar ben ik 65 geworden. Mijn vrouw en ik hebben schatten van kleinkinderen waar we graag meer tijd aan besteden en ik beoefen hobby’s waar ik amper aan toe kom. Maar die tijd gaat nu komen’, glimlacht Henny Manrho.

Professionalisering
Hij trad aan in 2003 bij Woningbouwvereniging Stad Delden. Een corporatie die tot op dat moment grotendeels draaide op de inzet van vrijwilligers. “Mijn eerste opdracht was om een professionaliseringsslag door te voeren binnen de organisatie. Zo werd in 2004 de vereniging omgezet naar Stichting Wonen Delden en is er ook een huurdersvereniging opgericht.” In de jaren daarna volgden grote projecten zoals de bouw van Stadshagen met daarin 105 appartementen, een bibliotheek en grand-café/restaurant. De bouw van de Peperkamp vergde een lange adem, maar ook dit complex werd een succes door seniorenappartementen te combineren met appartementen voor jonge mensen met een verstandelijke beperking.

De duurzaamste woningcorporatie
Toen begin 20ste eeuw de bouwvereniging werd opgericht, waren de huizen van slechte kwaliteit zonder lucht en licht. ‘Uit oude administratie weten we dat de eerste serie arbeiderswoningen gebouwd werd aan de Peperkampweg. Een enorme vooruitgang voor de bewoners, mede omdat zij vanaf dat moment aangesloten waren op het waterleidingnet van Twickel.” Met het aantreden in 2003 van Henny Manrho, werd ingezet op verduurzaming van de woningen van Wonen Delden. “Inmiddels hebben we meer dan de helft van de 800 woningen grondig gerenoveerd en verduurzaamd. En ondanks de energiebesparende maatregelen lukte het ons om vast te houden aan de relatief lage huren voor de bewoners. Wonen Delden sprong hierdoor ook bij de landelijke branchevereniging Aedes in het oog. “We zijn al twee jaar de meest efficiënte corporatie van Nederland en aan het eind van het jaar een van de duurzaamste.”

Korte lijnen en oprechte betrokkenheid
Het succes van Wonen Delden zit ‘m wat Henny Manrho betreft in de kleinschaligheid en in ‘handelen vanuit gezond boerenverstand’. Met onze 800 sociale huurwoningen behoren we tot de kleinere corporaties in het land. Vakkennis die we zelf niet in huis hebben, huren we tijdelijk in. Dat maakt dat het team met vaste medewerkers bij Wonen Delden relatief klein kan blijven. Door goede onderlinge samenwerking lukt het ons om servicegericht te zijn én efficiënt te werken. We staan er als organisatie heel goed voor en daarom draag ik het stokje met een gevoel van tevredenheid en trots over aan mijn opvolger Dave van Zalk die per 1 januari begint bij Wonen Delden.”