Vroeg Eropaf: tijdig signaleren om financiële problemen te voorkomen

Viverion, Wonen Delden, Salut en gemeente Hof van Twente gaan samen aan de slag om betalingsproblemen bij huurders zo snel mogelijk op te lossen. Afgelopen week ondertekenden de vier instellingen daarvoor een overeenkomst.

Hoe werkt de aanpak?
Het kan iedereen overkomen dat door diverse oorzaken de huur of andere vaste lasten een maand niet kunnen worden betaald. Soms komt het daarna wel weer goed, maar het kan ook leiden tot grotere financiële problemen. Als er niet op tijd een goede regeling wordt getroffen, komen er extra incassokosten bij en kan men zelfs te maken krijgen met een deurwaarder.

De woningcorporaties en de gemeente Hof van Twente willen er alles aan doen om (huur)schulden te voorkomen. Vandaar het project Vroeg Eropaf. Medewerkers van Salut, de corporatie of de gemeente gaan zo snel mogelijk nadat zij signalen ontvangen met huurders in gesprek. Er is vaak meer mogelijk dan mensen weten.

Bij het project Vroeg Eropaf wordt niet alleen samengewerkt met woningcorporaties, maar ook met o.a. ziektekostenverzekeraars en energieleveranciers.

Meer informatie?
Neemt u dan contact op met Viverion (088-3213210), Wonen Delden (074-3766464), Salut (0547-260053) of gemeente Hof van Twente (0547-858585).